Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Môžete zoskupiť tvary, obrázky alebo iné objekty Zoskupenie umožňuje otočiť, prevrátiť, premiestniť alebo zmeniť veľkosť všetkých tvarov alebo objektov súčasne, akoby išlo o jeden tvar alebo objekt. Môžete tiež naraz zmeniť atribúty všetkých tvarov v skupine a skupinu tvarov môžete kedykoľvek oddeliť a neskôr ich znova zoskupiť.

 1. Stlačte a podržte kláves Ctrl a klikajte na tvary, obrázky alebo iné objekty, ktoré chcete zoskupiť.

  Tip :  Ak potrebujete pomoc pri výbere tvaru alebo obrázka, prečítajte si tému Výber tvaru alebo iného objektu.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete zoskupiť tvary a iné objekty, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

   Tlačidlo Zoskupiť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  • Ak chcete zoskupiť obrázky, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

   Tlačidlo Zoskupiť na karte Nástroje obrázka – Formát

   Ak chcete zoskupiť obrázky vo Worde, možnosť Zalomiť text musí byť pre každý obrázok, ktorý chcete zoskupiť, nastavená na inú hodnotu než Zarovno s textom. Ak chcete túto možnosť zmeniť, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Zalomiť text a potom vyberte inú možnosť ako Zarovno s textom.

   Poznámky : 

   • K dispozícii je možnosť vykonať zmeny celej skupiny, napríklad pridať výplň alebo efekt tvaru alebo efekt obrázka.

   • Aj po vytvorení skupiny môžete pracovať s položkou v rámci skupiny. Vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte položku.

   • K dispozícii je možnosť vytvárať skupiny v rámci skupín. Môžete napríklad pridať ďalšiu položku pred existujúcou položkou, a tak vytvárať zložité kresby.

Môže sa stať, že budete chcieť presunúť skupinu bez jedného tvaru alebo obrázka alebo budete chcieť vykonať rozsiahle zmeny jedného tvaru bez toho, aby ste zmenili ostatné tvary v skupine.

 1. Vyberte skupinu, ktorej zoskupenie chcete zrušiť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie tvarov a objektov, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Oddeliť.

   Možnosť Oddeliť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie obrázkov, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Oddeliť.

   Tlačidlo Oddeliť na karte Nástroje obrázka

Poznámky : 

 • Tlačidlo Preskupiť nie je v programoch Word 2013 a Word 2016 k dispozícii. Ak chcete zmeniť zoskupenie, vyberte všetky tvary alebo obrázky, ktoré chcete preskupiť, a potom kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

 • Ak ste skonvertovali grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, tieto tvary nie je možné skonvertovať späť na grafický prvok SmartArt ani ich preskupiť.

Všetky aplikácie okrem Wordu

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov, obrázkov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete preskupiť tvary a objekty, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  • Ak chcete preskupiť obrázky, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje obrázka – Formát

V tejto časti je uvedených niekoľko dôvodov, prečo je tlačidlo Zoskupiť neaktívne (sivé). Dozviete sa tiež, ako ho možno obnoviť.

 • Je vybratý iba jeden tvar alebo obrázok. Uistite sa, že je vybratých viac tvarov alebo obrázkov.

 • Váš výber obsahuje tabuľku, hárok alebo obrázok vo formáte GIF. Ak niektoré z týchto objektov vyberiete, tlačidlo Zoskupiť k dispozícii.

 • Ak používate Word a chcete zoskupiť obrázky, možnosť Zalomiť text môže byť nastavená na hodnotu Zarovno s textom. Zmeňte možnosť rozloženiaZarovno s textom pre každý obrázok, ktorý chcete zoskupiť, na ľubovoľnú inú hodnotu.

 • Ak používate PowerPoint, možno ste sa pokúsili o zoskupenie objektov s objektom so zástupným textom v nadpise „Kliknite sem a zadajte nadpis“ alebo so zástupným objektom obsahu „Kliknite sem a zadajte text“.

  Snímka s dvomi zástupnými objektmi a dvomi samostatnými objektmi

  V príklade uvedenom vyššie možno zoskupiť modrý štvorec a zelený kruh. Tvary však nemožno zoskupiť so zástupným textom.

  Ak chcete obnoviť tlačidlo Zoskupiť, presuňte tvar, obrázok alebo objekt na iné miesto na snímke mimo zástupného textu, alebo odstráňte zástupný objekt spomedzi objektov, ktoré chcete zoskupiť.

Poznámka :  Ak žiadny z týchto postupov nesprístupnil tlačidlo Zoskupiť, prehľadajte fórum Odpovede (Answers) alebo v ňom uverejnite svoje otázky.

 1. Stlačte a podržte kláves CTRL a vyberajte tvary, obrázky alebo objekty, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zoskupiť tvary a iné objekty: v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  • Ak chcete zoskupiť obrázky: v časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar, obrázok alebo iný objekt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

  Poznámky : 

  • Po zoskupení položiek môžete naďalej vybrať ktorúkoľvek jednotlivú položku v skupine. Vyberte skupinu a potom kliknite na jednu položku, ktorú chcete vybrať.

  • Všetky obrázky alebo objekty v skupine musia byť v tom istom programe. Nemôžete zoskupovať tvary, obrázky a iné objekty z rôznych programov.

Ak chcete oddeliť skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov (napríklad ak chcete presunúť skupinu, ale jeden tvar ponechať na mieste, alebo ak chcete vykonať rozsiahle zmeny jedného tvaru bez toho, aby ste zmenili ostatné tvary), postupujte takto:

 1. Vyberte skupinu, ktorej zoskupenie chcete zrušiť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete oddeliť tvary alebo iné objekty, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Oddeliť.

   Vzdialenie

  • Ak chcete oddeliť obrázky, v časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Oddeliť.

   Vzdialenie

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

  Poznámka : Ak ste skonvertovali grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, tieto tvary nie je možné skonvertovať späť na grafický prvok SmartArt ani ich preskupiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete preskupiť tvary a objekty: v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť.

  • Ak chcete preskupiť obrázky: v časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť.

   Diagram zobrazujúci, ako lokálna služba Active Directory využíva DirSync na načítanie profilových informácií do adresárovej služby balíka Office 365, ktorý zasa poskytne informácie pre profil SharePointu Online

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Poznámka : Tlačidlo Preskupiť nie je k dispozícii vo Worde 2010. Ak chcete preskupiť objekty, vyberte všetky obrázky, ktoré chcete preskupiť, a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Ak váš výber obsahuje tabuľku, hárok alebo obrázok vo formáte GIF, tlačidlo Zoskupiť nebude k dispozícii. V PowerPointe tlačidlo Zoskupiť nemusí byť k dispozícii, ak tvar, obrázok alebo objekt bol vložený do zástupného objektu alebo ak sa pokúšate zoskupiť zástupný objekt, pretože zástupné objekty nie je možné zoskupovať s inými tvarmi, obrázkami a objektmi.

Snímka s dvomi zástupnými objektmi a dvomi samostatnými objektmi
Obr. 1 V príklade vyššie modrý štvorec a zelený kruh možno zoskupiť. Modrý štvorec však nemožno zoskupiť so zástupným objektom obsahu („Kliknite sem a zadajte text“) ani zástupným objektom nadpisu („Kliknite sem a zadajte nadpis“).
 • Presuňte tvar, obrázok alebo objekt na iné miesto na snímke mimo zástupného objektu alebo odstráňte zástupný objekt spomedzi objektov, ktoré chcete zoskupiť.

Poznámka :  Ak ani po presunutí tvaru, obrázka alebo objektu nie je tlačidlo Zoskupiť k dispozícii, môžete prehľadať vedomostnú databázu služieb technickej podpory.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 2. Vystrihnite a prilepte tvary alebo objekty, ktoré chcete zoskupiť, na kresliace plátno.

 3. Vyberte tvary alebo iné objekty, ktoré chcete zoskupiť.

  Ďalšie informácie o výbere tvarov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V prípade tvarov bez textu kliknite v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  • V prípade tvarov s textom kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar alebo iný objekt.

 5. Presuňte zoskupené tvary alebo objekty mimo kresliaceho plátna.

 6. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky : 

  • Po zoskupení tvarov alebo iných objektov môžete naďalej vybrať ľubovoľný jeden tvar alebo objekt v skupine. Vyberte skupinu a potom kliknite na jeden tvar alebo objekt, ktorý chcete vybrať.

  • Nemôžete zoskupovať tvary a iné objekty z rôznych programov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na každý obrázok, ktorý chcete zoskupiť, a v kontextovej ponuke ukážte na položku Zalomiť text.

 2. Kliknite na položku Do štvorca alebo ľubovoľnú možnosť okrem Zarovno s textom.

 3. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 4. Vystrihnite a prilepte obrázky, ktoré chcete zoskupiť, na kresliace plátno.

 5. Vyberte obrázky, ktoré chcete zoskupiť.

  Ďalšie informácie o výbere obrázkov nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 6. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Ak sa karta Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok alebo iný objekt.

 7. Presuňte zoskupené obrázky mimo kresliaceho plátna.

 8. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky : 

  • Po zoskupení obrázkov alebo iných objektov môžete naďalej vybrať ľubovoľný jeden obrázok alebo objekt v skupine. Vyberte skupinu a potom kliknite na jeden obrázok alebo objekt, ktorý chcete vybrať.

  • Nemôžete zoskupovať obrázky a iné objekty z rôznych programov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete zoskupiť, a v kontextovej ponuke ukážte na položku Zalomiť text.

 2. Kliknite na položku Do štvorca alebo ľubovoľnú možnosť okrem Zarovno s textom.

 3. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 4. Vystrihnite a prilepte obrázok, ktorý chcete zoskupiť, na kresliace plátno.

 5. Vystrihnite a prilepte textové pole, ktoré chcete zoskupiť, na kresliace plátno.

 6. Vyberte obrázok a textové pole, ktoré chcete zoskupiť.

  Ďalšie informácie o výbere obrázkov a textových polí nájdete v téme Výber tvaru alebo iného objektu.

 7. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Ak sa karta Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok alebo iný objekt.

 8. Presuňte zoskupený obrázok a textové pole mimo kresliaceho plátna.

 9. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky : 

  • Po zoskupení obrázka a textového poľa môžete naďalej vyberať každý jednotlivý objekt a upravovať ho. Vyberte skupinu a potom kliknite na obrázok alebo textové pole, ktoré chcete vybrať.

  • Nemôžete zoskupovať obrázky a iné objekty z rôznych programov.

V programe Office Word 2007 môžete tiež pridať popis k obrázku bez použitia textového poľa. Postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a v kontextovej ponuke ukážte na položku Vložiť popis.

 2. Vyberte požadované možnosti, napríklad existujúci text, umiestnenie popisu a voliteľné číslovanie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Teraz môžete vybrať popis a zmeniť text a jeho formátovanie.

Ak chcete oddeliť skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov (napríklad ak chcete presunúť skupinu, ale jeden tvar ponechať na mieste, alebo ak chcete vykonať rozsiahle zmeny jedného tvaru bez toho, aby ste zmenili ostatné tvary), postupujte takto:

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 2. Presuňte skupinu, ktorú chcete oddeliť, na kresliace plátno.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete oddeliť tvary bez textu alebo iné objekty, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Oddeliť.

  • V prípade tvarov s textom kliknite v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  • Ak chcete oddeliť obrázky, v časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Oddeliť.

 4. Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje textových polí, Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov.

 5. Presuňte tvary, obrázky alebo objekty mimo kresliaceho plátna.

 6. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete dodať tvarom grafického prvku SmartArt komplexný vzhľad alebo získať úplnú kontrolu nad zmenou veľkosti a umiestnením tvarov v grafickom prvku SmartArt, skonvertujte grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary.

Dôležité : Po skonvertovaní grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary už tieto tvary nie je možné skonvertovať späť na grafický prvok SmartArt. Po skonvertovaní grafického prvku SmartArt nie je možné automaticky rozložiť tvary a stratia sa návrhárske a formátovacie nástroje dostupné na kartách Nástroje pre grafické prvky SmartArt vrátane galérií Rozloženia, Zmeniť farby a Štýly grafických prvkov SmartArt. Namiesto toho však stále môžete formátovať tvary pomocou možností na karte Nástroje na kreslenie.

 1. Vyberte všetky tvary v grafickom prvku SmartArt.

  Ak chcete vybrať všetky tvary, kliknite na tvar a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. Ak chcete skonvertovať grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, kliknite na inú oblasť v dokumente a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka : Keď skonvertujete grafický prvok SmartArt na tvary, každý jednotlivý tvar sa stane zoskupeným tvarom. Preto pre každý tvar v grafickom prvku SmartArt sa po prilepení zoskupia dva tvary – jeden pre text, a druhý tvar pre geometriu. Ak tvar v grafickom prvku SmartArt neobsahoval text, môže sa po zadaní textu do tvaru zobraziť iné písmo alebo veľkosť textu ako v ostatných tvaroch.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 2. Presuňte tvary alebo objekty, ktoré chcete preskupiť, na kresliace plátno.

 3. Vyberte ľubovoľný z tvarov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

  Ak ste skonvertovali grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, tieto tvary nie je možné skonvertovať späť na grafický prvok SmartArt, ani ich preskupiť.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete preskupiť tvary bez textu alebo iné objekty, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť.

  • Ak chcete preskupiť tvary s textom, v časti Nástroje textových polí na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť.

 5. Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov.

 6. Presuňte preskupené tvary alebo objekty mimo kresliaceho plátna.

 7. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

 2. Presuňte obrázky alebo objekty, ktoré chcete preskupiť, na kresliace plátno.

 3. Vyberte ľubovoľný z obrázkov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

 4. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na tlačidlo Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Preskupiť.

  Ak sa karta Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok alebo iný objekt.

 5. Presuňte preskupené tvary alebo objekty mimo kresliaceho plátna.

 6. Vyberte kresliace plátno a potom stlačte kláves DELETE.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×