Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Skupiny v službách Office 365

Vo vašej organizácii máte vďaka tabuli Zostavy služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služieb Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv. So zostavou skupín v Office 365 získate prehľad o aktivite skupín v Office 365 vo vašej organizácii a zistíte, koľko skupín v Office 365 sa vytvorilo a používa.

Poznámka : Na to, aby ste zobrazili zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365, prípadne správcom Exchangeu, SharePointu alebo Skypu for Business.

Postup získania zostavy skupín v Office 365

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > Používanie

 2. V rozbaľovacom zozname Vyberte zostavu vyberte položku Aktivita v rámci skupín v Office 365.

  Snímka obrazovky: Výber zostavy – skupiny v službách Office 365

Výklad zostavy skupín v Office 365

Ak chcete zobraziť prehľad aktivít v rámci skupín v Office 365, pozrite si grafy Skupiny, Aktivita, SúboryUkladací priestor.

Snímka obrazovky: Zostavy služieb Office 365 – aktivity skupín

1

Zostavu skupín v Office 365 môžno použiť na zobrazenie trendov za posledných 7, 30, 90 alebo 180 dní.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Zobrazenie Skupiny zobrazuje celkový počet skupín, ktoré existovali v daný deň a aktívne skupiny v daný deň na základe e-mailových konverzácií, príspevkov v Yammeri a aktivít so súbormi v SharePointe.

4

Zobrazenie Aktivity zobrazuje počet aktivít skupín v rámci zaťažení skupín. Môžete zobraziť e-maily v Exchangi prijaté poštovými schránkami vo všetkých skupinách v ľubovoľný deň počas vykazovaného obdobia. Môžete tiež zobraziť správy uverejnené, prečítané a označené ako „Páči sa mi to“ v rámci skupín v Yammeri, ktoré sú priradené skupine v Office 365.

5

Zobrazenie Súbory zobrazuje celkový počet súborov a počet aktívnych súborov na všetkých lokalitách priradených skupine v Office 365.

6

Zobrazenie Ukladací priestor zobrazuje celkové množstvo ukladacieho priestoru, ktoré sa používa vo všetkých poštových schránkach skupiny a na lokalitách skupiny.

7

 • Os Y v grafe Skupiny uvádza počet aktivít skupiny.

 • Os Y v grafe Aktivita uvádza počet zadaných aktivít pre skupiny používajúce Outlook alebo Yammer.

 • Os Y v grafe Súbory uvádza buď celkový počet súborov alebo počet aktívnych súborov.

 • Os Y v grafe Ukladací priestor uvádza celkové množstvo ukladacieho priestoru, ktoré používa poštová schránka alebo lokalita skupiny.

Vo všetkých troch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

8

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Skupiny na položku Celkové alebo Aktívne Snímka obrazovky: zostava o skupinách v službách Office 365 – celkový počet skupín a počet aktívnych skupín a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

9

Zoznam skupín, ktoré sú zobrazené, závisí od množiny všetkých skupín, ktoré existovali (neboli odstránené) v rámci najdlhšieho (180-dňového) vykazovaného časového obdobia.  Počet aktivít (e-mailové konverzácie, príspevky v Yammeri a aktivity so súbormi v SharePointe) sa líši podľa výberu dátumov.

Poznámka : Všetky položky v zozname nižšie sa zobrazia v stĺpcoch až po ich pridaní.

 • Stĺpec Názov skupiny uvádza názov skupiny.

 • Stĺpec Odstránené uvádza počet odstránených skupín. Ak je skupina odstránená, ale mala aktivitu vo vykazovanom období, v mriežke sa zobrazí s týmto príznakom nastaveným na hodnotu true.

 • Stĺpec Vlastník skupiny uvádza meno vlastníka skupiny.

 • Stĺpec Dátum poslednej aktivity uvádza najneskorší dátum prijatia správy skupinou. Ide o najneskorší dátum, kedy sa vyskytla aktivita v e-mailovej konverzácii, Yammeri alebo na lokalite. 

 • Stĺpec Typ uvádza typ skupiny. Skupina môže byť súkromná alebo verejná.

 • Stĺpec Členovia uvádza počet členov skupiny.

 • Stĺpec Hostia uvádza počet členov v skupine, ktorí majú rolu hosťa.

 • Exchange

  • Stĺpec Prijaté e-maily uvádza počet správ prijatých skupinou.

  • Stĺpec Celkový počet položiek v poštovej schránke uvádza počet správ v poštovej schránke skupiny.

  • Stĺpec Použitý ukladací priestor poštovej schránky uvádza ukladací priestor používaný poštovou schránkou skupiny.

 • Sharepointové súbory

  • Stĺpec Celkový počet súborov uvádza počet súborov uložených na lokalitách skupiny v SharePointe.

  • Stĺpec Aktívne súbory uvádza počet súborov na lokalite skupiny v SharePointe, s ktorými bola počas vykazovaného obdobia vykonaná aktivita (boli zobrazené alebo upravené, synchronizované, zdieľané interne alebo externe).

  • Stĺpec Použitý ukladací priestor lokality (MB) uvádza veľkosť ukladacieho priestoru v MB použitú počas vykazovaného obdobia.

 • Správy v Yammeri

  • Stĺpec Uverejnené uvádza počet správ, ktoré boli uverejnené v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

  • Stĺpec Prečítané uvádza počet správ, ktoré boli prečítané v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

  • Stĺpec Označené Páči sa mi to uvádza počet správ, ktoré boli v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia označené ako „Páči sa mi to“.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

10

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Spravovať stĺpce.

Zostava o skupinách v službách Office 365 – výber stĺpcov

11

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×