Zoskupovanie alebo zrušenie zoskupovania tvarov, obrázkov alebo iných objektov v programe Excel 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku je zoskupenie a oddelenie tvarov, obrázkov a iných objektov. Ak chcete zlúčiť bunky, riadky a stĺpce alebo hárky v Microsoft Office Excel 2007, nájdete v nasledujúcich článkoch:

Obsah tohto článku

Prehľad zoskupovania tvarov, obrázkov a objektov

Zoskupenie tvarov alebo objektov

Zoskupenie obrázkov

Oddelenie tvarov, obrázkov alebo objektov

Konverzia grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary

Opätovné zoskupenie tvarov alebo objektov

Opätovné zoskupenie obrázkov

Prehľad zoskupovania tvarov, obrázkov a objektov

Urýchli to vašu prácu, možnosť zoskupovania tvarov, obrázkov alebo iných objektov. Zoskupenie umožňuje môžete otočiť, otočiť, premiestneniealebo Zmena veľkosti všetky tvary alebo objekty v rovnakom čase akoby išlo o jeden tvar alebo objekt. Môžete tiež zmeniť atribúty všetkých tvarov v skupina naraz, zmeniť farbu výplne alebo pridať tieň, napríklad. Efekty nie je možné použiť do skupiny, ak sú jeden objekt, takže efekt, ako je napríklad tieň sa vzťahuje na všetky tvary alebo objekty v skupine a nie na prehľadu skupiny. Môžete vybrať položky v rámci skupiny a použiť atribút bez zrušenia zoskupenia tvarov, alebo môžete vytvoriť skupiny v rámci skupín, ktoré vám pomôžu vytvoriť zložité kresby.

Môžete oddeliť skupinu tvarov alebo obrázkov kedykoľvek a potom ich preskupenie ich neskôr.

Predstavte si, že grafických prvkov SmartArt automaticky zoskupené tvary s funkciami konkrétne automatického rozloženia. Ak chcete konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, návrh a nástroje na formátovanie k dispozícii na kartách Nástroje pre grafické prvky SmartArt, vrátane galérií rozložení, zmeniť farby a štýly grafických prvkov SmartArt sa stratia. Jednotlivé tvary však môžete formátovať pomocou možností na karte Nástroje na kreslenie miesto. Po konverzii grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary, nie je možné konvertovať na tvary späť na grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Zoskupovanie tvarov alebo objektov

 1. Vyberte tvary alebo iné objekty, ktoré chcete zoskupiť.

  Ďalšie informácie o výbere tvarov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať kliknite na položku skupiny Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku skupiny.

  Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali tvar alebo iný objekt.

  Poznámky: 

  • Po zoskupení tvarov alebo iných objektov môžete naďalej vyberať jednotlivé tvary alebo objekty v rámci skupiny. Vyberte skupinu a potom kliknite na určitý tvar alebo objekt, ktorý chcete vybrať.

  • Nemôžete zoskupovať tvary a iné objekty z rôznych programov.

Na začiatok stránky

Zoskupovanie obrázkov

 1. Vyberte obrázky, ktoré chcete zoskupiť.

  Ďalšie informácie o výbere obrázkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Karta Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Nástroje obrázkov alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.

  Poznámky: 

  • Po zoskupení obrázkov alebo iných objektov môžete naďalej vyberať jednotlivé obrázky alebo objekty v rámci skupiny. Vyberte skupinu a potom kliknite na určitý obrázok alebo objekt, ktorý chcete vybrať.

  • Nemôžete zoskupovať obrázky a iné objekty z rôznych programov.

Na začiatok stránky

Zrušenie zoskupovania tvarov, obrázkov alebo objektov

Ak chcete zrušiť zoskupenie skupiny tvarov, obrázkov alebo iných objektov (ak napríklad chcete presunúť určitú skupinu, ale vynechať určitý tvar, alebo ak chcete vykonať rozsiahle zmeny jedného tvaru, ale ponechať ostatné tvary nezmenené), vykonajte nasledovné kroky:

 1. Vyberte skupinu, ktorej zoskupenie chcete zrušiť.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie tvarov alebo iných objektov, v časti Kresliace nástroje na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zoskupiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Oddeliť Vzhľad tlačidla .

   Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie obrázkov, v časti Nástroje obrázkov na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať kliknite na položku skupiny Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku oddeliť Vzhľad tlačidla .

   Karta Nástroje obrázkov

 3. Ak sa karty Kresliace nástroje, Nástroje obrázkov alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov.

Na začiatok stránky

Konverzia grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary

Ak chcete nastaviť komplexný vzhľad tvarov grafického prvku SmartArt alebo získať úplnú kontrolu nad zmenou veľkosti a pozíciou tvarov v grafickom prvku SmartArt, konvertujte grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary.

Dôležité: Po konverzii grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary už nie je možné konvertovať tieto tvary späť na grafický prvok SmartArt. Pri konverzii grafického tvaru SmartArt nemôžete vytvárať automatické rozloženie tvarov a prídete aj o možnosť používať nástroje na návrh a formátovanie, ktoré sú k dispozícii na kartách Nástroje pre grafické prvky SmartArt, vrátane galérií rozložení, zmien farieb a štýlov SmartArt. Namiesto toho však máte možnosť formátovať jednotlivé tvary prostredníctvom možností na karte Nástroje na kreslenie.

 1. Vyberte všetky tvary v grafickom prvku SmartArt.

  Ak chcete vybrať všetky tvary, kliknite na určitý tvar a potom stlačte klávesy CTRL+A.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. Ak chcete konvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, kliknite na inú oblasť v dokumente a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka: Pri konverzii grafického prvku SmartArt na tvary sa každý samostatný prvok stane zoskupeným tvarom. Pre každý tvar v grafickom objekte sa tak pri prilepovaní zoskupia dva tvary — jeden tvar pre text a druhý tvar pre geometriu. Ak určitý tvar v grafickom objekte SmartArt neobsahoval text, môže sa po dodatočnom pridaní textu do tohto tvaru zobraziť písmo alebo text s inou veľkosťou než v prípade iných tvarov.

Na začiatok stránky

Preskupenie tvarov alebo objektov

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

  Ak ste konvertovali svoj grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, tieto tvary už nie je možné konvertovať späť na grafický prvok SmartArt ani znova zoskupiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať kliknite na položku skupiny Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku preskupiť Vzhľad tlačidla .

  Obrázok s kartou Formát – Nástroje na kreslenie

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali tvar alebo iný objekt.

Na začiatok stránky

Preskupenie obrázkov

 1. Vyberte ľubovoľný z obrázkov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť Vzhľad tlačidla .

  Karta Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Nástroje obrázkov alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok alebo iný objekt.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×