Office
Prihlásenie

Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – aktivita vo OneDrive for Business

Vo vašej organizácii máte vďaka novej tabuli zostáv služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov Office 365. Tabuľa umožňuje prejsť na zostavy na úrovni jednotlivých produktov, s ktorými získate podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv.

Môžete napríklad zistiť aktivitu konkrétneho používateľa s licenciou na používanie OneDrivu tak, že sa pozriete na jeho interakciu so súbormi vo OneDrive. Ak sa potom pozriete na počet zdieľaných súborov, môžete na základe toho zistiť úroveň prebiehajúcej spolupráce.

Poznámka: Niektoré funkcie sa zavádzajú postupne. Táto funkcia sa preto zatiaľ nemusí vôbec zobrazovať alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka. Nemajte ale obavy, čoskoro bude určite k dispozícii.

Ak chcete zistiť mieru aktivity v rámci jednotlivých kont OneDrive a využitie ukladacieho priestoru, zobrazte zostavu o používaní OneDrivu.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako získam zostavu o aktivite vo OneDrive?

 1. V centre spravovania služieb Office 365 vyberte položku Zostavy a potom položku Používanie v ľavej ponuke alebo kliknite na miniaplikáciu Zostavy.

  Prezrite si nové výkazy aktivít v Office 365
 2. Použite rozbaľovaciu ponuku Vyberte zostavu v ľavom hornom rohu a vyberte položku Aktivita vo OneDrive.

  Výber zostavy

Interpretácia zostavy o aktivite vo OneDrive for Business

Prehľad o aktivite vo OneDrive for Business môžete získať v zobrazení SúboryPoužívatelia.

Zostava o aktivite vo OneDrive

1

V zostave Aktivita vo OneDrive for Business možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

Poznámka: Pri zhromažďovaní a spracovaní údajov sa občas môžu vyskytnúť nepredvídateľné oneskorenia, ktoré môžu oneskoriť vytvorenie zostavy. Zobrazený dátum zostavy vždy odráža aktuálny dátum, kedy systém spracoval údaje pre zostavu. Snažíme sa, aby to bolo do 24 až 48 hodín od momentu aktivity.

3

Zobrazenie Súbory vám pomáha zistiť jedinečný počet používateľov s licenciou, ktorí vykonávajú interakciu so súbormi uloženými v jednotlivých kontách OneDrive.

4

Zobrazenie Používatelia vám pomáha zistiť trend počtu aktívnych používateľov OneDrivu. Používateľ sa považuje za aktívneho, ak v rámci určitého časového obdobia vykonal aktivitu súboru (uloženie, synchronizácia, úprava alebo zdieľanie).

Poznámka: Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

5

 • Os Y v grafe Súbory predstavuje počet jedinečných súborov, ktoré uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal ľubovoľný používateľ.

 • Os Y v grafe Používatelia predstavuje počet jedinečných používateľov, ktorí vykonali interakciu so súborom (uloženie, synchronizácia, úprava alebo zdieľanie) v jednotlivých kontách OneDrive.

 • Vo všetkých grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

6

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Súbory na položku Aktívne alebo Synchronizované Legenda grafu zostavy o aktivite vo Onedrive for Business a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

7

V tabuľke sa zobrazuje rozdelenie údajov na úrovni používateľov. V tabuľke môžete pridávať alebo odstraňovať stĺpce.

Stĺpce zostavy o aktivite vo Onedrive for Business
 • Meno používateľa je meno používateľa vlastníka konta OneDrive.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je posledný dátum, kedy sa v konte OneDrive uskutočnila aktivita súboru vo vybratom rozsahu dátumov. Ak chcete zobraziť aktivitu, ku ktorej došlo v konkrétny dátum, vyberte dátum priamo v grafe.

  Výber konkrétneho dátumu v grafe

  Tabuľka sa tým vyfiltruje tak, aby sa zobrazili údaje o aktivite súborov len pre používateľov, ktorí vykonali aktivitu v daný konkrétny deň.

 • Stĺpec Zobrazené alebo upravené súbory udáva počet súborov, ktoré používateľ nahral, stiahol, upravil alebo zobrazil.

 • Stĺpec Synchronizované súbory udáva počet súborov, ktoré sa synchronizovali z lokálneho zariadenia používateľa do konta OneDrive.

 • Stĺpec Interne zdieľané súbory udáva počet súborov, ktoré sa zdieľali s používateľmi v organizácii.

 • Stĺpec Externe zdieľané súbory udáva počet súborov, ktoré sa zdieľali s používateľmi mimo organizácie.

 • Stĺpec Odstránené udáva, že licencia používateľa sa odstránila.

  Poznámka: V zostave sa zobrazuje aktivita odstráneného používateľa v prípade, že daný používateľ mal určitý čas v priebehu vybratého časového obdobia licenciu. Podľa stĺpca Odstránené viete zistiť, že daný používateľ prispel do údajov zostavy, hoci už možno nie je aktívny.

 • Dátum odstránenia predstavuje dátum odstránenia licencie používateľa.

 • Stĺpec Priradený produkt označuje produkty služieb Office 365, na ktoré má tento používateľ licenciu.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

8

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na ikonu Spravovať stĺpce Správa stĺpcov .

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Tlačidlo Exportovať môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×