Akcia Analytics s prehľadom tried (Preview) v aplikácii teams

Vďaka prehľadu tried v aplikácii Microsoft teams môžu učitelia získať prístup k údajom analýzy o angažovanosti a výkone študentov. Prehľady tried zbierajú študentskú aktivitu v aplikácii Teams, ako sú napríklad stupne, turn-in a aktivita konverzácie, a vytvorí tabuľu analytických nástrojov na úpravu údajov v stráviteľných údajových vizualizáciách. Študentom nie je k nahliadnutiu do tried prístup.   

Poznámka: Správcovia IT, prečítajte si ďalšie informácie o údajoch a ochrane osobných údajov vtriede. 

Pridanie prehľadov tried do triedneho tímu:

 1. Prejdite na panel aplikácie v aplikácii teams a potom vyberte položku aplikácie. Vyhľadajte výraz "prehľady".

  Vyberte ikonu aplikácie z panela aplikácie v aplikácii teams a potom vyberte výsledok prehľadu.

 2. Vyberte výsledok prehľadu .

 3. Vyberte položku pridať do tímua potom vyberte verejný kanál, v ktorom sa má zobraziť karta. Prehľady tried vytvoria údaje o aktivite zo všetkých kanálov v rámci triedneho tímu, ale možno ich pridať iba ako kartu k verejným kanálom.

  Prehľady tried sú k dispozícii iba v triedach teams a nie je možné ich pridať k zamestnancom alebo tímu PLC. 

 4. Keďže študenti nemajú prístup k prehľadu tried, zrušte začiarknutie možnosti uverejniť kanál o kartea potom vyberte položku Uložiť

  Zrušenie začiarknutia možnosti uverejniť kanál o novej karte

 5. Prejdite na Triedny tím a kanál, do ktorého ste pridali prehľady tried, a potom vyberte kartu prehľady

  Karta Všeobecné v programe Excel

Prehľadávanie tabule prehľadov tried 

Tabuľa tried obsahuje štyri rôzne kategórie aktivít študentov v rámci skupiny: priemernéhodnoty, časové priradenia, priemerný časový úsek odozvya aktivita konverzácie. Údaje prezentované v každej z týchto kategórií môžete filtrovať: podľa študentov (všetkých študentov alebo jednotlivých študentov) a/alebo podľa časového obdobia (všetkých čias, 30 dníalebo 7 dní). 

Použite dlaždice na rýchly pohľad na aktuálne priemery v jednotlivých kategóriách. Ak chcete zobraziť podrobnejší graf s údajmi v danej kategórii, vyberte dlaždicu. Ak filtrujete podľa jednotlivých študentov, priemery jednotlivých dlaždíc sa zmenia tak, aby odrážali údaje študenta. 

 • Priemerná trieda:

  Dlaždica Average Grade predstavuje vypočítanú priemernú triedu zo všetkých priradených priradení. Na grafe predstavuje každá bodka v riadkoch konkrétnu úlohu. Ukázaním na bodku zobrazíte údaje o stupňoch pre danú úlohu. 

  Dlaždica Average Grade vybratá na tabuli prehľadu tried. Čiarový graf zobrazujúci dva riadky vykreslené pre údaje o jednotlivých študentoch a triedach

  V grafe priemernej triedy sa zobrazia iba priradenia, ktoré boli priradené k hodnote bodu a vrátené študentovi s platovou triedou. 

 • Na časových priradeniach:

  Dlaždica priradenia na časovej ponuke predstavuje percento priradených úloh, ktoré boli v čase zapnuté. V grafe môžete tiež zobraziť celkové percento priradených úloh, ktoré boli oneskorené a chýbajúce (zatiaľ nezapnuté), ako aj stav odoslania (včas, oneskorené alebo chýbajúce) pre každú konkrétnu úlohu. 

  Dlaždica na časovanie priradení vybratá na tabuli prehľadu tried

 • Priemerný čas odozvy:

  priemerný čas odozvy vám ukáže priemernú dĺžku času v dňoch, medzi študentom, ktorý odoslal úlohu, a keď sa vráti späť k nim. 

  Číslo na dlaždici predstavuje priemer času odozvy v rámci všetkých študentov a priradení. Na grafe čiary predstavuje každá bodka v riadkoch úlohu. Ukázaním na bodku zobrazíte údaje pre konkrétnu úlohu. 

  Priemerný časový úsek odozvy na dlaždicu na paneli s prehľadmi

 • Aktivita konverzácie:

  aktivita konverzácie prezentuje údaje o príspevkoch, odpovediach a reakciách v kanálových konverzáciách.

  Číslo zobrazené na dlaždici je celkový počet všetkých príspevkov študentov, odpovedí a reakcií. V grafe môžete použiť rozbaľovaciu ponuku a vybrať možnosti, aby sa zobrazila aktivita vo všetkých kanáloch, vo viacerých kanáloch alebo v jednom kanáli. 

  Graf vyjadruje údaje od vybratých študentov (všetkých študentov alebo jednotlivých študentov) vo svojich filtroch. V zozname stĺpcov v tejto časti uvidíte mená študentov a celkové číslo, ktoré vypočítava všetky príspevky, odpovede a páči sa vám študent. Vyberte jeden z pruhov v grafe, ktorý zodpovedá konkrétnemu dátumu, a stĺpec sa zmení a zobrazí sa len aktivita od tohto dátumu. 

  Poznámka: Tieto údaje vyjadrujú len študentskú aktivitu a nezahŕňajú príspevky, odpovede ani reakcie od učiteľov. Aktivita konverzácie urobená v mobilných zariadeniach sa v súčasnosti nezaznamenáva. 

  Dlaždica aktivita konverzácie vybratá na tabuli prehľadu tried
   

Export údajov 

Vyberte položku exportovať do Excelu. Hodnoty v tabuľkovom hárku budú odrážať všetky vybraté filtre (individuálny študent alebo všetci študentia/alebo časový rozsah: všetky časy, 30 dníalebo 7 dní).

Vyberte položku exportovať do Excelu

Informácie o tipoch

Pri navigácii v rámci tabule sa zobrazia informácie o tipoch, ktoré sú súčasťou každej sekcie dlaždíc a grafu. Ak chcete získať ďalšie informácie o predložených údajoch a o tom, čo je merané, vyberte položku Ikona tipy na informácie

Ďalšie informácie 

Prehľady tried pre správcov IT 

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×