Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie

V zdokonalenom zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe 2013 sú problémy pri nastavovaní minulosťou. Stačí pripojiť obrazovky a PowerPoint zobrazenie nastaví automaticky. V zobrazení pre prezentujúceho si počas prezentácie môžete prezerať svoje poznámky, zatiaľ čo publikum uvidí len snímky.

V dolnej časti okna powerpointovej snímky kliknite na položku Zobrazenie prezentácie.

Tlačidlo zobrazenia prezentácie

Tip    Ak pracujete na jednom monitore a chcete zobraziť zobrazenie pre prezentujúceho, v zobrazení Prezentácia na ovládacom paneli vľavo dolu kliknite na položku Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho a potom na položku Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho.

V zobrazení pre prezentujúceho môžete vykonávať tieto činnosti:

  • Na predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku prejdete kliknutím na položky Predchádzajúca alebo Ďalšia.

Tlačidlá Predchádzajúca a Ďalšia v zobrazení pre prezentujúceho

  • Ak chcete zobraziť všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Zobrazenie všetkých snímok.


Zobrazenie všetkých snímok kliknutím na položku Navigátor snímok

Tip    Zobrazia sa miniatúry všetkých snímok prezentácie (ako je znázornené nižšie), čím sa uľahčí prechod na konkrétnu snímku v prezentácii.

Zobraziť všetky snímky v prezentácii

  • Ak chcete priblížiť určitý detail v snímke, kliknite na položku Priblíženie do snímky a ukážte na požadovanú časť.

    Priblíženie do snímky

    • Ak chcete počas prezentácie ukázať alebo písať na snímky, kliknite na položku Nástroje pera a laserového ukazovateľa.

Použitie nástroja pera alebo laserového ukazovateľa na ukázanie alebo písanie na snímky

  • Ak chcete skryť alebo odkryť aktuálnu snímku v prezentácii, kliknite na položku Nastaviť čiernu prezentáciu alebo zrušiť nastavenie čiernej prezentácie.

Nastavenie čiernej snímky alebo zrušenie nastavenia čiernej snímky

Zobrazenie pre prezentujúceho sa automaticky prejaví aj v projektore alebo externom monitore, obrazovky však môžete aj prepnúť.

Tip    Ak chcete manuálne určiť, na ktorom počítači sa zobrazia poznámky v zobrazení pre prezentujúceho a ktorý počítač bude slúžiť publiku (so zobrazením Prezentácia), na paneli úloh v hornej časti zobrazenia pre prezentujúceho kliknite na položku Nastavenie zobrazenia, potom kliknite na položky Prepnúť zobrazenie pre prezentujúceho a prezentácie.

Nastavenie zobrazenia v zobrazení pre prezentujúceho

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk