Zoskupenie alebo oddelenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoskupenie údajov v kontingenčnej tabuľke vám môže pomôcť so zobrazením podmnožiny údajov, ktoré chcete analyzovať. Takto napríklad môžete zoskupiť príliš veľký zoznam dátumov alebo časov (polia dátumu a času v kontingenčnej tabuľke) na štvrťroky a mesiace:

Údaje sa zoskupia podľa mesiacov a štvrťrokov

Poznámka : Funkcia čas zoskupovaní je nové v Excel 2016. Zoskupenie podľa času, vzťahov naprieč časové polia sú automaticky zistí a zoskupené pri pridávaní riadkov čas polí pre kontingenčné tabuľky. Po zoskupené, môžete presunúť skupinu do kontingenčnej tabuľky a spustiť prezentáciu analýz.

Zoskupenie polí

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite pravým tlačidlom myši na číselné pole alebo pole dátumu a času a kliknite na položku Zoskupiť.

 2. V prípade potreby vložte do poľa Začiatok a Koniec toto (podľa potreby):

  Dialógové okno zoskupenie

  • Najnižší a najvyšší počet pre zoskupenie číselných polí.

  • Prvý a posledný dátum alebo čas na zoskupenie.

   Položka v poli Koniec by mala byť väčšia alebo novšia ako položka v poli Začiatok .

 3. V poli Autor vykonajte túto akciu:

  • Pre číselné polia vložte číslo zastupujúce interval každej skupiny.

  • Pre dátumové a časové polia kliknite na jeden alebo viac dátumov alebo časových období skupín.

   Môžete kliknúť na ďalšie časové obdobia a zoskupovať podľa nich. Položky napríklad môžete zoskupiť podľa mesiacov a týždňov. Najprv zoskupte položky podľa týždňov (ubezpečte sa, že položka Dni je jediným vybratým časovým obdobím). V poli Počet dní kliknite na položku 7 a potom kliknite na položku Mesiace.

Tip : Skupiny dátumu a času sú v kontingenčnej tabuľke zreteľne označené, napríklad ako apríl, máj, jún pre mesiace. Ak chcete zmeniť označenie skupiny, kliknite na skupinu, stlačte kláves F2 a zadajte požadovaný názov.

Ďalšie informácie o zoskupení nájdete v časti O zoskupovaní údajov v kontingenčnej tabuľke na konci tohto článku.

Automatické zoskupovanie stĺpcov s dátumom a časom (zoskupenie podľa času)

Poznámka : Funkcia zoskupovania je dostupná v Excel 2016 iba.

 • Na pracovnej table Polia kontingenčnej tabuľky presuňte pole s dátumom z oblasti Polia do oblasti Riadky alebo Stĺpce a vaše údaje sa automaticky zoskupia podľa časového obdobia.

  Zoznam polí kontingenčnej tabuľky pred zoskupením podľa času
  Zoznam polí kontingenčnej tabuľky pred zoskupením podľa času

  Excel automaticky pridá vypočítané stĺpce do kontingenčnej tabuľky, ktoré sa použijú na zoskupenie údajov dátumu alebo času. Excel tiež automaticky zbalí údaje, aby ich zobrazil za najvyššie dátumové a časové obdobia.

  Napríklad, keď je vo vyššie uvedenom zozname polí začiarknuté políčko Dátum, Excel automaticky pridá Rok, Štvrťrok a mesiac (Dátum) tak, ako je zobrazené nižšie.

  Zoznam polí kontingenčnej tabuľky po zoskupení podľa času
  Zoznam polí kontingenčnej tabuľky po zoskupení podľa času

Poznámky : 

 • Keď presuniete pole Dátum zo zoznamu polí do oblasti Riadky alebo Stĺpce, v ktorej už existuje pole, a potom vložíte pole dátumu nad existujúce pole, existujúce pole dátumu sa odstráni z oblasti Riadky alebo Stĺpce a údaje sa automaticky nezbalia, aby ste toto pole videli pri zbalení údajov.

 • V prípade kontingenčnej tabuľky s dátovým modelom platí, že pri presúvaní poľa dátumu s viac ako tisíc riadkami údajov zo zoznamu polí do oblasti Riadky alebo Stĺpce sa pole dátumu odstráni zo zoznamu polí, aby Excel mohol zobraziť kontingenčnú tabuľku, ktorá prepíše obmedzenie na jeden milión záznamov.

Zoskupenie vybratých položiek

Môžete vybrať tiež špecifické položky a potom ich zoskupiť takto:

Vybraté mená, ktoré sú usporiadané

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte dve alebo viac položiek určených na zoskupenie podržaním klávesu Ctrl alebo Shift a súčasne kliknite na tieto položky.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté položky a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Pri zoskupovaní vybratých položiek vytvárate nové pole založené na poli, ktorého položky zoskupujete. Keď napríklad zoskupujete pole s názvom Predajca, vytvoríte nové pole s názvom Predajca1. Toto pole sa pridá do sekcie poľa v zozname polí a môžete ho používať ako akékoľvek iné pole. V kontingenčnej tabuľke uvidíte označenie skupiny, napríklad Skupina1, pre prvú vytvorenú skupinu. Ak chcete zmeniť označenie skupiny na zmysluplnejší názov, kliknite naň, kliknite na položku Nastavenie poľa a do poľa Vlastný názov zadajte požadovaný názov.

Tipy : 

 • Ak chcete získať kompaktnejšiu kontingenčnú tabuľku, môžete vytvoriť skupiny pre všetky ostatné nezoskupené položky v poli.

 • V prípade polí usporiadaných do úrovní môžete zoskupiť len položky, ktoré majú na ďalšej úrovni rovnakú položku. Napríklad, v prípade polí na úrovni Krajina a Mesto nemôžete zoskupiť mestá z rôznych krajín.

Oddeliť zoskupené údaje

Ak chcete odstrániť zoskupenie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú položku v rámci zoskupených údajov a kliknite na položku Oddeliť.

Keď oddeľujete číselné polia alebo polia dátumu a času, odstránia sa všetky zoskupenia príslušného poľa. Ak oddeľujete skupinu vybratých položiek, oddelia sa iba vybraté položky. Pole skupiny sa neodstráni zo zoznamu polí dovtedy, kým sa neoddelia všetky skupiny pre dané pole. Predpokladajme napríklad, že pole Mesto obsahuje štyri mestá: Poprad, Košice, Trnava a Trenčín. Zoskupíte ich tak, že Košice a Poprad sa budú nachádzať v jednej skupine s názvom Východ a Trnava a Trenčín sa budú nachádzať v skupine s názvom Západ. V oblasti Polia sa zobrazí nové pole, Mesto2, ktoré sa umiestni do oblasti Riadky zoznamu polí.

Pole Mesto2 je založené na poli Mesto a umiestni sa do oblasti Riadky, kde zoskupí vybraté mestá tak, ako je to znázornené tu.

Mesto2, založené na poli Mesto sa používa v oblasti riadky na zoskupenie

Nižšie je znázornené, ako sa štyri mestá usporiadajú do nových skupín – Východ a Západ.

Vlastné skupiny Východ a Západ sú vytvorené na základe vybratých miest

Poznámka : Keď vrátite späť polia zoskupené podľa času alebo automaticky zbalené polia, prvé vrátenie späť odstráni všetky vypočítané polia z oblastí polí a ponechá iba pole dátumu. Toto správanie funkcie vrátenia späť v kontingenčných tabuľkách je rovnaké ako v predchádzajúcich vydaniach. Druhé vrátenie späť odstráni pole dátumu z oblastí polí a vráti všetky vykonané kroky.

O zoskupovaní údajov v kontingenčnej tabuľke

Keď zoskupujete údaje v kontingenčnej tabuľke, uvedomte si, že:

 • Nie je možné zoskupovať položky pre zdrojové údaje OLAP (Online Analytical Processing), ktoré nepodporujú zásadu vytvorenia kocky relácie.

 • Do zoskupeného poľa nemôžete pridať vypočítanú položku. Najskôr musíte položky oddeliť, pridať vypočítanú položku a následne položky opäť zoskupiť.

 • Nemôžete použiť príkaz Konvertovať na vzorce (Nástroje pre kontingenčné tabuľky > Analyzovať > Nástroje OLAP), keď máte jednu alebo viacero zoskupených položiek. Oddeľte zoskupené položky ešte pred použitím tohto príkazu.

 • So zoskupenými poľami nemôžete vytvoriť výseky pre hierarchie OLAP.

 • Excel 2016 len: môžete vypnutie časového zoskupovania v kontingenčných tabuľkách (vrátane kontingenčných tabuliek s dátovým modelom) a kontingenčných grafov úpravou databázy registry.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov v Exceli 2016

Inštruktážne video: zoskupenie údajov v kontingenčných tabuľkách

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×