Zobrazenie prepojení medzi bunkami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Táto funkcia nie je dostupná v balíku Office v počítači s Windowsom RT. Diagnostika tabuliek len je k dispozícii vo vydaniach balíka Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus. Prečítajte si v niektorých verziách Excelu 2013 nefungujú zošitov programu Excel 2010 s doplnkom Power Pivot. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Diagram vzťahu buniek je podrobným, interaktívnym diagramom všetkých prepojení vybratej bunky s ďalšími bunkami v rámci toho istého hárku, iných hárkov alebo dokonca iných zošitov. Môžete zadať, koľko úrovní vzťahov sa má v diagrame zobrazovať a či sa majú zobrazovať bunky s prepojeniami na predchodcov danej bunky, prepojenia závislé od danej bunky alebo oboje.

Používanie nástroja vzťah bunky, musíte najprv v počítači nainštalovaný balík Microsoft Office 2013 Professional Plus, potom bude potrebné zapnúť doplnok Inquire informácie o inštalácii doplnok Inquire.

Vytvorenie diagramu vzťahov

 1. Vyberte bunku a kliknite na položky Inquire > Vzťah bunky.

Vzťah bunky

 1. Ak sa v Exceli zobrazí výzva na uloženie súboru, aby obsahoval najnovšie zmeny, máte k dispozícii tieto možnosti:

  • Kliknutím na položku Áno sa v rámci analýzy uložia zmeny, ktoré ste ešte neuložili.

  • Kliknutím na položku Nie sa v rámci analýzy použije naposledy uložená verzia daného súboru.

  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť predídete spusteniu analýzy v prípade, že o ňu nemáte záujem alebo ste ešte nevybrali bunku, ktorú by ste chceli analyzovať.

Zobrazí sa okno Možnosti diagramu vzťahov bunky.

Možnosti diagramu vzťahov bunky

 1. V tomto dialógovom okne môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

  • Či sa má do analýzy zahrnúť iba aktuálny hárok, aj iné hárky alebo iné zošity.

  • Či sa majú vyhľadať predchodcovia (iné bunky, od ktorých daná bunka závisí), následníci (bunky, ktoré na nej závisia) alebo oboje.

   Vzťahy predchodcov a následníkov medzi bunkami

   V tomto diagrame vzťahov bunky D5 sa okrem vzťahu závislosti od bunky D4 nachádzajú aj bunky z dvoch ďalších hárkov (Hárok2 a Hárok3), od ktorých bunka D5 závisí. D5 je predchodcom bunky F4.

  • Počet úrovní vzťahov bunky, ktoré chcete analyzovať.

   Ak napríklad bunka A6 z hárka Hárok1 závisí od bunky C12, ktorá zase závisí od bunky Hárok2!B6, ide o dvojúrovňový vzťah bunky.

Práca s diagramom a jeho pochopenie

Adresa analyzovanej bunky je v diagrame vždy zvýraznená tučným písmom. V tomto prípade sme analyzovali bunku D5.

Vzťahy predchodcov a následníkov medzi bunkami

 • Šípky v diagrame ukazujú na bunku, ktorá je v danom vzťahu predchodcom (ide o smer toku údajov). Vo vyššie uvedenom diagrame je bunka D5 závislá od buniek D4, Hárok2!A1 a Hárok3!A1. Bunka F4 závisí od bunky D5.

 • Po spustení zostavy sa uzly (bunky) v diagrame usporiadajú tak, že vytvoria sieťový vzor. Presunom ľubovoľnej bunky ich môžete usporiadať podľa svojich predstáv.

 • Ak v diagrame ukážete myšou na bunku, zobrazia sa podrobné informácie – jej vzorec, hodnota, úplná cesta k súboru a názov príslušného hárka.

Podrobné informácie o bunke

 • Znamienko mínus (-) v žltom poli vedľa bunky značí, že daná bunka odkazuje na rozsah buniek, ktorý už je v diagrame rozbalený. Kliknutím na znamienko mínus sa daný rozsah buniek zbalí do uzla predstavujúceho tento rozsah.

Rozbalený rozsah buniek v diagrame

 • Dvojitým kliknutím na bunku v diagrame sa bunka aktivuje v príslušnom hárku a diagram sa zatvorí.

 • Kliknutím na pole Lupa sa zmenší alebo zväčší veľkosť prvkov diagramu. Kliknutím na tlačidlo Uzly rozloženia sa obnoví zobrazenie na 100 % a opätovným kliknutím sa diagram zarovná na stred.

Nástroje diagramu vzťahov bunky

 • Ak chcete otvoriť nové okno so zobrazením celkovej štruktúry diagramu, kliknite na tlačidlo Zobraziť okno prehľadu. Je to užitočné najmä v prípade diagramu, kde sa nachádza veľa vzťahov medzi analyzovanou bunkou a ďalšími bunkami, ktoré sa do diagramu nezmestia.

 • Určitá časť diagramu sa dá zväčšiť, ak na ňu kliknete a presuniete ju nakreslením rámčeka v okne prehľadu. V hlavnom okne sa tak zobrazia uzly, ktoré sa nachádzajú v rámčeku. Rámček sa dá presúvať, čím sa môžete zameriavať na rozličné oblasti diagramu.

Okno prehľadu

 • Kliknutím na tlačidlo Obnoviť opätovne spustíte analýzu.

 • Kliknutím na tlačidlá Tlačiť a Ukážka pred tlačou zobrazíte ukážku výsledkov analýzy a vytlačíte ich.

 • Kliknutím na tlačidlo Uzly rozloženia obnovíte zobrazenie na 100 % a opätovným kliknutím zarovnáte diagram na stred.

 • Kliknutím na tlačidlo Zastaviť spracovávanie zastavíte priebeh analýzy (napríklad v prípade výberu zlej bunky).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×