Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

Horný index a dolný index odkazujú na čísla, ktoré sú umiestnené mierne nad alebo pod úrovňou textu v riadku. Napríklad číselný odkaz na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku je príkladom horného indexu a vedecký vzorec môže používať dolný index.

Superscript and subscript

1. Horný index

2. Dolný index

Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

  1. Vyberte text, ktorého formát chcete zmeniť na horný alebo dolný index.

  2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

    Obrázok pása s nástrojmi programu Word

    • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na položku Horný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+=.

    • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na položku Dolný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+=.

Platí pre: Word Starter, Outlook 2007, Word 2010, Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk