Zobrazenie zošita vo webovej časti aplikácie Excel Web Access

Pripojením zošita k webovej časti aplikácie Excel Web Access je možné zobraziť excelový zošit na tabuli (dashboard) alebo na inej stránke lokality. Môžete prispôsobiť vzhľad a funkčnosť webových častí aplikácie Excel Web Access a pripojiť ich k iným webovým častiam s cieľom vykonať úlohy na analýzu údajov, ako napríklad filtrovanie alebo získavanie externých údajov.

Ak chcete zobraziť zošit vo webovej časti aplikácie Excel Web Access, musíte pridať webovú časť na stránku a zadaním URL adresy alebo cesty UNC zošita do tably s nástrojmi aplikácie Excel Web Access pripojiť zošit k webovej časti. Nakoniec môžete webovú časť prispôsobiť výberom vlastností v table s nástrojmi aplikácie Excel Web Access určenej pre webovú časť. Konfiguráciou vlastností môžete ovládať veľkosť a rozloženie webovej časti a nastaviť možné spôsoby upravovania zošita používateľmi.

Poznámka: Ak sa tieto informácie nezhodujú s tým, čo vidíte, možno používate inovovanú verziu služieb Office 365. Informácie, ktoré sa vás týkajú, skúste nájsť v téme Pripojenie webovej časti Excel Web Access k excelovému zošitu a Vytváranie zostáv, ukazovateľov výkonu a tabúľ pomocou služieb Excel Services.

Čo vás zaujíma?

Pridanie webovej časti aplikácie Excel Web Access na stránku

Pripojenie zošita k webovej časti

Pridanie webovej časti aplikácie Excel Web Access na stránku

Dôležité: Skôr ako je možné zobraziť zošit vo webovej časti aplikácie Excel Web Access, musíte ho najskôr publikovať do služby Excel Services alebo ho odovzdať do knižnice dokumentov na lokalite.

V tomto postupe sú popísané konkrétne kroky, ktoré musíte vykonať, ak chcete pridať webovú časť aplikácie Excel Web Access na existujúcu stránku webovej časti. Aby ste mohli pridať webovú časť na stránku, musíte byť členom predvolenej skupiny Členovia lokality <názov lokality> SharePointu pre túto lokalitu.

Ak neexistuje príslušná stránka, bude potrebné vytvoriť stránku lokality.

Pomocou nasledujúcich krokov môžete pridať webovú časť aplikácie Excel Web Access na stránku webovej časti.

 1. Na table Rýchle spustenie kliknite na položku Celý obsah lokality.. Potom na stránke Celý obsah lokality kliknite na príkaz Vytvoriť.

 2. Na stránke Vytvoriť kliknite v zozname Stránky a lokality na položku Stránka webových častí.

 3. Na nasledujúcich ilustráciách je znázornený príklad novovytvorenej stránky webovej časti. Stránka obsahuje zóny Hlavička a Základný text. Každá zóna obsahuje pole Pridať webovú časť. V zóne, do ktorej chcete pridať webové časti aplikácie Excel Web Access, kliknite na príkaz Pridať webovú časť a zobrazí sa nástroj na výber webových častí.
  Na stránke webových častí sa nachádzajú zóny, kde môžete pridávať webové časti

 4. Na table Kategórie nástroja na výber webových častí kliknite na položku Pracovné údaje. Na table Webové časti kliknite na položku Excel Web Access. Potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka:  Špecifické položky, ktoré sa zobrazia na table Webové časti, sa môžu líšiť od položiek zobrazených v tejto ilustrácii.

Nástroj na výber webových častí zobrazuje webovú časť aplikácie Excel Web Access

Webová časť sa pridá na stránku a zobrazí sa tabla Vybrať zošiť.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Pripojenie zošita k webovej časti

 1. Na table Vybrať zošit v aplikácii Excel Web Access kliknite na prepojenie Kliknutím sem otvorte tablu s nástrojmi. Stránka sa prepne do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi aplikácie Excel Web Access.

Webová časť aplikácie Excel Web Access zobrazí tablu Vybrať zošit

 1. Na table s nástrojmi vyberte a zadajte vlastnosti webovej časti aplikácie Excel Web Access. V časti Zobrazenie zošita zadajte URL adresu alebo cestu UNC zošita do textového poľa Zošit. Ak nepoznáte URL adresu, môžete kliknúť na tlačidlo prehliadača a v dialógovom okne webovej stránky Vyberte materiál vybrať zošit, ktorý chcete použiť.

 2. V poli Pomenovaná položka zadajte názov pomenovanej položky v zošite (ako je napríklad definovaný názov, názov grafu, tabuľky, kontigenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu), ktorú chcete vo webovej časti zobraziť.

 3. V časti Panel s nástrojmi a záhlavie okna a v časti Navigácia a interaktivita vyberte vlastnosti, ktoré chcete zapnúť. Zapnuté vlastnosti môžete vypnúť zrušením začiarknutia príslušných políčok.

Ak chcete uložiť zmeny a ukončiť režim úprav webovej časti, kliknite v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti na tlačidlo OK. Ak prípadne chcete ukončiť úpravy zošita a zobraziť ho v režime zobrazenia, kliknite na príkaz Zastaviť úpravy.

Zobrazí sa webová časť, ktorú ste nakonfigurovali na používanie priradeného zošita na stránke.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×