Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

Horný index a dolný index odkazujú na čísla, ktoré sú umiestnené mierne nad alebo pod úrovňou textu v riadku. Napríklad číselný odkaz na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku je príkladom horného indexu a vedecký vzorec môže používať dolný index.

Horný index alebo dolný index

1. Horný index

2. Dolný index

Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

  1. Vyberte text, ktorého formát chcete zmeniť na horný alebo dolný index.

  2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

    • Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Horný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + =.

      Pracovný hárok programu Excel

  • Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Dolný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + =.

    Príkaz dolného indexu v skupine Písmo

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×