Aký je rozdiel medzi projektmi, portfóliami, fázami a procesmi?

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomýlili ste si niekedy fázu s procesom? Alebo portfólio s výstupom? Možno nie, no terminológia riadenia projektov môže byť niekedy nejasná, a preto vám ju tento článok pomôže pochopiť.

Obsah tohto článku

Získanie prehľadu: fázy, procesy, portfóliá a produkty

Výsledok: výstupy projektu

Úloha programu Microsoft Project širšom kontexte vášho systému správy projektu?

Nestačilo? Stále sa chcete dozvedieť viac?

Získanie prehľadu: fázy, procesy, portfóliá a produkty

Projekt je súbor aktivít, ktoré sa vyskytujú podľa plánu, ktoré spôsobujú nejaký výstup. Niektoré projekty samostatne, ktorými nie je vzťah na iné práce deje v organizácii. Na druhej strane niektoré projekty sú súčasťou väčšie úsilie, ako je napríklad fázy, procesy, programy a portfóliá.

Fázy

Projekty možno plánovať vo fázach, čo umožňuje spoločne riadiť viaceré projekty, ktoré súvisia s tými istým cieľom. Napríklad charitatívna organizácia organizuje každý rok zbierku. Za účelom správy všetkých projektov súvisiacich s funkciou sa projekty v danej organizácii zoskupia do troch fáz: plánovanie, deň zbierky a následné spracovanie. Každá fáza obsahuje viaceré projekty.

Fáza

Projekty

Výstup fázy

Plánovanie

 • Rezervácia priestorov

 • Identifikácia a návrh pozvaných prednášajúcich

 • Pozvanie účastníkov

Dokončený dokument plánu zbierky

Deň zbierky

 • Príprava priestorov

 • Asistencia pozvanému prednášajúcemu

 • Poskytovanie služieb účastníkom

Priebeh zbierky podľa plánu

Následné spracovanie

 • Prieskum medzi účastníkmi

 • Zostavenie poznámok následného spracovania

Dokončený záverečný dokument

Procesy

Aktivity v dvoch rôznych projektoch môžu byť navzájom previazané, čím vytvárajú proces. Predstavte si napríklad, že máte dva projekty: jeden obsahuje aktivity potrebné na vytvorenie poradového systému telefonického centra, druhý obsahuje aktivity potrebné na nábor a zaškolenie personálu oddelenia technickej podpory telefonického centra.

Projekt 1

Projekt 2

Aktivity:

 • Vývoj poradového systému

 • Testovanie poradového systému

 • Uvoľnenie poradového systému

Aktivity:

 • Pohovory s personálom oddelenia technickej podpory

 • Nábor personálu oddelenia technickej podpory

 • Zaškolenie personálu oddelenia technickej podpory

Výstup:
Poradový systém telefonického centra

Výstup:
Personál oddelenia technickej podpory telefonického centra

Kombinácia aktivít z dvoch projektov vytvára proces zostavenia telefonického centra. Výstupom tohto procesu je úplne funkčné telefonické centrum.

Proces

Aktivity projektu 1:

 • Vývoj poradového systému

 • Testovanie poradového systému

 • Uvoľnenie poradového systému

Aktivity projektu 2:

 • Pohovory s personálom oddelenia technickej podpory

 • Nábor personálu oddelenia technickej podpory

 • Zaškolenie personálu oddelenia technickej podpory

Výstup procesu:
Úplne funkčné telefonické centrum

Programy

Program predstavuje skupinu projektov, ktoré sú riadené spoločne, aby sa čo najefektívnejšie využilo ich vzájomné prepojenie. Napríklad stavebná spoločnosť, ktorá pracuje na novej domovej zástavbe, riadi každý dom v zástavbe ako samostatný projekt. Vďaka zoskupeniu projektov do programu pre celú zástavbu môže spoločnosť jednoducho sledovať priebeh výstavby domovej zástavby ako celku a naplánovať využitie iných zdrojov, ako sú napríklad domiešavače alebo zarovnávače pôdy.

Program

Projekty

Contoso Estates

 • 530 Contoso Drive

 • 531 Contoso Drive

 • 532 Contoso Drive

 • 533 Contoso Drive

Portfóliá

Niektorí projektoví manažéri môžu pomocou portfólií spárovať projekty a programy s ich zodpovedajúcimi strategickými obchodnými cieľmi. Napríklad spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru identifikovala tri strategické obchodné ciele: „Inovácia v odvetví“, „Vývoj zabezpečeného softvéru“ a „Poskytovanie špičkovej podpory zákazníkov“. Organizácia vytvorí pre každý z týchto cieľov portfólio (Inovácia, Zabezpečenie a Podpora) a spáruje aktuálne projekty a programy s týmito portfóliami.

Portfólio

Projekty a programy

Inovácia

 • Projekt: Porovnanie konkurencie

 • Program: Školenie v danej oblasti
  (Zahŕňa tri projekty: „Identifikácia externých zdrojov“, „Zaškolenie produktových manažérov“ a „Účasť na konferenciách“.

Zabezpečenie

 • Projekt: Testovanie zabezpečenia

 • Program: Implementácia serverového registračného systému
  (Zahŕňa dva projekty: „Vytvorenie serverovej farmy“ a „Vývoj kódu registrácie“.)

Podpora

 • Projekt: Nasadenie poradového systému telefonického centra

 • Projekt: Nábor a zaškolenie personálu telefonického centra

 • Program: Zdroje zákazníkov online
  (Zahŕňa dva projekty: „Vytvorenie zákazníckeho rozhrania pre poradový systém“ a „Vývoj a uvoľnenie zdrojov elektronického vzdelávania“.)

Na začiatok stránky

Výsledok: Výstupy projektu

Projekty, fázy a procesy spolu vytvárajú určitý typ výsledku, ktorý sa označuje ako výstup. Výstupom je zvyčajne určitý typ hmatateľnej položky, ako je napríklad dokument alebo dokončený produkt. Výstupom môžu byť produkty alebo tovar, no aj výsledky alebo služby. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko príkladov týchto typov výstupu.

Typ výstupu

Popis

Príklady

Produkt

Hmatateľná položka, ktorá je výstupom projektu, fázy alebo procesu. Produkty môžu predstavovať samostatné výstupy alebo môžu byť súčasťou väčšieho výstupu.

Dokument, softvérový program, dom

Výsledok

Výstup dokončeného projektu, fázy alebo procesu.

Revidovaný proces určovania priority chýb, nová organizačná štruktúra, pokyny týkajúce sa ekologických stavieb

Služba

Výstup projektu, fáza alebo proces, ktorý organizácii umožňuje vykonávať obchodnú funkciu.

Plne funkčné telefonické centrum, stôl s materiálmi na konferencii, rádiová dispečerská služba

Na začiatok stránky

Ako program Microsoft Project zapadá do vášho systému riadenia projektov?

Krokovanie aj ďalej späť, riadenie projektov "systém" odkazuje na integrovanú sadu procesy, techniky, metodiky a nástroje, ktoré sa používajú na plánovanie a sledovanie projektov. Microsoft Project je nástroj v rámci väčších systému riadenia projektov. Projekty, nazývaný aj projektové plány sú uložené ako samostatné súbory v rámci Project 2010 a môžu byť zoskupené do väčšie úsilie, ako je napríklad fázy, procesy, programy a portfóliá.

Na začiatok stránky

Nestačilo? Stále sa chcete dozvedieť viac?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×