Zobrazenie histórie verzií položky alebo súboru v zozname alebo knižnici

Ak sa v zozname alebo v knižnici na vašej lokalite sledujú verzie, môžete zobraziť históriu verzií položiek alebo súborov za predpokladu, že máte povolenie na čítanie zoznamu alebo knižnice. História verzií obsahuje informácie o tom, kedy sa položka alebo súbor zmenili, kto ich zmenil, ako aj informácie o tom, čo sa zmenilo. V knižniciach môže história verzií obsahovať aj komentáre zadané používateľmi, ktorí vykonali zmeny.

Históriu verzií môžete zobraziť dvomi spôsobmi:

 • v zozname alebo knižnici na vašej lokalite,

 • v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage dokumentu balíka Microsoft Office 2010.

Požadovaná akcia

Zobrazenie histórie verzií z knižnice alebo zoznamu

Zobrazenie histórie verzií z dokumentu balíka Microsoft Office

Zobrazenie histórie verzií z knižnice alebo zoznamu

Môžete zobraziť históriu verzií ľubovoľnej položky alebo súboru v ľubovoľnom zozname alebo knižnici na vašej lokalite, ku ktorým máte povolenie na čítanie. Niektoré knižnice dokumentov sú nastavené tak, že každý používateľ môže zobraziť všetky verzie (hlavné alebo vedľajšie), a ďalšie knižnice obmedzujú možnosť zobrazenia vedľajších verzií, ku ktorým majú používatelia špecifické povolenia. Hlavné verzie sú vždy označené „celými“ číslami (napríklad 1.0, 2.0 atď.). Vedľajšie verzie sú označené číslom hlavnej verzie a príslušným desatinným označením (napríklad 1.1, 1.2, 1.3 atď.).

Poznámka:  Vedľajšie verzie sú dostupné iba v knižniciach, nie v zoznamoch...

Vo všeobecnosti sú hlavné verzie verziami, ktoré dosiahli určitý medzník, ako napríklad koniec kapitoly alebo koncept, ktorý je pripravený na revíziu. Vedľajšie verzie sú spravidla dočasnými aktualizáciami súboru, ktorý sa vyvíja. Autor môže požadovať, aby iní používatelia nemohli zobraziť súbor dovtedy, kým nedosiahne určitý stav pripravenosti.

 1. Prejdite do zoznamu alebo knižnice obsahujúcej položku alebo súbor, ktorý chcete preskúmať.

 2. Podržte ukazovateľ nad položkou alebo súborom, ktorého históriu chcete zobraziť, kliknite na zobrazenú šípku a v rozbaľovacom zozname vyberte položku História verzií.

  Rozbaľovací zoznam pre súbor programu SharePoint. Funkcia História verzií je zapnutá.

  Otvorí sa dialógové okno História verzií.

  Poznámka: Ak sa príkaz História verzií nezobrazuje, v zozname alebo v knižnici sa pravdepodobne nesledujú verzie. Ďalšie informácie vám poskytne správca alebo vlastník lokality.

  V histórii verzií sa zobrazujú hlavné aj vedľajšie verzie a komentáre

Bublina 1

Najnovšia vedľajšia verzia

Bublina 2

Komentár vytvorený posledným používateľom, ktorý vrátil súbor do projektu.

Bublina 3

Prvá verzia súboru. Prvá verzia je vždy označená hodnotou 1.0.

 1. Ak chcete zobraziť konkrétnu verziu súboru, vyhľadajte údaje o čase a dátume v stĺpci Upravené v dialógovom okne História verzií a kliknite na požadovanú verziu. Položka alebo súbor sa otvorí v osobitnom okne, v ktorom ho môžete zobraziť.

 2. Po dokončení zobrazenia zavrite položku alebo súbor.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu alebo knižnice, zavrite dialógové okno História verzií.

  Tip:  V závislosti od povolení môžete obnoviť, zrušiť publikovanie alebo odstrániť verziu ukázaním na jej názov, kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol a výberom príslušného príkazu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie histórie verzií z dokumentu balíka Microsoft Office

Ak pracujete s dokumentom balíka Microsoft Office 2010, ako napríklad so súborom programu Word, Excel alebo PowerPoint, môžete zobraziť históriu verzií zo zobrazenia Backstage namiesto návratu do zoznamu alebo knižnice a zobrazenia histórie.

Nasledujúci príklad pochádza zo zobrazenia Backstage súboru programu Microsoft PowerPoint. Zobrazuje sa hlavná aj vedľajšia verzia.

História verzií v oblasti Backstage programu PowerPoint

Ďalší príklad pochádza zo súboru programu Microsoft Word. V tejto histórii verzií sa zobrazujú iba hlavné verzie. Môže to znamenať, že v knižnici dokumentov sú povolené iba hlavné verzie alebo to, že máte povolenie iba na zobrazenie hlavných verzií (t. j. nie vedľajších verzií).

História verzií v zobrazení Backstage dokumentu programu Microsoft Word

Bublina 1

Aktuálna verzia súboru

Bublina 2

Verzia obsahujúca komentár od používateľa, ktorý vrátil túto verziu do projektu. Podržaním ukazovateľa nad ikonou vedľa mena autora zobrazíte komentár.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov na vašej lokalite obsahujúcej súbor, ktorý chcete otvoriť.

 2. Podržte ukazovateľ nad názvom súboru, kým sa nezobrazí rozbaľovacia šípka, a potom kliknite na položku Upraviť v programe <názov aplikácie>. Vo vyššie uvedenom príklade by ste vybrali možnosť Upraviť v programe Microsoft Word.

  Poznámka:  Ak knižnica vyžaduje vzatie súborov k sebe, alebo ak preferujete vzatie súborov k sebe, súbor musíte pred otvorením najskôr vziať k sebe.

 3. V aplikácii vyberte kartu Súbor, čím otvoríte zobrazenie Backstage. História verzií sa zobrazí vedľa tlačidla Správa verzií (pozrite dva vyššie uvedené príklady).

 4. V zozname vyberte verziu, ktorú chcete zobraziť. Verzia sa otvorí, takže ju môžete zobraziť.

  Zobrazenie Backstage histórie verzií súboru programu Microsoft Word. Je vybratá verzia 4.

  Súbor môžete jednoducho zobraziť alebo v prípade, že máte súbor otvorený, môžete vytvoriť jeho aktuálnu verziu kliknutím na položku Obnoviť v žltej hornej časti súboru, alebo môžete porovnať vybratú verziu s aktuálnou verziou kliknutím na položku Porovnať.

  Žltý pruh v hornej časti súboru aplikácie obsahuje dve tlačidlá slúžiace buď na porovnanie verzie s aktuálnou verziou, alebo na jej obnovenie na aktuálnu verziu.

 5. Po dokončení zobrazovania zavrite aktuálnu verziu. Zobrazí sa okno so správou a otázkou, či chcete súbor uložiť. Súbor môžete uložiť na lokálny disk alebo kliknúť na položku Neukladať.

 6. Ak chcete pokračovať v práci so súborom, ktorý ste pôvodne otvorili, vyberte niektorú z kariet v hornej časti dokumentu, napríklad Domov.

Na začiatok stránky

Sledovanie videa o zobrazení histórie verzií

Nasledujúce video poskytuje ukážku postupu zobrazenia histórie v rámci knižnice, ako aj v rámci dokumentu balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×