Zoskupovanie, kopírovanie, presúvanie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov v pracovnom hárku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Potom, čo ste pridajte formulárov a ovládacích prvkov ActiveX formulára hárka, možno budete chcieť skupiny, kopírovanie, premiestnenie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov vytvoriť dobre navrhnuté, používateľ priateľské formulár.

Čo vás zaujíma?

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Kopírovanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov

Premiestnenie jednej alebo viacerých ovládacích prvkov

Presunutie ovládacieho prvku dopredu alebo dozadu v poradí skladanie objektov

Zarovnanie a rozmiestnenie ovládacích prvkov

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Keď zoskupíte ovládacie prvky, skombinujete ich tak, že s nimi môžete pracovať ako s jedným ovládacím prvkom. Všetky ovládacie prvky v skupina napríklad môžete zväčšiť, zmenšiť alebo presunúť ako jednu jednotku.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Použite jeden z nasledovných postupov:

Zoskupenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete zoskupiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Oddelenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte skupinu, ktoré chcete oddeliť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Oddeliť.

  1. Ak chcete pokračovať v oddeľovaní, po zobrazení okna s hlásením kliknite na tlačidlo Áno.

  2. Ak chcete zmeniť určitý ovládací prvok, vyberajte a oddeľujte ovládacie prvky dovtedy, kým nie je požadovaný ovládací prvok dostupný.

Preskupenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte všetky ovládacie prvky, ktorý bol predtým zoskupený. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Preskupiť.

Na začiatok stránky

Kopírovanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky môžete kopírovať viacerými spôsobmi.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Aby jeden duplikát ovládacieho prvku na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať, Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte prilepovanie, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Pomocou klávesnice a myši

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Stlačte kláves CTRL a myšou presuňte ovládací prvok.

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte presúvanie myšou, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Na začiatok stránky

Presúvanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky môžete presúvať viacerými spôsobmi.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou myši

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Umiestnite ukazovateľ nad ovládací prvok tak, aby sa ukazovateľ zmenil na krížový ukazovateľ, a potom myšou presuňte vybratý ovládací prvok alebo prvky na iné miesto.

Pomocou klávesnice

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Stláčaním klávesov so šípkami môžete ovládací prvok posúvať s presnosťou na jeden pixel.

Na začiatok stránky

Presunutie ovládacieho prvku dopredu alebo dozadu v poradí skladania objektov

Ovládacie prvky a ďalšie objekty na kresliace plátno sa pri pridávaní automaticky skladajú do jednotlivých vrstiev. Poradie skladania môžete vidieť, keď sa ovládacie prvky prekrývajú. Vtedy môžete vidieť, ako ovládací prvok navrchu čiastočne zakrýva ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú pod ním.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ovládacie prvky ActiveX majú svoje poradie skladania objektov, ktoré je nezávislé a odlišné od objektov nástrojov na kreslenie a nástrojov pre grafické prvky SmartArt, ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt.

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na výber, ukážte na položku Poradie a potom použite nasledovný postup:

  1. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu vyššie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dopredu.

  2. Ak chcete presunúť ovládací prvok na najvyššiu vrstvu poradia skladania, kliknite na položku Dopredu.

  3. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu nižšie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dozadu.

  4. Ak chcete ovládací prvok presunúť na najspodnejšiu vrstvu v poradí skladania, kliknite na položku Dozadu.

Na začiatok stránky

Zarovnanie a rozmiestnenie ovládacích prvkov

Dôležité: Na vykonanie nasledovného postupu je nutné, aby ste pridali ponuku tlačidla Zarovnať na karte Nástroje na kreslenie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pridanie ponuky tlačidla Zarovnať z karty Nástroje na kreslenie na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

 3. V zozname vyberte položku Zarovnať Vzhľad tlačidla .

 4. Kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Zarovnanie všetkých ovládacích prvkov do mriežky alebo do tvarov

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Ak chcete zarovnať všetky objekty v ľavom hornom rohu bunky, na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k mriežke Vzhľad tlačidla .

  Funkcia prichytenia je aktívna bez ohľadu na to, či je mriežka zapnutá alebo vypnutá. Ovládacie prvky je možné zarovnať s mriežkou buniek aj tak, že pri presúvaní ovládacieho prvku alebo objektu podržíte stlačený kláves ALT.

 • Ak chcete automaticky zarovnať ovládacie prvky s zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov pri premiestňovaní alebo kreslení na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Vzhľad tlačidla .

Zarovnanie ovládacích prvkov podľa ich okrajov

Dôležité: Zarovnávanie ovládacích prvkov môže viesť k tomu, že sa tieto prvky na seba naskladajú. Pred spustením príkazu na zarovnanie ovládacích prvkov zabezpečte, aby boli ovládacie prvky umiestnené požadovaným spôsobom.

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najvyššie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nahor Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky v dolnej časti ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nadol Vzhľad tlačidla .

  3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ľavý krajný ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať doľava Vzhľad tlačidla .

  4. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku úplne vpravo, Zarovnať doprava Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé zarovnanie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky vodorovne cez stred ovládacích prvkov, kliknite na položku Zarovnať na stred Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky vertikálne cez stred ovládacích prvkov, kliknite na položku Centrovať Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé rozmiestnenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte aspoň tri ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Distribuovať ovládacie prvky na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete rovnomerne priestor ovládacie prvky vodorovne, kliknite na položku Distribuovať vodorovne Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete rovnomerne priestor ovládacie prvky zvislo, kliknite na položku Distribúcia zvislo Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×