Zoznámte sa s pásom s nástrojmi

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pás s nástrojmi vám pomôže rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zhromaždené na kartách. V starších verziách balíka Office for Mac boli mnohé z týchto príkazov umiestnené na Palete formátovania.

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

Bublina 1  Karty

Bublina 2  Pás s nástrojmi

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Minimalizovanie pása s nástrojmi počas práce

Ak chcete zobraziť viac z obsahu dokumentu, môžete minimalizovať pás s nástrojmi, aby sa zobrazovali len karty.

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Tlačidlo Minimalizovať pás s nástrojmi .

Rozbalenie pása s nástrojmi počas práce

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Rozbalenie pása s nástrojmi .

Zobrazenie ďalších možností v posuvných galériách

Na páse s nástrojmi môžete zobraziť viaceré miniatúry štýlov, motívov a ďalších formátov alebo ich všetky môžete zobraziť rozbalením zoznamu. Niektoré rozbalené zoznamy majú ďalšie položky v dolnej časti. Ak si chcete pozrieť príklad, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov v časti Štýly kliknite na šípku doprava Tlačidlo prechádzania štýlmi doprava a posúvajte sa medzi štýlmi.

 2. Ak chcete rozbaliť zoznam a zobraziť všetky štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Použitie kariet formátovania

Ak vkladáte tvary, grafy, obrázky, filmy alebo iné objekty, zobrazia sa ďalšie karty, ktoré môžete použiť na formátovanie týchto objektov. Po vložení tvaru sa napríklad vedľa karty Domov zobrazí karta Formát. Ak si chcete pozrieť príklad, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. V kontextovej ponuke umiestnite ukazovateľ myši na položku Obdĺžniky a potom kliknite na požadovaný štýl obdĺžnika.

 3. V dokumente ukážte na miesto, kam chcete vložiť tvar, podržte stlačené tlačidlo myši a potom ťahajte ukazovateľ myši, kým daný tvar nemá požadovanú veľkosť.

 4. Kliknite na tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 5. Na formátovanie tvaru použite tlačidlá, rozbaľovacie ponuky a galérie.

Zmena veľkosti okna dokumentu na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na páse s nástrojmi

So zmenšovaním okna dokumentu sa mení aj počet položiek, ktoré môžu byť zobrazené na páse s nástrojmi. Klesne napríklad počet zobrazovaných miniatúr alebo sa posuvná galéria zmení na tlačidlo. Ak si chcete pozrieť, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov v časti Štýly spočítajte zobrazené miniatúry so štýlmi.

  Karta Domov, skupina Štýly

 2. Zmeňte veľkosť okna na menšiu.

 3. Na karte Domov v časti Štýly počet miniatúr štýlov poklesne.

Vypnutie pása s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Zapnúť pás s nástrojmi.

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi

PowerPoint

Pás s nástrojmi vám pomôže rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zhromaždené na kartách. V starších verziách balíka Office for Mac boli mnohé z týchto príkazov umiestnené na Palete formátovania.

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

Bublina 1  Karty

Bublina 2  Pás s nástrojmi

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Minimalizovanie pása s nástrojmi počas práce

Ak chcete zobraziť viac z obsahu dokumentu, môžete minimalizovať pás s nástrojmi, aby sa zobrazovali len karty.

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Tlačidlo Minimalizovať pás s nástrojmi .

Rozbalenie pása s nástrojmi počas práce

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Rozbalenie pása s nástrojmi .

Zobrazenie ďalších možností v posuvných galériách

Na páse s nástrojmi môžete zobraziť viaceré miniatúry štýlov, motívov a ďalších formátov alebo ich všetky môžete zobraziť rozbalením zoznamu. Niektoré rozbalené zoznamy majú ďalšie položky v dolnej časti. Ak si chcete pozrieť príklad, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Témy kliknite v časti Témy na šípku doprava Tlačidlo prechádzania štýlmi doprava a posúvajte sa medzi motívmi.

 2. Ak chcete rozbaliť zoznam a zobraziť všetky témy, ukážte na tému a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 3. Ak chcete vyhľadať viac motívov, v dolnej časti rozšíreného zoznamu kliknite na položku Prehľadávať motívy.

Použitie kariet formátovania

Ak vkladáte tvary, grafy, obrázky, filmy alebo iné objekty, zobrazia sa ďalšie karty, ktoré môžete použiť na formátovanie týchto objektov. Po vložení tvaru sa napríklad vedľa karty Domov zobrazí karta Formát. Ak si chcete pozrieť príklad, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. V kontextovej ponuke umiestnite ukazovateľ myši na položku Obdĺžniky a potom kliknite na požadovaný štýl obdĺžnika.

 3. V dokumente ukážte na miesto, kam chcete vložiť tvar, podržte stlačené tlačidlo myši a potom ťahajte ukazovateľ myši, kým daný tvar nemá požadovanú veľkosť.

 4. Kliknite na tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 5. Na formátovanie tvaru použite tlačidlá, rozbaľovacie ponuky a galérie.

Zmena veľkosti okna dokumentu na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na páse s nástrojmi

So zmenšovaním okna dokumentu sa mení aj počet položiek, ktoré môžu byť zobrazené na páse s nástrojmi. Klesne napríklad počet zobrazovaných miniatúr alebo sa posuvná galéria zmení na tlačidlo. Ak si chcete pozrieť, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Témy spočítajte v časti Témy zobrazené miniatúry motívov.

  Karta Motívy, skupina Motívy

 2. Zmeňte veľkosť okna na menšiu.

 3. Na karte Témy klesne v časti Témy počet zobrazených miniatúr motívov.

Vypnutie pása s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Zapnúť pás s nástrojmi.

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi

Excel

Pás s nástrojmi vám pomôže rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú zhromaždené na kartách. V starších verziách balíka Office for Mac boli mnohé z týchto príkazov umiestnené na Palete formátovania.

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

Bublina 1  Karty

Bublina 2  Pás s nástrojmi

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Minimalizovanie pása s nástrojmi počas práce

Ak chcete zobraziť viac z obsahu dokumentu, môžete minimalizovať pás s nástrojmi, aby sa zobrazovali len karty.

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Tlačidlo Minimalizovať pás s nástrojmi .

Rozbalenie pása s nástrojmi počas práce

 • Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Rozbalenie pása s nástrojmi .

Zobrazenie ďalších možností v posuvných galériách

Na páse s nástrojmi môžete zobraziť viaceré miniatúry štýlov, motívov a ďalších formátov alebo ich všetky môžete zobraziť rozbalením zoznamu. Niektoré rozbalené zoznamy majú ďalšie položky v dolnej časti. Ak si chcete pozrieť príklad, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov v časti Formát kliknite na šípku doprava Tlačidlo prechádzania štýlmi doprava a posúvajte sa medzi formátmi.

 2. Ak chcete rozbaliť zoznam a zobraziť všetky formáty, ukážte na formát a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 3. Ak chcete vytvoriť nový štýl buniek, v dolnej časti rozšíreného zoznamu kliknite na položku Nový štýl buniek.

Použitie kariet formátovania

Ak vkladáte tvary, grafy, obrázky, filmy alebo iné objekty, zobrazia sa ďalšie karty, ktoré môžete použiť na formátovanie týchto objektov. Po vložení tvaru sa napríklad vedľa karty Domov zobrazí karta Formát. Ak si chcete pozrieť príklad, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Prehliadač médií  Tlačidlo prehliadača médií .

 2. Kliknite na položku Tvary  Karta Tvary a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Všetky tvary.

 3. Kliknite na požadovaný tvar.

 4. V dokumente ukážte na miesto, kam chcete vložiť tvar, podržte stlačené tlačidlo myši a potom ťahajte ukazovateľ myši, kým daný tvar nemá požadovanú veľkosť.

 5. Kliknite na tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 6. Na formátovanie tvaru použite tlačidlá, rozbaľovacie ponuky a galérie.

Zmena veľkosti okna dokumentu na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na páse s nástrojmi

So zmenšovaním okna dokumentu sa mení aj počet položiek, ktoré môžu byť zobrazené na páse s nástrojmi. Klesne napríklad počet zobrazovaných miniatúr alebo sa posuvná galéria zmení na tlačidlo. Ak si chcete pozrieť, ako to funguje, postupujte nasledovne.

 1. Na karte Domov v časti Formát spočítajte počet zobrazených miniatúr s formátmi.

  Karta Domov, skupina Formátovanie

 2. Zmeňte veľkosť okna na menšiu.

 3. Na karte Domov v časti Formát sa miniatúry zmenia na Štýly.

  Skupina Formátovanie v Exceli, zmena veľkosti

Vypnutie pása s nástrojmi

 1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

 2. V časti Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Zapnúť pás s nástrojmi.

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×