ACCRINTM (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ACCRINTM v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti akumulovaný úrok cenného papiera, ktorého úrok sa vypláca pri termíne splatnosti.

Syntax

ACCRINTM(emisia; vyrovnanie; sadzba; por; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie ACCRINTM obsahuje nasledovné argumenty:

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Por    Povinný argument. Nominálna hodnota cenného papiera. Ak tento parameter nezadáte, funkcia ACCRINTM použije hodnotu 1 000 EUR.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Aby sa dátumy mohli využívať vo výpočtoch, program Microsoft Excel ich ukladá ako poradové čísla. Predvolenou hodnotou pre dátum 1. januára 1900 je poradové číslo 1 a pre 1. januára 2008 poradové číslo 39 448, pretože počet dní od 1. januára 1900 je 39 448.

 • Emisia, vyrovnanie a základ sa skrátia na celé číslo.

 • Ak emisia alebo vyrovnanie nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia ACCRINTM vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak miera alebo nominálna hodnota ≤ 0, funkcia ACCRINTM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ACCRINTM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je emisia ≥ vyrovnanie, funkcia ACCRINTM vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia ACCRINTM sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  ACCRINTM = nominálna hodnota x úrok x A/D

  kde:

  • A = príslušný počet dní. Pre úrok v období splatnosti je to počet dní medzi dátumom emisie a dátumom splatnosti cenného papiera.

  • D = ročný základ

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

39 539

Dátum emisie

39 614

Dátum splatnosti

0,1

Úroková miera

1 000

Nominálna hodnota

3

Typ úročenia Aktuálny/365 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Akumulovaný úrok pri vyššie uvedených podmienkach

20,54794521

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×