Zrušenie alebo opakovanie zadávania údajov alebo zmien v návrhu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Access môžete vrátiť späť alebo zopakovať až 20 posledných akcií písania alebo návrhu. Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z. Ak chcete zopakovať akciu, ktorú ste vrátili späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

Funkcie Späť a Znova umožňujú odstrániť alebo zopakovať jednu alebo viac akcií zadávania, ale všetky akcie sa musia vrátiť späť alebo znova vykonať v poradí, v akom ste ich robili alebo vracali späť. Akcie nie je možné preskočiť. Ak napríklad v zázname zmeníte hodnotu troch polí a potom sa rozhodnete, že chcete vrátiť späť prvú vykonanú zmenu, musíte vrátiť späť všetky tri vykonané zmeny.

Podobne môžete vrátiť späť väčšinu zmien v návrhu, ktoré ste vykonali v databázových objektoch, ako je napríklad pridanie ovládačov do zostavy alebo pridanie zoradenia do poľa s dotazom. Zmeny v návrhu je tiež potrebné vrátiť späť v danom poradí.

Obsah tohto článku

Zrušenie zadávania údajov

Zrušenie zmien v návrhu

Opätovné vykonanie akcií po ich vrátení späť

Predchádzanie strate vykonanej práce

Zrušenie zadávania údajov

 • Ak chcete zrušiť naposledy zadané údaje, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z.

 • Viacero akcií zrušíte jedným z týchto krokov:

  • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na šípku vedľa tlačidla Späť písanie Obrázok tlačidla a potom vyberte akcie, ktoré chcete zrušiť.

   Zrušia sa všetky vybraté akcie zadania. Akcie, ktoré možno zrušiť, však začínajú od poslednej akcie a môžete ich zrušiť iba v poradí, v akom nasledovali. Nemôžete napríklad zrušiť iba druhú realizovanú zmenu zadania. Ak chcete zrušiť druhú zmenu zadania, musíte zrušiť aj akciu, ktorá jej predchádzala.

  • Ak nie je možný prístup k panelu s nástrojmi Rýchly prístup (ak napríklad používate modálny formulár), opakovane stláčajte kombináciu klávesov CTRL + Z, kým sa nezruší akcia, ktorú ste chceli zrušiť.

Dôležité : Niektoré akcie, ako je napríklad kliknutie na ľubovoľný príkaz na karte Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné zrušiť. Keď akciu nie je možné zrušiť, príkaz Späť písanie sa zmení na Nedá sa vrátiť.

Na začiatok stránky

Zrušenie zmien v návrhu

Zmeny v návrhu databázových objektov je možné zrušiť rovnakým spôsobom ako zadávanie údajov.

 • Ak chcete zrušiť naposledy vykonané zmeny v návrhu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z.

 • Viacero akcií zrušíte jedným z týchto krokov:

  • Opakovane stláčajte kombináciu klávesov CTRL + Z, kým sa nezruší akcia, ktorú ste chceli zrušiť.

  • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na šípku vedľa tlačidla Späť Obrázok tlačidla a potom vyberte akcie, ktoré chcete zrušiť.

   Zrušia sa všetky vybraté akcie zadania. Akcie, ktoré možno zrušiť, však začínajú od poslednej akcie a môžete ich zrušiť iba v poradí, v akom nasledovali. Nemôžete napríklad zrušiť iba druhú realizovanú zmenu zadania. Ak chcete zrušiť druhú zmenu zadania, musíte zrušiť aj akciu, ktorá jej predchádzala.

Dôležité : Niektoré akcie, ako je napríklad kliknutie na ľubovoľný príkaz na karte Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné vrátiť späť. Keď akciu nie je možné zrušiť, príkaz Späť sa zmení na Nedá sa vrátiť.

Na začiatok stránky

Opätovné vykonanie akcií po ich vrátení späť

 • Ak chcete zopakovať posledné akcie, ktoré ste zrušili, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Y.

 • Viacero akcií zopakujete jedným z týchto krokov:

  • Opakovane stlačte kombináciu klávesov CTRL + Y, kým sa akcie nezopakujú.

  • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na šípku vedľa tlačidla Znova Vzhľad tlačidla a potom kliknite na akcie, ktoré chcete zopakovať.

   Akcie sa zopakujú v poradí, v akom sú uvedené v zozname. Akcie je možné zopakovať iba v poradí, v akom sa vyskytli. Nemôžete napríklad zopakovať iba druhú zrušenú akciu. Ak chcete zopakovať druhú akciu, musíte tiež zopakovať akciu, ktorá jej predchádzala.

Dôležité : Keď príkazy Späť a Znova nie sú k dispozícii, predchádzajúce akcie nie je možné zopakovať.

Na začiatok stránky

Predchádzanie strate vykonanej práce

Funkcia Späť môže skutočne veľa zachrániť, no nie je to náhrada pravidelného ukladania vykonanej práce. Predchádzať strate vykonanej práce z dôvodu chýb alebo zlyhania systému môžete pomocou funkcie Záloha a obnovenie a pomocou funkcie Časť aplikácie (druh šablóny).

Záloha a obnovenie

Skôr než začnete pracovať na významnejšej úprave návrhu, urobte si zálohu databázy. Keď vykonáte sériu zmien v návrhu, ktoré nie je možné všetky vrátiť, zo záložnej databázy budete môcť obnoviť všetko potrebné. Ďalšie informácie nájdete v článku Ochrana údajov pomocou procesov zálohovania a obnovenia.

Časti aplikácie

Ak vo väčšine alebo vo všetkých databázach používate štandardné súčasti, zvážte vytvorenie časti aplikácie. Časť aplikácie je druh šablóny, ktorú môžete pridať do existujúcej databázy a môže pozostávať z jedného alebo viacerých databázových objektov, či už s údajmi alebo bez nich.

Po pridaní môžete časť aplikácie podľa potreby meniť. Ak pri návrhu urobíte chyby alebo sa jednoducho rozhodnete, že vykonané zmeny sa vám nepáčia, upravený objekt môžete vymazať a časť aplikácie opäť pridať. Ďalšie informácie nájdete v článku Ukladanie a opätovné použitie prvkov návrhu databázy.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×