Zostavy nástroja Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, môžete použiť jednu z viac ako 50 zostáv zobrazíte stav vašej kont, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov, príležitostí, aktivity, obchodné projekty a marketingových kampaní. Môžete vytvoriť zostavy, ktoré vám pomôžu Zoradiť a filtrovať údaje, organizovať a sledovať obchodné aktivity a definovať svoje obchodné ciele. If Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook is integrated with an účtovný systém, you can also run financial reports.

Čo vás zaujíma?

Spustenie zostavy doplnku Business Contact Manager

Prispôsobenie zostavy doplnku Business Contact Manager

Export zostavy doplnku Business Contact Manager pre program Microsoft Office Excel * alebo iných aplikácií na ďalšiu analýzu

Odoslanie zostavy doplnku Business Contact Manager ako Excel * súbor prílohy v e-mailu

Spustenie marketingovej kampane zo zostavy doplnku Business Contact Manager

Uloženie, obnovenie alebo tlač zostavy doplnku Business Contact Manager

Spustenie zostavy nástroja Business Contact Manager

Ak chcete spustiť zostavu, v ponuke nástroja Business Contact Manager ukážte na položku Zostavy, ukážte na skupiny zostáv a potom vyberte typ zostavy, alebo kliknite na položku Otvoriť uloženú zostavu.

Poznámka: Ak sa pole vytvorené používateľom, ktoré je zahrnuté do zostavy, odstráni z aktuálnej databázy, v uloženej zostave sa nezobrazia prispôsobené informácie, pretože zostavy sa pri každom otvorení spustia znova. Zostavy, ktoré boli exportované do programu Excel*, nie sú ovplyvnené, pretože sú uložené v inom programe.

Ak potrebujete pomoc pri úprave zostavy, kliknite na tlačidlo Pomocník Ikona Pomocníka na paneli s nástrojmi zostavy.

Tip: Zákazníci alebo obchodné kontakty sú zahrnuté do zostavy nekontaktovaných zákazníkov alebo do zostavy nekontaktovaných obchodných kontaktov, ak záznam nebol aktualizovaný 90 a viac dní.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zostavy nástroja Business Contact Manager

Zostavy môžete prispôsobovať v nástroji Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook niekoľkými spôsobmi.

 • Pred spustením zostavy môžete do formulárov pridať používateľom definované polia a môžete upravovať hodnoty, ktoré sú k dispozícii v zoznamoch pre určité polia. Tieto zoznamy sa označujú aj ako rozbaľovacie zoznamy.

 • Po spustení zostavy môžete na spresnenie záznamov, ktoré sa zahrnú do zostavy, použiť karty Jednoduchý a Rozšírený vo filter zostavy.

 • Pred uložením alebo vytlačením zostavy môžete použiť príkazy, ktoré sú k dispozícii na table Zmeniť zostavu, na vykonávanie zmien vo formáte alebo obsahu zostavy vrátane zobrazovania používateľom definovaných polí alebo vlastných stĺpcov, ktoré ste pridali do formulárov.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam prispôsobení, ktoré môžete vykonať v zostave, spolu s prepojením na tému Pomocníka, kde nájdete ďalšie informácie.

Prispôsobenia, ktoré môžete v zostave vykonať

Prispôsobenie

Téma Pomocníka

Pridanie používateľom definované polia do formulára

Prispôsobenie formulárov doplnku Business Contact Manager pomocou používateľom definovaných polí

Úprava rozbaľovacieho zoznamu vo formulári

Prispôsobenie rozbaľovacích zoznamov na formulároch nástroja Business Contact Manager

Záznamy o filtrovaní v zostave

Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager zostavy

Na začiatok stránky

Export zostavy doplnku Business Contact Manager do programu Microsoft Office Excel* alebo iných aplikácií na ďalšiu analýzu

Na základe predvoleného nastavenia sa zostavy uložené v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook uložia vo formáte súboru zostavy doplnku Business Contact Manager s príponou súboru .bcr. Zostavu však môžete exportovať na ďalšiu analýzu do programu Excel* alebo do iných aplikácií. Ak chcete exportovať údaje zostavy do inej aplikácie, exportujte zostavu do programu Excel* a potom skopírujte alebo uložte zostavu v požadovanom formáte súboru.

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Zostavy a potom kliknite na položku Otvoriť uloženú zostavu.

 2. Kliknite na zostavu, ktorú chcete otvoriť.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať do programu Excel.

 4. V programe Excel* uložte zostavu v požadovanom formáte súboru.

Na začiatok stránky

Odoslanie zostavy doplnku Business Contact Manager ako prílohy e-mailovej správy vo formáte súboru programu Excel*

Zostavu môžete odoslať na recenziu ako prílohu e-mailovej správy vo formáte súboru programu Excel*.

 1. Otvorte zostavu, ktorú chcete odoslať.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Odoslať e-mail s prílohou súboru Excel.

  Otvorí sa nová e-mailová správa s priloženou zostavou.

 3. Pridajte informácie potrebné na odoslanie e-mailovej správy a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka: Ak chcete otvoriť uloženú správu, v ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Zostavy a potom kliknite na položku Otvoriť uloženú zostavu. Názov súboru zostavy obsahuje príponu súboru .bcr.

Na začiatok stránky

Spustenie marketingovej kampane zo zostavy nástroja Business Contact Manager

S nástrojom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete vytvoriť a spustiť marketingovú kampaň zo zostavy zákazníkov, obchodných kontaktov alebo sprostredkovateľov.

 1. Spustenie zostavy

  V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Zostavy, potom na položku Zákazníci, položku Obchodné kontakty alebo položku Sprostredkovatelia a potom kliknite na zostavu, ktorú chcete vytvoriť, alebo kliknite na položku Otvoriť uloženú zostavu.

 2. Vylepšenie zostavy s použitím filtrov (voliteľné)

  1. Ak chcete pre svoju marketingovú kampaň vytvoriť konkrétny zoznam príjemcov, v zostave kliknite v ponuke Akcie na položku Filtrovať zostavu.

  2. V dialógovom okne Filter použite na určenie požadovaných informácií karty Jednoduchý filter a Rozšírený filter.

  3. Kliknite na kartu Zobraziť výsledky. Zobrazí sa filtrovaný zoznam príjemcov. Ak vám výsledky nevyhovujú, vráťte sa ku karte Jednoduchý filter alebo Rozšírený filter a pokračujte v prispôsobovaní svojich filtrov dovtedy, kým nebudete spokojný s výsledkami.

  Tip: Ak chcete vytvoriť marketingovú kampaň, ktorá obsahuje iba vybratých príjemcov, najskôr stlačte kláves CTRL a potom vyberte príjemcov, ktorých chcete do zoznamu zahrnúť.

 3. Vytvorenie marketingovej kampane zo zostavy.

  V ponuke Akcie ukážte na položku Spustiť marketingovú kampaň a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  1. Kliknutím na položku Všetky položky vytvoríte novú marketingovú kampaň, ktorá zahŕňa všetkých príjemcov v zostave.

  2. Kliknutím na položku Vybraté položky vytvoríte novú marketingovú kampaň, ktorá bude obsahovať iba príjemcov, ktorých ste v zostave vybrali.

 4. Spustenie marketingovej kampane.

  Dokončite vypĺňanie formulára Marketingová kampaň a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

Na začiatok stránky

Uloženie, obnovenie alebo vytlačenie zostavy nástroja Business Contact Manager

 • Ak chcete uložiť zostavu, v ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť zostavu alebo Uložiť zostavu ako.

  Poznámka: Ak sa používateľom definované pole, ktoré je zahrnuté do zostavy, odstráni z aktuálnej databázy po uložení zostavy, nezobrazí sa v zostave po opätovnom spustení, pretože zostavy sa pri každom otvorení spustia znova. Zostavy, ktoré boli exportované do programu Excel*, nie sú ovplyvnené, pretože sú uložené v inom programe.

 • Ak chcete zostavu obnoviť, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Obnoviť zostavu.

  Poznámka: Zostavu môžete obnoviť iba v prípade, že je otvorená v nástroji Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Ak chcete obnoviť zostavu, ktorá je už uložená v inej aplikácii, otvorte nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, zostavu znovu spustite, exportujte ju do aplikácie a znovu ju uložte.

 • Ak chcete zostavu vytlačiť, v ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je možné pomocou programu Excel 2007 alebo Excel 2003.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×