Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – používanie poštovej schránky

Nová Zostava o používaní poštovej schránky poskytuje informácie o používateľoch s poštovou schránkou používateľa a ich úrovni aktivity na základe odoslaných a prečítaných e-mailov. Poskytuje tiež informácie o tom, koľko ukladacieho priestoru poštové schránky používateľov zaberajú a koľko z nich sa blíži ku kvóte ukladacieho priestoru.

Poznámka : Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Zobrazenie zostavy o používaní poštovej schránky

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Používanie poštovej schránky

  Výber dostupných zostáv v službách Office 365

Interpretácia zostavy o používaní poštovej schránky

Používanie poštovej schránky v organizácii môžete sledovať prostredníctvom grafov Poštová schránka, Ukladací priestor a Kvóty.

1

Zostava Používanie poštovej schránky môže slúžiť na zobrazenie vývojových kriviek za posledných 7 dní, 30 dní, 90 dní, alebo 180 dní.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Graf Poštová schránka zobrazuje celkový počet poštových schránok používateľov vo vašej organizácii a celkový počet schránok, ktoré sú aktívne v daný deň obdobia vykazovania. Poštová schránka používateľa sa považuje za aktívnu, ak v nej prebiehalo čítanie alebo odosielanie.

4

Graf Ukladací priestor zobrazuje množstvo ukladacieho priestoru, ktorý sa používa vo vašej organizácii.

5

Graf Kvóty zobrazuje počet poštových schránok používateľov v každej kategórii kvóty. Existujú štyri kategórie kvót:

 • Dobré – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru nedosahuje kvótu na vydanie upozornenia.

 • Upozornenie – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na vydanie upozornenia, no nedosahuje kvótu na zákaz odosielania.

 • Zákaz odosielania – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na zákaz odosielania, no nedosahuje kvótu na zákaz odosielania a prijímania.

 • Zákaz odosielania a prijímania – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na zákaz odosielania a prijímania.

6

 • V grafe Poštová schránka predstavuje os Y počet poštových schránok používateľov.

 • V grafe Ukladací priestor predstavuje os Y množstvo ukladacieho priestoru, ktorý využívajú poštové schránky používateľov vo vašej organizácii.

 • V grafe Kvóty predstavuje os Y počet poštových schránok používateľov v jednotlivých kvótach použitia ukladacieho priestoru.

 • V grafoch Poštová schránka a Ukladací priestor sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

 • V grafoch Kvóty sa os X používa na označenie kategórie kvóty.

7

Kliknutím na položku v legende možno grafy filtrovať.

8

Tabuľka zobrazuje rozpis používania poštovej schránky na úrovni používateľa. Do tabuľky môžete pridať ďalšie stĺpce.

 • Meno používateľa je e-mailová adresa používateľa.

 • Zobrazované meno je celé meno používateľa.

 • Odstránená odkazuje na poštovú schránku, ktorá je momentálne odstránená, no bola aktívna počas obdobia vykazovania zahrnutého do zostavy.

 • Dátum odstránenia je dátum, keď bola poštová schránka odstránená.

 • Dátum vytvorenia je dátum vytvorenia poštovej schránky.

 • Dátum poslednej aktivity odkazuje na dátum, keď sa v poštovej schránke vykonávala aktivita čítania alebo odoslania.

 • Počet položiek odkazuje na celkový počet položiek v poštovej schránke.

 • Využitý ukladací priestor (MB) predstavuje celkové množstvo použitého ukladacieho priestoru.

 • Kvóta upozornenia na problém (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom vlastník poštovej schránky dostane upozornenie, že sa blíži k dosiahnutiu kvóty ukladacieho priestoru.

 • Kvóta zákazu odosielania (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom poštová schránka nemôže odosielať e-maily.

 • Kvóta zákazu odosielania a prijímania (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom poštová schránka nemôže odosielať ani prijímať e-maily.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú identifikovateľné informácie o používateľovi, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si sekciu Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Zostavách aktivity v Centre spravovania služieb Office 365.

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte .csv.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×