Zoradenie alebo filtrovanie tabuľky v zošite v Exceli Online pomocou čítačky obrazovky

V aplikácii Excel Online môžete zoraďovať a filtrovať údaje v tabuľkách pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Zoraďovanie a filtrovanie vám pomôže pri rýchlejšom vyhľadávaní a analýze údajov.

Poznámka : Excel Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v programe Excel 2016. Ďalšie informácie nájdete po výbere Online karty v téme Zjednodušenie ovládania v Exceli.

Obsah tohto článku

Zoraďovanie údajov v tabuľke

 1. Ak sa údaje nachádzajú len v rozsahu buniek, začnite umiestnením rozsahu buniek v tabuľke:

  • Zvoľte prvú bunku údajov.

  • Ak chcete vytvoriť tabuľku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L a potom Enter.

  Poznámky : 

  • Ak údaje nemali hlavičky, Excel Online vytvorí v tabuľke hlavičky so zástupným textom, napríklad stĺpec 1. Ak chcete upraviť zástupný text, kliknite na hlavičku stĺpca a zadajte požadovaný názov hlavičky stĺpca.

  • Hlavičky stĺpcov obsahujú tlačidlá Filter a Zoradenie. Pozrite tiež Vytvorenie tabuľky v Exceli Online pri použití čítačky obrazovky.

 2. V tabuľke vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete zoradiť.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa kontextová ponuka Filter a Zoradenie a ozve sa hlásenie „Kontextová ponuka, Zoradiť vzostupne.“ (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Položka ponuky Zoradiť vzostupne.“)

 4. V kontextovej ponuke vyberte pomocou šípky nahor a nadol požadovaný typ zoradenia (napríklad Zoradiť vzostupne alebo Zoradiť zostupne.)

 5. Zoraďte údaje stlačením klávesu Enter.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. V tabuľke vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa kontextová ponuka Filter a Zoradenie a ozve sa hlásenie „Kontextová ponuka, Zoradiť vzostupne.“ (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Položka ponuky Zoradiť vzostupne.“)

 3. V kontextovej ponuke vyberte pomocou šípky nahor a nadol niektorý z nasledujúcich filtrov a stlačte kláves Enter.

  • Textové filtre. Táto možnosť je dostupná, ak stĺpec obsahuje text alebo kombináciu textu a čísel, a umožňuje zadať kritériá na filtrovanie.

  • Číselné filtre. Táto možnosť je dostupná, ak stĺpec obsahuje iba čísla, a umožňuje zadať kritériá na filtrovanie.

  • Filter. Táto možnosť umožňuje vybrať všetky bunky alebo iba bunky obsahujúce konkrétny obsah.

  • Vymazať filter zo „Stĺpca.“ Táto možnosť je dostupná, ak je vybratá možnosť Filter. Ak chcete vymazať filter, stlačte kláves Enter.

 4. Ak vyberiete možnosť Textové filtre alebo Číselné filtre:

  1. Keď sa prečíta požadovaný filter, stlačte kláves Enter. Otvorí sa vybratá vedľajšia ponuka a ozve sa hlásenie „Rovná sa ...“ (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Položka ponuky Rovná sa.“)

  2. Vo vedľajšej ponuke vyberte pomocou šípky nahor a nadol požadovanú možnosť a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Vlastný filter vytvorte kritériá filtra alebo vyberte hodnoty, ktoré chcete filtrovať.

  4. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

 5. Ak vyberiete možnosť Filter:

  1. Otvorí sa dialógové okno Filter so začiarknutým políčkom (Vybrať všetko).

  2. Pomocou šípky nahor a nadol prejdite na požadované začiarkavacie políčko a začiarknite ho alebo zrušte začiarknutie.

  3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Ďalšie informácie

Klávesové skratky v Exceli Online

Vytvorenie tabuľky v Exceli Online pri použití čítačky obrazovky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×