Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie

Zobrazenie pre prezentujúceho prešlo mnohými zmenami. Ak používate PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2016, jednoducho pripojte monitory a PowerPoint automaticky vykoná nastavenie. V zobrazení pre prezentujúceho môžete mať počas prezentovania zobrazené svoje poznámky, pričom publikum uvidí len vaše snímky.

V dolnej časti okna powerpointovej snímky vyberte položku Prezentácia.

shows where the slide show view button is in powerpoint

Tip :  Ak s PowerPointom pracujete na jedinom monitore a chcete zobraziť zobrazenie pre prezentujúceho, v zobrazení Prezentácia vyberte na ovládacom paneli vľavo dolu položku Tlačidlo Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe a potom položku Zobraziť v zobrazení pre prezentujúceho.

V zobrazení pre prezentujúceho môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Na predchádzajúcu alebo ďalšiu snímku prejdete výberom položky Predchádzajúca alebo Ďalšia.

  Tlačidlá Predchádzajúca a Ďalšia v zobrazení pre prezentujúceho

 • Ak chcete zobraziť všetky snímky prezentácie, vyberte položku Zobrazenie všetkých snímok.

  Zobrazenie všetkých snímok kliknutím na položku Navigátor snímok

  Tip :  Zobrazia sa miniatúry všetkých snímok prezentácie (ako je znázornené nižšie), čím sa uľahčí prechod na konkrétnu snímku v prezentácii.

  Zobraziť všetky snímky v prezentácii

 • Ak chcete priblížiť určitý detail v snímke, vyberte položku Priblíženie do snímky a ukážte na požadovanú časť.

  Priblíženie do snímky

 • Ak chcete počas prezentácie ukázať alebo písať na snímky, vyberte položku Nástroje pera a laserového ukazovateľa.

  Použitie nástroja pera alebo laserového ukazovateľa na ukázanie alebo písanie na snímky

 • Ak chcete skryť alebo odkryť aktuálnu snímku v prezentácii, vyberte položku Nastaviť čiernu prezentáciu alebo zrušiť nastavenie čiernej prezentácie.

  Nastavenie čiernej snímky alebo zrušenie nastavenia čiernej snímky

Zobrazenie pre prezentujúceho sa automaticky prejaví aj v projektore alebo externom monitore, obrazovky však môžete aj prepnúť.

Tip :  Ak chcete manuálne určiť, v ktorom počítači sa zobrazia poznámky v zobrazení pre prezentujúceho a ktorý počítač bude slúžiť publiku (so zobrazením Prezentácia), na paneli úloh v hornej časti zobrazenia pre prezentujúceho vyberte položku Nastavenie zobrazenia a potom vyberte položku Prepnúť zobrazenie pre prezentujúceho a prezentácie.

Nastavenie zobrazenia v zobrazení pre prezentujúcehoBoli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!