Office
Prihlásenie

Zrušené a upravené funkcie v programe SharePoint Server 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nasledujúce funkcie boli zrušené alebo zmenené v programe SharePoint Server 2010.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka ClipArt

Šablónu adresára lokalít

Ďalšie šablóny lokality SharePoint

Kľúčové ukazovatele výkonu služby SharePoint

Motívy

Údajové zobrazenie

Jediné prihlásenie

32-bitové operačné systémy

Postupná inovácia

Knižnica spravovania prekladov

Diskusie na webe

Podlokality úrovne povolení

Pridanie všetkých overených používateľov

Súčasti Office Web Components

Stránka Správa ukladacieho priestoru

Web bot funkcie

E-mailu povolené skupiny a služby Directory Management (DMS)

Prehľad ukazovateľov výkonu exportovať do Reporting Services

SQL Server 2000 zdrojov údajov

Poskytovateľ zdieľaných služieb (zdieľaných Služieb)

Služby PerformancePoint

Dialógové okno Vložiť Clip Art

V aplikácii SharePoint Server 2010 vykonáva dialógové okno Vložiť Clip Art iba vyhľadávanie obrázkov ClipArt online a neprehľadáva lokálny priečinok Pictures. Dialógové okno Vložiť Clip Art môžete otvoriť vtedy, keď upravujete dokument balíka Microsoft Office v okne prehliadača aplikácie SharePoint Server 2010.

Ak chcete vyhľadávať objekt ClipArt v lokálnom priečinku Pictures, na karte Vložiť vyberte možnosť Obrázok (nie objekt ClipArt).

Na začiatok stránky

Šablónu adresára lokalít

Šablóna adresára lokality nie je k dispozícii v programe SharePoint Server 2010, hoci jeho funkčnosť sa zachoval pre inovovanými lokalitami. Vlastné riešenia, ktoré sa zopakuje aj veľa tie isté funkcie je k dispozícii v Adresári lokality na lokalite CodePlex.

Na začiatok stránky

Ďalšie šablóny lokality SharePoint

Niektoré šablóny lokality, napríklad správy, pracovný priestor dokumentov a portálu šablóny na spoluprácu, nie sú dostupné v programe SharePoint Server 2010. Budú sa nahradili riešenia Enterprise Content Management (ECM).

Použite šablónu lokalít publikovania na nahradenie šablón noviniek a portálu na spoluprácu. Taktiež môžete použiť funkcie sociálneho označovania v aplikácii SharePoint Server 2010 a získať väčšinu funkcií, ktoré sú dostupné v týchto šablónach.

Centrum vyhľadávania a centrum vyhľadávania s kartami šablóny boli nahradí Search Server 2010.

Šablóna lokality Centrum zostáv bola nahradená šablónou lokality centra analytických nástrojov. Šablóna webovej časti Tabuľa bola odstránená.

Na začiatok stránky

Kľúčové ukazovatele výkonu lokality SharePoint

Funkcie kľúčových ukazovateľov výkonu lokality SharePoint boli premenované na zameranie sa na stav.

Kľúčové ukazovatele výkonu lokality SharePoint (KPI) sú stavovými indikátormi.

Podrobnosti o kľúčových ukazovateľoch výkonu lokality SharePoint sú podrobnosťami o indikátoroch.

Aj v službe PerformancePoint Services môžete používať indikátory KPI, ktoré sa vytvárajú pomocou programu Dashboard Designer, ako aj novú zostavu Podrobnosti o ukazovateľoch KPI, ktorá sa vytvára pomocou funkcie programu Dashboard Designer, a ide o oddelenú funkcionalitu od funkcie podrobností o indikátoroch lokality SharePoint.

Úplný zoznam nájdete v téme čo sa stalo s kľúčovými ukazovateľmi výkonu služby SharePoint 2007?

Na začiatok stránky

Motívy

Návrh motívov je v službe SharePoint 2010 zmenený tak, aby sa proces generovania motívov zjednodušil. Motívy vytvorené v službe Windows SharePoint Services 3.0 nie sú kompatibilné so službou SharePoint Foundation 2010. Ak inovujete zo služby Windows SharePoint Services 3.0 na službu SharePoint Foundation 2010 a chcete naďalej používať lokality v starom používateľskom rozhraní, je potrebné použiť vizuálnu inováciu. Na tvorbu motívov a ich použitie na lokalitách však odporúčame používať nové používateľské rozhranie služby SharePoint Foundation 2010.

Na začiatok stránky

Údajové zobrazenie

Accessový webový údajový hárok vyžaduje, aby váš prehliadač byť nakonfigurovaným na podporu ovládacích prvkov ActiveX, a či máte 32-bitovú verziu balíka Microsoft Office 2010 v počítači nainštalovaný. Na základe predvoleného nastavenia Upraviť v údajovom zobrazení nie je podporovaný v 64-bitové inštalácie balíka Microsoft Office. Informácie o tom, ako pracovať s údajové zobrazenie na 64-bitovú verziu balíka Office nájdete v téme použitie údajové zobrazenie v 64-bitový balík Office 2010.

Na začiatok stránky

Služba jediného prihlásenia

Metóda overovania Jediné prihlásenie (SSO) bola v programe SharePoint 2010 zrušená a je nahradená službou zabezpečeného ukladacieho priestoru. Služba zabezpečeného ukladacieho priestoru je službou oprávnení založenou na overení, ktorá zahŕňa zabezpečenú databázu na ukladanie poverení priradených k identifikáciám aplikácií. Tieto identifikácie aplikácií je možné použiť na autorizáciu prístupu k externým zdrojom údajov.

Na začiatok stránky

32-bitové operačné systémy

Aplikácia SharePoint Server 2010 vyžaduje 64-bitový operačný systém. Keďže aplikácia SharePoint Server 2010 obsahuje mnoho funkcií, ktoré využívajú výhody výkonu poskytované 64-bitovými operačnými systémami, spustenie aplikácie SharePoint Server 2010 v 32-bitových operačných systémoch nie je viac podporované. (Poznámka: balík Microsoft Office 2010 môžete spustiť v 32-bitovom režime a aplikáciu SharePoint Server 2010 v 64-bitovom režime.)

Na začiatok stránky

Postupná inovácia

Funkcia postupnej inovácie nie je v aplikácii SharePoint 2010 viac podporovaná. V používateľskom rozhraní nie sú k dispozícii možnosti, ktoré ponúkajú režim postupnej inovácie.

Funkcia postupnej aktualizácie umožňovala organizáciám vytvárať inštalácie novej verzie aplikácie SharePoint a súčasne používať staršiu verziu, ktorá sa nahrádzala. Organizácia mohla postupne migrovať lokality a kolekcie lokalít na novú inštaláciu aplikácie SharePoint. Keďže súbežné inštalácie mohli maskovať problémy s kompatibilitou, ktoré sa mohli zachytiť a vyriešiť formou jednotnej inovácie (inovácie naraz), funkcia postupnej inovácie nie je viac podporovaná v aplikácii SharePoint Server 2010.

Na začiatok stránky

Knižnica spravovania prekladov.

Knižnica spravovania prekladov bola odstránená z používateľského rozhrania SharePoint Server 2010, ale je možné aktivovať, pomocou príkazov stsadm.

Knižnica spravovania prekladov sa skladá z dvoch funkcií. Jedna funkcia je predvolene v šablóne centra dokumentov a druhý manuálne aktivovať prostredníctvom stsadm príkaz z adresára SharePoint 2010 bin:

stsadm-o activatefeature – filename TransMgmtLib\feature.xml – url < url stránky >

Webové diskusie

Aplikácia SharePoint Server 2010 nepodporuje webové diskusie. Používatelia nemôžu vytvárať, upravovať ani zobrazovať webové diskusie.

Na začiatok stránky

Úrovne povolení v podlokalitách

Úrovne povolení v podlokalitách nie je možné prispôsobovať prostredníctvom používateľského rozhrania v aplikácii SharePoint Server 2010. Úrovne povolení na lokalite sú zadefinované a ovládané prostredníctvom lokality najvyššej úrovne v kolekcii lokalít.

Poznámka: Správcovia lokalít môžete prispôsobiť úrovne povolení podlokalitu prostredníctvom centrálnej správy.

Lokality, ktoré už disponujú jedinečnými úrovňami povolení, si tieto povolenia zachovajú. Vývojári môžu programovo priraďovať úrovne povolení pre nové podlokality.

Na začiatok stránky

Pridanie všetkých overených používateľov

Prepojenie Pridať všetkých overených používateľov, ktorí sa objavili na stránke Upraviť skupinu v predchádzajúcich verziách bol odstránený v programe SharePoint Foundation 2010.

Môžete udeliť povolenia všetkých overených používateľov v prostredí Windows overený zadaním NT Authority\authenticated používateľov do poľa vyberte používateľov v dialógovom okne udeliť povolenia, ale majte na pamäti, že robí tak umožňuje prístup k všetkých členov vašej domény, ktoré môžu zahŕňať dodávateľov, partnermi a inými používateľmi aplikácie iných spoločností.

Na začiatok stránky

Súčasti Office Web Components

Aplikácia SharePoint Server 2010 viac nepodporuje súčasti Office Web Components (OWC). Nasledujúce štyri typy zostáv viac nie sú k dispozícii v programe PerformancePoint Dashboard Designer:

  • Kontingenčný graf

  • Kontingenčná tabuľka

  • Analýza trendu

  • Hárok

Autori tabule môžu používať analytické grafy alebo mriežky, zostavy služby Excel Services a zostavy služby SQL Server Reporting Services ako náhradné typy zostáv.

Na začiatok stránky

Stránka správy ukladacieho priestoru

Stránka správy ukladacieho priestoru bola odstránená a prepojenie na stránku správy ukladacieho priestoru zo stránky správcu lokality bolo taktiež odstránené s cieľom obmedziť zníženie výkonu.

Na začiatok stránky

Funkcia prvku WebBot

Vývojári nemôžu používať vstupné body prvku WebBot a používatelia nemôžu pridávať prvky WebBot na lokality SharePoint Server 2010. Informácie z existujúcich prvkov WebBot sa zobrazia ako kód jazyka HTML.

Na začiatok stránky

Skupiny s povoleným e-mailom a služba Directory Management Service (DMS)

Ak farma lokality SharePoint používa službu Directory Management Services (DMS), verzia 2, používatelia nemôžu povoliť skupinám lokality SharePoint používať e-mail. Typ overovania používaný v službe DMS sa nahrádza overovaním žiadostí.

Na začiatok stránky

Exportovanie prehľadu ukazovateľov výkonu do služby Reporting Services

Program PerformancePoint Dashboard Designer už nepodporuje exportovanie prehľadu ukazovateľov výkonu do služby Reporting Services aplikácie SQL Server.

Na začiatok stránky

Zdroje údajov aplikácie SQL Server 2000

Zdroje údajov aplikácie SQL Server 2000 nie sú viac podporované v aplikácii SharePoint Server 2010. Použite zdroje údajov, ktoré sú dostupné v aplikácii SQL Server 2005 alebo SQL Server 2008.

Na začiatok stránky

Poskytovateľ zdieľaných služieb (SSP)

Zdieľaných služieb (BPL) neexistuje v programe SharePoint Server 2010. Táto funkcia nahradená funkciou aplikácie jednotlivé služby, ktoré používa vlastnú databázu a je možné nakonfigurovať v centrálnej správe. Pomocou aplikácie služby pre mnoho funkcií, ktoré boli podporované a nakonfigurovaný v BPL.

Na začiatok stránky

Služba PerformancePoint Services

Služba PerformancePoint Services je dostupná iba v aplikácii SharePoint Server – nie v aplikácii SharePoint Foundation. Znamená to, že tabuľu programu PerformancePoint nie je možné nasadiť do aplikácie SharePoint Foundation.

(V predchádzajúcej verzii fungovala aplikácia PerformancePoint Server 2007 so službou Windows SharePoint Services 3.0 (vo verzii 2010 sa nazýva SharePoint Foundation) alebo s aplikáciou Microsoft Office SharePoint Server 2007 (vo verzii 2010 sa nazýva SharePoint Server.)

Na začiatok stránky

Informácie o nahradenie funkcie v tomto článku nájdete v téme čo je nové v programe SharePoint Server 2013.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×