Aká daň sa bude účtovať za Office 365?

Zistite, akú daň zaplatíte v týchto regiónoch. Po predložení príslušných dokladov oddeleniu technickej podpory môžete požiadať aj o oslobodenie od dane.

Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA)

Keď si zakúpite služby Office 365 v Európskej únii, na tento nákup sa vzťahuje daň z pridanej hodnoty (DPH).

 • Ak máte sídlo v členskom štáte Európskej únie a neposkytnete svoje platné miestne IČ DPH, spoločnosť Microsoft Ireland Operations Ltd. použije aktuálnu miestnu sadzbu DPH podľa fakturačnej krajiny, ku ktorej je priradený váš účet.

 • Ak máte sídlo vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku, uplatňuje sa aktuálna švajčiarska sadzba DPH bez ohľadu na to, či poskytnete svoje IČ DPH alebo nie.

 • Vo všeobecnosti platí, že ak máte sídlo v krajine EMEA mimo Európskej únie a Švajčiarska alebo Lichtenštajnska, spoločnosť Microsoft Ireland Operations Ltd vám nenaúčtuje DPH.

 • Vaše IČ DPH budeme môcť overiť až potom, čo bude k dispozícii na overenie v systéme výmeny informácií o DPH (VIES). Ak sa vaše IČ DPH nedá overiť, kontaktujte miestny daňový úrad.

Na nulovú sadzbu DPH máte nárok v týchto prípadoch:

 • Ak máte sídlo v členskom štáte Európskej únie okrem Írska:    Môžete poskytnúť svoje platné miestne IČ DPH. Na základe toho bude môcť spoločnosť Microsoft Ireland Operations Ltd. uplatniť transakciu s nulovou sadzbou DPH. Možno však budete mať povinnosť uhradiť DPH v mieste svojho sídla. V prípade pochybností sa obráťte na svojho daňového poradcu. Pokyny nájdete v téme Zadanie IČ DPH (platí len pre krajiny EÚ).

 • Ak máte sídlo v Írsku a máte príslušnú platnú výnimku o oslobodení od DPH:    Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Ltd. môže mať nárok na oslobodenie transakcie od DPH. Ak výnimku nemáte, spoločnosť Microsoft Ireland Operations Ltd. uplatní aktuálnu sadzbu írskej DPH bez ohľadu na to, či poskytnete IČ DPH, alebo nie.

Zadanie IČ DPH (platí len pre krajiny EÚ)

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte názov predplatného a potom vyberte položky Ďalšie akcie > Upraviť DIČ.

  Zavretie ponuku Ďalšie akcie.
 3. Na stránke Upraviť adresu využitia služby zadajte do poľa IČ DPH svoje IČ DPH a potom vyberte položku Odoslať.

  Upraviť stránku adresu využitia služby pomocou poľa DIČ v dolnej.

Ázijské tichomorské krajiny (APAC)

Ak vám faktúru vystavila regionálna predajná pobočka spoločnosti Microsoft, na faktúre sa bude nachádzať text Microsoft Regional Sales a spotrebná daň ani DPH sa zvyčajne neúčtujú, ak nejde o domáci predaj.

Ak vám faktúru vystavila pobočka v inej oblasti, uplatňuje sa aktuálna miestna daň. Na faktúre sa zobrazia tieto informácie:

 • Singapore to Singapore (Singapur – Singapur)

 • Korea to Korea (Kórea – Kórea)

 • Japan to Japan (Japonsko – Japonsko)

 • Taiwan to Taiwan (Taiwan – Taiwan)

Severná, Stredná a Južná Amerika

V USA a Kanade sa uplatňujú rôzne daňové sadzby v závislosti od vášho sídla. V Portoriku sa uplatňujú miestne sadzby DPH.

Ak vám faktúru vystavila spoločnosť Microsoft Corporation (túto informáciu nájdete na faktúre) a vy ste sa do služieb Office 365 zaregistrovali mimo územia USA, Kanady a Portorika, daň sa vo všeobecnosti neúčtuje.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Žiadosť o oslobodenie od dane pre Office 365 for business

Zobrazenie faktúry za Office 365 for Business

Informácie o faktúre za Office 365 for Business

Fakturácia v službách Office 365 for Business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×