Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie

Zobrazenie pre prezentujúceho prešlo mnohými zmenami. Ak používate PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2016, jednoducho pripojte monitory a PowerPoint automaticky vykoná nastavenie. V zobrazení pre prezentujúceho môžete mať počas prezentovania zobrazené svoje poznámky, pričom publikum uvidí len vaše snímky.

V dolnej časti okna powerpointovej snímky vyberte položku Prezentácia.

shows where the slide show view button is in powerpoint

Tip    Ak s PowerPointom pracujete na jedinom monitore a chcete zobraziť zobrazenie pre prezentujúceho, v zobrazení Prezentácia vyberte na ovládacom paneli vľavo dolu položku Tlačidlo Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe a potom položku Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho.

V zobrazení pre prezentujúceho môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Na predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku prejdete výberom položky Predchádzajúca alebo Ďalšia.

  Tlačidlá Predchádzajúca a Ďalšia v zobrazení pre prezentujúceho

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky prezentácie, vyberte položku Zobrazenie všetkých snímok.

  Zobrazenie všetkých snímok kliknutím na položku Navigátor snímok

  Tip    Zobrazia sa miniatúry všetkých snímok prezentácie (ako je znázornené nižšie), čím sa uľahčí prechod na konkrétnu snímku v prezentácii.

  Zobraziť všetky snímky v prezentácii

 • Ak chcete priblížiť určitý detail v snímke, vyberte položku Priblíženie do snímky a ukážte na požadovanú časť.

  Priblíženie do snímky

 • Ak chcete počas prezentácie ukázať alebo písať na snímky, vyberte položku Nástroje pera a laserového ukazovateľa.

  Použitie nástroja pera alebo laserového ukazovateľa na ukázanie alebo písanie na snímky

 • Ak chcete skryť alebo odkryť aktuálnu snímku v prezentácii, vyberte položku Nastaviť čiernu prezentáciu alebo zrušiť nastavenie čiernej prezentácie.

  Nastavenie čiernej snímky alebo zrušenie nastavenia čiernej snímky

Zobrazenie pre prezentujúceho sa automaticky prejaví aj v projektore alebo externom monitore, obrazovky však môžete aj prepnúť.

Tip    Ak chcete manuálne určiť, v ktorom počítači sa zobrazia poznámky v zobrazení pre prezentujúceho a ktorý počítač bude slúžiť publiku (so zobrazením Prezentácia), na paneli úloh v hornej časti zobrazenia pre prezentujúceho vyberte položku Nastavenie zobrazenia a potom vyberte položku Prepnúť zobrazenie pre prezentujúceho a prezentácie.

Nastavenie zobrazenia v zobrazení pre prezentujúceho

Platí pre: PowerPoint 2016, PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk