Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Aktivita v SharePointe

Ako správcovi služieb Office 365 sa vám na tabuli Zostavy zobrazuje prehľad o aktivite v produktoch služieb Office 365 vo vašej organizácii. Táto tabuľa vám umožňuje prejsť na detaily a získať podrobnejší prehľad o aktivitách v konkrétnych produktoch.  Pozrite si tému Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365.

Môžete napríklad zistiť aktivitu konkrétneho používateľa s licenciou na používanie SharePointu tak, že sa pozriete na jeho interakciu so súbormi. Ak sa potom pozriete na počet zdieľaných súborov, môžete na základe toho zistiť úroveň prebiehajúcej spolupráce.

Poznámka: Niektoré funkcie sa zavádzajú postupne. Táto funkcia sa preto zatiaľ možno vôbec nezobrazí alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka. Ak sa vám ešte nezobrazuje, nemusíte sa obávať. K dispozícii bude už čoskoro.

Ak chcete zistiť mieru aktivity v rámci jednotlivých lokalít SharePoint a využitie ukladacieho priestoru, zobrazte zostavu o používaní lokality SharePoint.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostanem k zostave o aktivite v SharePointe?

 1. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte v ľavej ponuke položku Zostavy alebo kliknite na miniaplikáciu Zostavy.

  Prezrite si nové výkazy aktivít v Office 365
 2. Použite rozbaľovaciu ponuku Vyberte zostavu v ľavom hornom rohu a vyberte položku Aktivita v SharePointe.

  Výber zostavy

Interpretácia zostavy o aktivite v SharePointe

Prehľad o aktivite v SharePointe môžete získať prostredníctvom zobrazení Súbory a Používatelia.

Zostava o aktivite v SharePointe

1

zostave Aktivita v SharePointe možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Zobrazenie Súbory vám pomáha zistiť jedinečné počty používateľov s licenciou, ktorí vykonávajú interakciu so súbormi uloženými na lokalitách SharePoint.

4

Zobrazenie Stránky zobrazuje počty jedinečných stránok navštívených používateľmi.

5

Zobrazenie Používatelia vám pomáha zistiť trend počtu aktívnych používateľov. Používateľ sa považuje za aktívneho, ak v rámci určitého časového obdobia vykonal aktivitu súboru (uloženie, synchronizácia, úprava alebo zdieľanie) alebo navštívil stránku.

Poznámka: Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

6

 • Os Y v grafe Súbory predstavuje počet jedinečných súborov, ktoré používateľ uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal.

 • Os Y v grafe Používatelia predstavuje počet jedinečných používateľov, ktorí vykonali interakciu so súborom (uloženie, synchronizácia, úprava alebo zdieľanie) na lokalite.

 • Os X v grafe Stránky predstavuje počet jedinečných stránok navštívených používateľmi.

 • Vo všetkých grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

7

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Súbory na položku Zobrazené alebo upravené, Synchronizované, Zdieľané interne alebo Zdieľané externe a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

8

V tabuľke sa zobrazuje rozdelenie aktivít na úrovni lokality.

Rozbalené stĺpce zostavy o aktivite v SharePointe
 • Meno používateľa je e-mailová adresa používateľa, ktorý vykonal aktivitu na lokalite SharePoint.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je posledný dátum, kedy vo vybratom rozsahu dátumov došlo k vykonaniu aktivity súboru alebo návšteve stránky. Ak chcete zobraziť aktivitu, ku ktorej došlo v konkrétny dátum, vyberte dátum priamo v grafe.

  Výber konkrétneho dátumu v grafe

  Tabuľka sa tým vyfiltruje tak, aby sa zobrazili údaje o aktivite súborov len pre používateľov, ktorí vykonali aktivitu v daný konkrétny deň.

 • Stĺpec Zobrazené alebo upravené súbory udáva počet súborov, ktoré používateľ nahral, stiahol, upravil alebo zobrazil.

 • Stĺpec Synchronizované súbory udáva počet súborov, ktoré sa synchronizovali z lokálneho zariadenia používateľa na lokalitu SharePoint.

 • Stĺpec Interne zdieľané súbory udáva počet súborov, ktoré sa zdieľali s používateľmi v organizácii.

 • Stĺpec Externe zdieľané súbory udáva počet súborov, ktoré sa zdieľali s používateľmi mimo organizácie.

 • Stĺpec Navštívené lokality udáva počet návštev jedinečných stránok používateľom.

 • Stĺpec Odstránené udáva, že licencia používateľa sa odstránila.

  Poznámka: V zostave sa zobrazuje aktivita odstráneného používateľa v prípade, že daný používateľ mal určitý čas v priebehu vybratého časového obdobia licenciu. Podľa stĺpca Odstránené viete zistiť, že daný používateľ prispel do údajov zostavy, hoci už možno nie je aktívny.

 • Dátum odstránenia predstavuje dátum odstránenia licencie používateľa.

 • Stĺpec Priradený produkt označuje produkty služieb Office 365, na ktoré má tento používateľ licenciu.

9

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na ikonu Spravovať stĺpce Správa stĺpcov .

10

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Tlačidlo Exportovať môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Súvisiace témy

Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×