Office
Prihlásenie

Zobrazenie správnych výsledkov hľadania

Nie všetky výsledky hľadania sú vždy relevantné pre každého používateľa. Zistite, ako môžete v SharePointe Online používateľom pomôcť vyhľadať presne tie výsledky, ktoré hľadajú.

Správa schémy vyhľadávania

Pomocou schémy vyhľadávania sa riadi, čo môžete vyhľadávať, ako to môžete vyhľadávať a ako sa výsledky zobrazia na vašich webových lokalitách vyhľadávania. V schéme vyhľadávania môžete zobraziť, vytvoriť alebo zmeniť spravované vlastnosti a priradiť prehľadávané vlastnosti k spravovaným vlastnostiam. Ďalšie informácie.

Správa pravidiel dotazu

Pravidlá dotazu obsahujú podmienky a súvisiace akcie. Ak dotaz splní podmienky pravidla dotazu, systém vyhľadávania vykoná akcie zadané v tomto pravidle. Ďalšie informácie.

Správa návrhov dotazu

Pravopisné návrhy dotazu sú slová, ktoré sa zobrazia pod vyhľadávacím poľom počas zadávania dotazu. Ak kliknete na výsledok hľadania dotazu aspoň šesťkrát, SharePoint automaticky vytvorí návrh dotazu. Do SharePointu môžete tiež importovať svoje vlastné zoznamy návrhov dotazu. Ďalšie informácie.

Použitie transformácií dotazu

Môžete nakonfigurovať transformáciu dotazu a nahradiť vlastnosti dotazu, napríklad zdroj výsledkov, ktorý dotaz použije na získanie výsledkov hľadania, alebo poradie zoradenia, ktoré sa použije v zobrazení výsledkov hľadania. Ďalšie informácie.

Správa zdrojov výsledkov

Zdroje výsledkov obmedzujú vyhľadávanie na určitý obsah alebo podmnožinu výsledkov hľadania. Výsledky hľadania môžete použiť aj na to, aby ste dotazy odoslali externým poskytovateľom, akým je napríklad Bing. Ďalšie informácie.

Správa typov výsledkov

Typ výsledkov určuje jednu alebo viac podmienok, s ktorými sa porovnávajú výsledky hľadania, a akciu, ktorú je potrebné vykonať, ak výsledok hľadania spĺňa tieto podmienky. Akcia určuje, ktorá šablóna zobrazenia sa má použiť pre výsledok hľadania. Ďalšie informácie.

Správa slovníkov vyhľadávania

Slovníky vyhľadávania môžete použiť na začlenenie alebo vyčlenenie slov pre opravu pravopisu dotazov, ako aj začlenenie alebo vyčlenenie názvov spoločností, ktoré sa majú extrahovať z obsahu indexovaných dokumentov. Ďalšie informácie.

Správa smerodajných stránok

Stránky alebo dokumenty, ktoré sa majú zobraziť na začiatku vášho zoznamu výsledkov hľadania, môžete ovplyvniť označením smerodajných stránok – stránok vysokej kvality, ktoré vás prepoja na najrelevantnejšie výsledky. Ďalšie informácie.

Vytvorenie vlastného modelu poradia

Dôležité:  Vytvorenie vlastného modelu poradia je zložitý proces. Vlastné modely poradia by mali vytvárať iba odborníci.

Modely poradia v SharePointe Online vo väčšine prípadov zabezpečia vhodné poradie výsledkov hľadania. Okrem toho môžete poradie výsledkov hľadania ovplyvniť pomocou pravidiel dotazu. Ak potrebujete takú relevantnosť výsledkov, akú štandardné modely poradia neposkytujú, môžete vytvoriť vlastný model poradia. Ďalšie informácie.

Export a import nastavení vyhľadávania

Vlastné nastavenia konfigurácie vyhľadávania môžete exportovať a importovať medzi nájomníkmi, kolekciami lokalít a lokalitami. Nastavenia zahŕňajú všetky vlastné pravidlá dotazu, zdroje výsledkov, typy výsledkov, modely poradia a nastavenia vyhľadávania na lokalite. Ďalšie informácie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×