Zobrazenie možností ochrany osobných údajov v balíku Microsoft Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje možnosti ochrany osobných údajov vo funkciách, ktoré možno budete chcieť použiť. Niektoré možnosti ochrany osobných údajov ovplyvniť, aké informácie a súbory stiahnuté zo alebo odoslať spoločnosti Microsoft. Ďalšie možnosti opísané v tomto článku pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pri zdieľaní súborov s inými používateľmi.

Zákazníci, ktorí hľadajú informácie o kóde Product Key, môžu prejsť na tému Zadanie kódu Product Key pre program balíka Office

Nižšie uvedené karty sa majú informácie o nich rôzne verzie balíka Microsoft Office.

Ak chcete zobraziť ochrany osobných údajov možnosti v Office 2016 pre Windows aplikácie postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Možnosti ochrany osobných údajov

 • Odoslať do spoločnosti Microsoft osobné údaje na vylepšenie balíka Office

  Začiarknutím tohto políčka pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon produktov spoločnosti Microsoft. Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení a informácií o hardvéri a softvéri. Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

 • Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie

  Začiarknutím tohto políčka umožníte spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o tom, ako využívate online služby a lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a jej partnermi. Toto nastavenie umožňuje využívať možnosti prekladu dostupné v častiach Zdroje informácií a odkazy.

Špecifické nastavenie dokumentu

 • Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

  Táto možnosť je vypnutá v Exceli, PowerPointe a Worde a zapnutá v Publisheri a SharePoint Designeri.

  V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Zdroje informácií a odkazy

 • Možnosti prekladu

  Pomocou dialógového okna Možnosti prekladu môžete vybrať nastavenia pre online dvojjazyčné slovníky a strojový preklad. Možnosti v tomto dialógovom okne sú k dispozícii iba v prípade, že začiarknete políčko Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie v časti Možnosti ochrany osobných údajov.

 • Zdroje informácií – možnosti

  Pomocou časti Zdroje informácií – možnosti môžete aktivovať služby viacjazyčných príručiek a lokalít so zdrojmi informácií.

Ak chcete zobraziť ochrany osobných údajov možnosti balíka Office 2010 alebo 2013 pre Windows aplikácií, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet

Platí pre Office 2013

Keď začiarknete políčko Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet, Office bude môcť počas pripojenia na internet použiť online služby a vyhľadať najnovší online obsah.

Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah

Platí pre Office 2010

Keď začiarknete políčko Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah, získate aktualizovaný obsah Pomocníka, ktorý stiahnete do počítača z lokality Office.com. Ak chcete stiahnuť obsah, musíte byť pripojení na internet. Nestiahne sa celý systém Pomocníka, iba článok Pomocníka, na ktorý kliknete v poli Výsledky hľadania.

Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Keď začiarknete políčko Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy:

 • umožníte stiahnutie súboru z lokality Office.com do počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo počítač zlyhá, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problém,

 • umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o zasielanie správ o chybe pre určité typy chýb, ktoré môžu nastať; ak správu pošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém,

 • umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém na vašom počítači.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office.

Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Ak začiarknete políčko Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

 • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník ani odpovedať telefonicky.

 • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení, času ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podávajú požadovaný výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

 • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Úplné Podrobnosti o tomto programe nájdete na webovej lokalite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov .

Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com

Platí pre Office 2010

Keď začiarknete políčko Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com, zlepší sa vyhľadávanie na lokalite Office.com pre programy balíka Office, ktoré máte nainštalované.

Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy Office 2010: prístup, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď balík Office nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových lokalít sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neposiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie upozornení zabezpečenia na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít.

Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby

Keď začiarknete políčko Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby, povolíte programu balíka Office vyhľadať a nainštalovať novú službu zdrojov informácií.

Povoliť odosielanie súborov na zlepšenie overovania súboru

Platí iba pre Word a Word Starter.

Keď začiarknete políčko Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o súboroch, ktorých overovanie zlyhalo. Dialógové okno predvolene vyzýva používateľa na odoslanie súborov do spoločnosti Microsoft.

Povoliť penalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter

Platí iba pre Excel Starter a Word Starter

Keď začiarknete políčko Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať údaje o používaní služieb a lokalít online, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft a jej partneri. Tieto informácie sa používajú na predbežné stanovenie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať.

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Platí iba pre Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre , zobrazí sa upozornenie v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel

Platí iba pre program Word.

Ak začiarknete políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Platí iba pre Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny, kým dokument odošlete na recenziu.

Pri uložení odstrániť z vlastností súboru osobné údaje

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter a Word Starter.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní je vypnutá v programoch Excel, PowerPoint a Word a zapnutá v programoch Publisher a SharePoint Designer.

V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Kontrola dokumentov

Ak chcete odstrániť osobné informácie a iné skryté údaje zo súborov vytvorených v programoch Excel, PowerPoint a Word, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v týchto článkoch:

Spôsob prístupu k možnosti ochrany osobných údajov sa líši mierne v závislosti od produktov, ktoré používate. Vyberte produkt, ktorý chcete vedieť o z rozbaľovacej ponuky ovládacieho prvku a potom posuňte sa nadol na, prečítajte si popisy možnosť ochrane osobných údajov.

Program Access, Excel, PowerPoint alebo Word

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , a potom vyberte položku Možnosti pre program (ex: Možnosti programu Word.)

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

Galéria médií, OneNote, SharePoint Designer alebo projektu

V ponuke Help kliknite na príkaz Privacy Options.

InfoPath, Outlook, Publisher alebo Visio

V ponuke Tools kliknite na položku Trust Center a potom kliknite na položku Privacy Options.

Popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Po pripojení na Internet vyhľadať obsah Pomocníka v lokalite Microsoft Office Online

Vzťahuje sa na všetky ostatné programy 2007 Office release.

Keď začiarknete políčko Po pripojení na Internet vyhľadať obsah Pomocníka v lokalite Microsoft Office Online, do vášho počítača sa bude preberať najnovší obsah Pomocníka z webovej lokality Microsoft Office Online. Podmienkou prevzatia je pripojenie na Internet. Neprevezme sa celý systém Pomocníka, ale len článok, na ktorý kliknete v poli výsledkov hľadania.

Aktualizovať najvýznamnejšie prepojenia z lokality Microsoft Office Online

Vzťahuje sa na tieto programy 2007 Office release: Access, Excel, PowerPoint, Word a Visio.

Keď začiarknete políčko Aktualizovať najvýznamnejšie prepojenia z lokality Microsoft Office Online, do vášho počítača sa budú preberať najnovšie titulky a najvýznamnejšie šablóny z webovej lokality Microsoft Office Online. Podmienkou prevzatia je pripojenie na Internet.

Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Vzťahuje sa na všetky ostatné programy 2007 Office release.

Keď začiarknete políčko Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy:

 • umožníte prevzatie súboru z lokality Office Online do vášho počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo v ňom nastane porucha, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Office, ktoré vám pomôžu určiť a odstrániť problém;

 • umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o zasielanie správ o chybe pre určité typy chýb, ktoré môžu nastať. Ak správu pošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém;

 • umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém na vašom počítači.

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Vzťahuje sa na všetky ostatné programy 2007 Office release.

Ak začiarknete políčko Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

 • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník, ani odpovedať telefonicky.

 • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača, vrátane chybových hlásení vygenerovaných softvérom, času ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podáva vysoký výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

 • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Úplné Podrobnosti o tomto programe nájdete na webovej lokalite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov .

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Vzťahuje sa na Office Word 2007 len.

Ak kliknete na možnosť Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre, v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny, zobrazí sa upozorňujúce hlásenie. Ďalšie informácie o sledovaných zmenách nájdete v časti Ako odstrániť sledované zmeny.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodného čísla

Vzťahuje sa na Office Word 2007 len.

Ak kliknete na možnosť Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodného čísla, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zlučovanie komentárov a zmien od niekoľkých recenzentov v jednom dokumente.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Vzťahuje sa na Office Word 2007 len.

Ak kliknete na možnosť Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny predtým, než dokument odošlete na recenziu. Ďalšie informácie o sledovaných zmenách nájdete v časti Ako odstrániť sledované zmeny.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní (vypnuté)

Vzťahuje sa na Office Word 2007 len.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní (vypnuté) je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na možnosťKontrola dokumentu.

Kontrola dokumentov

Vzťahuje sa na Office Word 2007 len.

Ak chcete odstrániť osobné informácie a iné skryté údaje z dokumentov vytvorených v programe Office Word 2007 alebo v starších verziách, kliknite na možnosť Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v časti Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy 2007 Office release: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio a Word.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď balík 2007 Office release nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových stránok sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neposiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie a vypnutie upozornení na prepojenia odkazujúce na podozrivé webové lokality a upozornení na súbory z takýchto lokalít.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

Osobných údajov sa príkaz získate Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

Váš názor nás zaujíma

Tento článok bol aktualizovaný Ben na 20 júna 2017 v dôsledku komentáre. Ak ste našli užitočné informácie a najmä v prípade, ak nie, použite ovládacie prvky pripomienky nižšie a dajte nám vedieť, ako sme mohli lepšie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×