Zobrazenie alebo zmena vlastností súboru balíka Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vlastnosti dokumentu, ktoré sa označujú aj ako metaúdaje, sú podrobnosti o súbore, ktoré ho popisujú alebo identifikujú. Vlastnosti dokumentu zahŕňajú informácie ako názov, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce tému alebo obsah dokumentu.

Ak zahrniete vlastnosti dokumentu pre vaše súbory, môžete ich neskôr jednoducho usporiadať a identifikovať. Dokumenty je tiež možné vyhľadávať na základe ich vlastností.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

Zobrazenie alebo vytvorenie prispôsobených vlastností súboru

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Existujú štyri typy vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti     Na základe predvoleného nastavenia dokumentov balíka Office sú priradené k množine štandardných vlastností, ako je napríklad autor, názov a predmet. Môžete zadať vlastné textové hodnoty pre tieto vlastnosti a uľahčiť usporiadanie a identifikáciu dokumentov. Napríklad v programe Word, môžete použiť vlastnosť kľúčové slová (nazývaný aj značky) na pridanie kľúčového slova "zákazníci" k obchodným súborom. Potom prehľadajte všetky obchodné súbory pomocou tohto kľúčového slova.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti     Tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti môžete použiť na identifikáciu alebo nájsť dokumenty. Napríklad, môžete vyhľadávať všetky súbory vytvorené po 3 August 2015 alebo všetkých súborov, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti     V dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 • Vlastnosti knižnice dokumentov     Toto sú vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Ak chcete vytvoriť novú knižnicu dokumentov, môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Po pridaní dokumentov do knižnice dokumentov, zobrazí sa výzva zahrnúť hodnoty pre vlastnosti, ktoré sú potrebné, alebo aktualizujte vlastnosti, ktoré sú nesprávne. Napríklad knižnice dokumentov, ktorá zhromažďuje produktu môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako napríklad odoslaný, dátum, Kategória a popis. Pri pokuse o otvorenie dokumentu z knižnice dokumentov vo Worde 2016, Exceli 2016 alebo PowerPoint 2016, môžete upraviť a aktualizovať tieto vlastnosti knižnice dokumentov kliknite na položky súbor > informácie. S červené orámovanie na karte informácie vo Worde 2016, Exceli 2016 a PowerPointe 2016 sú uvedené všetky požadované vlastnosti z knižnice dokumentov. Ďalšie informácie o úprave vlastnosti knižnice dokumentov v aplikáciách balíka Office 2016 nájdete v téme kde sa nachádza informačný Panel dokumentu balíka Office 2016?

  Na začiatok stránky

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť alebo aktualizovať.

  Vlastnosti na karte Súhrn

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

 6. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do databázy.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti zošita.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti prezentácie.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do prezentácie. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti projektu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do projektu. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti alebo štatistiky, kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti alebo Štatistika projektu.

  Project – možnosti informácie

  Na karte Súhrn v dialógovom okne Vlastnosti môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné v dialógovom okne Vlastnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

Voliteľné kroky:

Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

Otvorenie rozšírené vlastnosti

Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

Vlastnosti na karte Súhrn

Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť vlastnosti, napríklad názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

  • Ak chcete pridať prepojenie na súvisiace dokumenty, kliknite na položku Súvisiace dokumenty v dolnej časti stránky s informáciami o a vyberte možnosť pridať prepojenie na súvisiaci dokument.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti dokumentu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ myši nad objekt, ktorý chcete aktualizovať a zadajte informácie. Všimnite si, že pre niektoré metaúdaje, ako je napríklad autor, budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a vyberte položku odstrániť alebo Upraviť.

 4. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do dokumentu. Všetky vykonané zmeny sa uložia automaticky.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

Zobrazenie alebo vytvorenie vlastných vlastností súboru

Prispôsobené vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Priradiť vlastné vlastnosti text, čas alebo číselnú hodnotu, a môžete tiež priradením hodnôt Áno alebo nie. Môžete vybrať zo zoznamu navrhovaných mien alebo definovať vlastné.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na kartu súbor sa vrátite do databázy.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vráťte do zošita.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na položku Pridať a potom na položku OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

Zobrazenie alebo vytvorenie prispôsobených vlastností súboru

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Existuje päť typov vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti     Na základe predvoleného nastavenia dokumentov balíka Office sú priradené k množine štandardných vlastností, ako je napríklad autor, názov a predmet. Môžete zadať vlastné textové hodnoty pre tieto vlastnosti a uľahčiť usporiadanie a identifikáciu dokumentov. Napríklad v programe Word, môžete použiť vlastnosť kľúčové slová (nazývaný aj značky) na pridanie kľúčového slova "zákazníci" k obchodným súborom. Potom prehľadajte všetky obchodné súbory pomocou tohto kľúčového slova.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti     Tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti je možné použiť na identifikáciu alebo vyhľadávanie dokumentov. Môžete napríklad vyhľadať súbory vytvorené po 3. auguste 2005 alebo všetky súbory, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti     V dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 • Vlastnosti pre organizáciu     Ak organizácia prispôsobila panel s informáciami o dokumente, potom vlastnosti dokumentu, ktoré sú priradené k dokumentu, môžu byť špecifické pre danú organizáciu.

 • Vlastnosti knižnice dokumentov     Toto sú vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Ak chcete vytvoriť novú knižnicu dokumentov, môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Po pridaní dokumentov do knižnice dokumentov, zobrazí sa výzva zahrnúť hodnoty pre vlastnosti, ktoré sú potrebné, alebo aktualizujte vlastnosti, ktoré sú nesprávne. Napríklad knižnice dokumentov, ktorá zhromažďuje produktu môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako napríklad odoslaný, dátum, Kategória a popis. Pri pokuse o otvorenie dokumentu z knižnice dokumentov v programe Word, Excel alebo PowerPoint, môžete upraviť a aktualizovať tieto vlastnosti knižnice dokumentov na informačnom paneli dokumentu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť alebo aktualizovať.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 5. Kliknite na položku OK. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti zošita.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti v paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť Panel dokumentov.

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazte štatistické informácie o formulári.

 3. Ak chcete zmeniť hodnoty v poli Názov, Identifikácia alebo Popis formulára, kliknite na položku Vlastnosti šablóny formulára a vykonajte požadované zmeny v daných poliach.

 4. Ak chcete formulár zobraziť vo vlastnej kategórii v programe InfoPath Filler, začiarknite políčko Povoliť vlastnú kategóriu a zadajte názov vlastnej kategórie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti prezentácie.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti v paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť Panel dokumentov.

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti projektu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti alebo štatistiky, kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti alebo Štatistika projektu.

  Project – možnosti informácie

  Na karte Súhrn v dialógovom okne Vlastnosti môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné v dialógovom okne Vlastnosti.

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

  Otvorenie rozšírené vlastnosti

  Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

  Otvorenie rozšírené vlastnosti

  Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť vlastnosti, napríklad názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Poznámky : 

  • Ak chcete pridať prepojenie na súvisiace dokumenty, kliknite na položku Súvisiace dokumenty v dolnej časti stránky s informáciami o a vyberte možnosť pridať prepojenie na súvisiaci dokument.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu, alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti dokumentu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať alebo upraviť vlastnosti naraz a Zobraziť informácie o dokumente a štatistiky, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírené vlastnosti

   Na karte Súhrn môžete pridať alebo upraviť názov, predmet, autor, správca, spoločnosť, kategórie, kľúčové slová (nazývaný aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti v paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť Panel dokumentov.

  Poznámka : Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Zobrazenie alebo vytvorenie vlastných vlastností súboru

Vlastné vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vráťte do zošita.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vráťte do zošita.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na položku Pridať a potom na položku OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie vlastností dokumentu pri otváraní alebo ukladaní súboru

Zobrazenie vlastností aktuálneho dokumentu

Zmena vlastností aktuálneho dokumentu

Vytvorenie prispôsobených vlastností dokumentu

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Vlastnosti dokumentu, ktoré sa označujú aj ako metaúdaje, sú podrobnosti o súbore, ktoré ho popisujú alebo identifikujú. Vlastnosti dokumentu zahŕňajú informácie ako názov, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce tému alebo obsah dokumentu.

Ak zadáte príslušné hodnoty pre polia vlastností dokumentu pre vaše dokumenty, môžete jednoducho usporiadať a identifikovať dokumenty neskôr. Chcete vyhľadať dokumenty, na základe ich vlastností. V Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007, môžete zobraziť alebo upraviť vlastnosti dokumentu ľahko počas práce na obsahu dokumentu pomocou informačný Panel dokumentu, ktorý sa zobrazí v hornej časti dokumentu v programe balíka Office.

Existuje päť typov vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti     Na základe predvoleného nastavenia dokumenty Microsoft Office sú priradené k množine štandardných vlastností, ako je napríklad autor, názov a predmet. Môžete zadať vlastné textové hodnoty pre tieto vlastnosti a uľahčiť usporiadanie a identifikáciu dokumentov. Napríklad v programe Word, môžete použiť vlastnosť kľúčové slová (nazývaný aj značky) na pridanie kľúčového slova "zákazníci" k obchodným súborom. Prehľadajte všetky obchodné súbory pomocou tohto kľúčového slova.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti     Tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti je možné použiť na identifikáciu alebo vyhľadávanie dokumentov. Môžete napríklad vyhľadať súbory vytvorené po 3. auguste 2005 alebo všetky súbory, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti     V dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 • Vlastnosti pre organizáciu     Ak organizácia prispôsobila panel s informáciami o dokumente, potom vlastnosti dokumentu, ktoré sú priradené k dokumentu, môžu byť špecifické pre danú organizáciu.

 • Vlastnosti knižnice dokumentov     Toto sú vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Ak chcete vytvoriť novú knižnicu dokumentov, môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Keď používatelia pridávajú dokumenty do knižnice dokumentov, sa zobrazí výzva na zadanie hodnôt pre každú z týchto vlastností. Napríklad knižnice dokumentov, ktorá zhromažďuje produktu môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako napríklad odoslaný, dátum, Kategória a popis. Pri pokuse o otvorenie dokumentu z knižnice dokumentov v Office Word 2007, Office Excel 2007 alebo Office PowerPoint 2007, môžete upraviť a aktualizovať tieto vlastnosti knižnice dokumentov na informačnom paneli dokumentu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností dokumentu pri otváraní alebo ukladaní súboru

Vlastnosti dokumentu súboru môžete zobraziť v dialógovom okne Otvorenie alebo dialógové okno Uložiť ako.

 1. V dialógovom okne Otvorenie alebo dialógové okno Uložiť ako, vyberte dokument, pre ktorý chcete zobraziť vlastnosti.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla zobrazenia a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti, napríklad veľkosť súboru a dátum poslednej zmeny súboru, kliknite na položku Podrobnosti.

  • Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti dokumentu, kliknite na položku Vlastnosti.

Zobrazenie vlastností aktuálneho dokumentu

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti názov súboru, kliknite na karty vyberte vlastnosti, ktoré sa majú zobrazovať.

Informačný Panel dokumentu použite na zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zobraziť (napríklad Rozšírené vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastné vlastnosti môžete zobraziť kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Informačný Panel dokumentu použite na zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zobraziť (napríklad Rozšírené vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastné vlastnosti môžete zobraziť kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti publikácie, kliknite na karty vyberte vlastnosti, ktoré sa majú zobrazovať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zobraziť (napríklad Rozšírené vlastnosti ).

  Poznámky : 

  • Vlastné vlastnosti môžete zobraziť kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Zmena vlastností aktuálneho dokumentu

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti názov súboru, na karte Súhrn zadajte hodnoty pre štandardné vlastnosti, ako je napríklad názov a autor.

Informačný Panel dokumentu použite na zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zmeniť, napríklad Rozšírené vlastnosti.

  Poznámka : Ak vaša organizácia prispôsobila informačný Panel dokumentu, alebo ak je uložený dokument, pre ktorý chcete zmeniť vlastnosti knižnica dokumentov alebo serveri na správu dokumentov, môže byť k dispozícii ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. V okne Informačný Panel dokumentu zadajte informácie, ktoré sa má v jednotlivých polí vlastností.

  Poznámka : Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červená hviezdička sú povinné polia a možno bude potrebné na dokončenie ich pred môžete uložiť svoj dokument.

Informačný Panel dokumentu použite na zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zmeniť, napríklad Rozšírené vlastnosti.

  Poznámka : Ak vaša organizácia prispôsobila informačný Panel dokumentu, alebo ak je uložený dokument, pre ktorý chcete zmeniť vlastnosti knižnica dokumentov alebo serveri na správu dokumentov, môže byť k dispozícii ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. V okne Informačný Panel dokumentu zadajte informácie, ktoré sa má v jednotlivých polí vlastností.

  Poznámka : Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červená hviezdička sú povinné polia a možno bude potrebné na dokončenie ich pred môžete uložiť svoj dokument.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti publikácie na karte Súhrn zadajte hodnoty pre štandardné vlastnosti, ako je napríklad názov a autor.

Informačný Panel dokumentu použite na zobrazenie alebo zmena vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktoré chcete zmeniť, napríklad Rozšírené vlastnosti.

  Poznámka : Ak vaša organizácia prispôsobila informačný Panel dokumentu, alebo ak je uložený dokument, pre ktorý chcete zmeniť vlastnosti knižnica dokumentov alebo serveri na správu dokumentov, môže byť k dispozícii ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. V okne Informačný Panel dokumentu zadajte informácie, ktoré sa má v jednotlivých polí vlastností.

  Poznámka : Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červená hviezdička sú povinné polia a možno bude potrebné na dokončenie ich pred môžete uložiť svoj dokument.

Vytvorenie prispôsobených vlastností dokumentu

Vlastné vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. Kliknite na kartu Vlastné.

 3. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 4. V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

 5. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu, kliknite na kartu vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu, kliknite na kartu vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Vlastné.

 3. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 4. V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

 5. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Informačný Panel dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu, kliknite na kartu vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov pre vlastnosť, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×