Office
Prihlásenie

Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Aktívni používatelia

Vo vašej organizácii máte vďaka novým tabuliam zostáv služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služby Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv.

Môžete použiť napríklad zostavu Aktívni používatelia a zistíte, koľko licencií produktu používajú jednotlivci vo vašej organizácii, a detailné informácie o tom, ktorí používatelia používajú ktoré produkty. Táto zostava môže pomôcť správcom identifikovať nevyužité produkty alebo používateľov, ktorí môžu potrebovať dodatočné školenie alebo informácie.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostať k zostave Aktívni používatelia

  1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > a kliknite na položku Používanie.

    V Centre spravovania kliknite na položku Zostavy a potom na položku Používanie.
  2. Na stránke Používanie vyberte v rozbaľovacej ponuke možnosť Aktívni používatelia.

    V rozbaľovacom zozname Vyberte zostavu kliknite na položku Aktívni používatelia

Výklad zostavy Aktívni používatelia

Prehľad zostavy o aktívnych používateľoch

1

V zostave Aktívni používatelia možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Graf Aktívni používatelia zobrazuje aktívnych používateľov na dennej báze v období vykazovania oddelene po produktoch.

Graf Služby zobrazuje počet používateľov podľa typu aktivity a služby.

4

  • Na grafe Aktívni používatelia zobrazuje os x vybraté časové obdobie vykazovania a os y zobrazuje denné počty aktívnych používateľov, ktoré sú oddelené a farebne rozlíšené podľa typu licencie.

  • Na grafe aktivít Služieb zobrazuje os X jednotlivé služby, ktoré majú vaši používatelia povolené v danom časovom období, a na osi Y je počet používateľov podľa stavu aktivity, farebne rozlíšené podľa stavu aktivity.

5

Rady, ktoré vidíte na grafe, je možné filtrovať po kliknutí na položku v legende grafu. Zmenou tohto výberu sa nezmenia informácie v tabuľke s mriežkou.

6

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

7

Ovládacími prvkami stĺpca môžete zmeniť informácie, ktoré sa zobrazia v tabuľke s mriežkou.

Ak je vaše predplatné prevádzkované spoločnosťou 21Vianet, potom sa Yammer nezobrazí.

Možnosti filtra na úrovni používateľa

Názov stĺpca

Popis

Meno používateľa

HLAVNÉ MENO POUŽÍVATEĽA

Zobrazované meno

Zobrazované meno nakonfigurované používateľom. Odlišné od položiek Krstné meno, priezvisko a mena používateľa (user@contoso.com).

Možnosti licencie

V tomto stĺpci sa zobrazí hodnota True alebo False, v závislosti od toho, či bolo používateľovi povolené používať službu.

Dátum poslednej aktivity

Zobrazuje najneskorší dátum, kedy používateľ aktívne používal špecifický produkt. Môžete sa pozrieť na výkaz aktivity požívateľa pre jednotlivé produkty a získať jasné podrobnosti o aktivite v rámci každého produktu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zostavy používania služieb Office 365 pre aktívnych používateľov.

Dátum priradenia licencie

Dátum priradenia licencie špecifického produktu používateľovi.

Odstránené

 V tomto stĺpci sa zobrazí hodnota True alebo False, v závislosti od toho, či používateľ bol odstránený vo vybratom vykazovanom období.

Dátum odstránenia

Dátum odstránenia používateľa

Produkty, ktoré sú priradené

Produkty, ktoré boli licencované pre používateľa a na ktoré má povolený prístup.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si sekciu Skryť podrobnosti o používateľovi, ktorá sa nachádza v téme Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×