Access SQL: Klauzula WHERE

Access SQL: Klauzula WHERE

Toto je jeden zo súboru článkov o jazyku SQL programu Access. Tento článok uvádza spôsob, akým sa píše klauzula WHERE, a používa príklady na znázornenie rôznych postupov, ktoré môžete použiť v klauzule WHERE.

Klauzula WHERE v príkaze SQL určuje kritériá, ktoré musia hodnoty poľa splniť pre záznamy obsahujúce hodnoty, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov dotazu.

Prehľad o jazyku SQL programu Access nájdete v článku Jazyk SQL programu Access: základné koncepty, slovník a syntax.

Obsah článku

Obmedzenie výsledkov pomocou kritérií

Syntax klauzuly WHERE

Použitie klauzuly WHERE na kombináciu údajových zdrojov

Obmedzenie výsledkov pomocou kritérií

Ak chcete použiť údaje na obmedzenie počtu záznamov, ktoré sa vrátia v dotaze, môžete použiť kritériá. Kritérium dotazu je podobné vzorcu – ide o reťazec, ktorý sa môže skladať z odkazov na polia, operátorov a konštánt. Kritériá dotazu sú typu výraz.

Nasledujúca tabuľka uvádza niekoľko vzorových kritérií a vysvetľuje, ako fungujú.

Kritérium

Popis

>25 and <50

Toto kritérium sa používa pre pole typu Číslo, ako je napríklad Cena alebo JednotkyNaSklade. Do výsledku zahrnie iba tie záznamy, v ktorých pole Cena alebo JednotkyNaSklade obsahuje hodnotu väčšiu ako 25 a menšiu ako 50.

DateDiff ("rrrr"; [DátumNarodenia], Dátum()) > 30

Toto kritérium sa používa na pole typu Dátum a čas, ako je napríklad DátumNarodenia. Do výsledkov dotazu sa zahrnú len záznamy, v ktorých je počet rokov medzi dátumom narodenia osoby a dnešným dátumom väčší ako 30.

Is Null

Toto kritérium možno použiť na ľubovoľný druh poľa na zobrazenie záznamov, v ktorých je hodnota poľa null.

Ako sami vidíte v predchádzajúcej tabuľke, kritériá sa môžu navzájom líšiť v závislosti od typu údajov poľa, na ktoré sa kritériá vzťahujú, a vašich konkrétnych požiadaviek. Niektoré kritériá sú jednoduché a používajú základné operátory a konštanty. Iné sú zložité a používajú funkcie, špeciálne operátory a zahŕňajú odkazy na polia.

Dôležité: Ak sa pole používa s agregačnou funkciou, kritériá pre dané pole v klauzule WHERE nie je možné stanoviť. Namiesto toho môžete na stanovenie kritérií pre agregované polia použiť klauzulu HAVING. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Jazyk SQL programu Access: základné koncepty, slovník a syntaxKlauzula HAVING.

Syntax klauzuly WHERE

V klauzule WHERE v príkaze SELECT sa používajú kritériá dotazu.

Klauzula WHERE má nasledujúcu základnú syntax:

WHERE field = criterion

Predpokladajme napríklad, že chcete zistiť telefónne číslo zákazníka, pamätáte si však iba to, že jeho priezvisko je Bagel. Namiesto toho, aby ste v databáze prechádzali všetky telefónne čísla, môžete použiť klauzulu WHERE. Jej použitím môžete obmedziť počet výsledkov a zjednodušiť vyhľadávanie požadovaného telefónneho čísla. Predpokladajúc, že priezviská sú uložené v poli s názvom Priezvisko, klauzula WHERE bude vyzerať takto:

WHERE [LastName]='Bagel'

Poznámka: Pri kritériách v klauzule WHERE nie je potrebné vychádzať z ekvivalentnosti hodnôt. Môžete použiť iné operátory porovnávania, napríklad väčšie ako (>) alebo menšie ako (<). Napríklad: WHERE [cena]>100.

Použitie klauzuly WHERE na kombináciu údajových zdrojov

Môže sa stať, že budete chcieť kombinovať údajové zdroje na základe polí so zodpovedajúcimi údajmi, ktoré však nie sú rovnakého typu. Pole v jednej tabuľke môže mať napríklad číselný typ údajov a chcete ho porovnať s poľom v inej tabuľke, ktoré obsahuje textový typ údajov.

Spojenie medzi poľami s odlišnými typmi údajov nie je možné vytvoriť. Na kombináciu údajov z dvoch údajových zdrojov na základe hodnôt v poliach, ktoré obsahujú rôzne typy údajov, môžete použitím kľúčového slova LIKE vytvoriť klauzulu WHERE, ktorá použije jedno pole ako kritérium pre ďalšie pole.

Predpokladajme napríklad, že chcete použiť údaje z tabuľky1 a tabuľky2, ale len vtedy, keď sa údaje v poli1 (textové pole v tabuľke1) zhodujú s údajmi v poli2 (číselné pole v tabuľke2). Klauzula WHERE by mala vyzerať takto:

WHERE field1 LIKE field2

Ďalšie informácie o spôsobe vytvárania kritérií na použitie v klauzule WHERE nájdete v článku Príklady kritérií dotazu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×