Zobrazenie alebo tlač kresieb visia pomocou programu Visio Viewer 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Office Visio Viewer 2007, môžete otvoriť, Zobraziť alebo tlačiť kresby visia aj vtedy, ak nemáte Microsoft Office Visio 2007 nainštalovaný. Ste nie je možné, však upraviť, uložiť alebo vytvoriť Nová kresba programu Visio. Na to, že potrebujete Office Visio 2007.

Visio Viewer 2007 môžete otvoriť kresieb visia (.vsd súborov) uložených v programe Microsoft Visio 2000 a v programe Microsoft Office Visio 2002, 2003 a 2007. Visio Viewer 2007 môžete otvoriť aj kresby XML programu Visio (.vdx súbory) uložené v programe Microsoft Office Visio 2002, 2003 a 2007.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie kresby pomocou programu Visio Viewer

Tlač kresby z programu Visio Viewer

Dočasná zmena nakreslených objektov a nastavenia

Prispôsobenie prostredia programu Visio Viewer

Zobrazenie kresby pomocou zobrazovača programu Visio

Keď otvoríte kresbu pomocou programu Visio Viewer, kresba sa zobrazí v okne programu Internet Explorer. Ak kresby obsahuje viac ako jednu stranu, sa zobrazí len jednu stranu v čase.

 1. Vyhľadajte kresbu, ktorú chcete otvoriť.

 2. Dvojitým kliknutím na kresbu otvorte kresbu.

  Poznámky : 

  • Visio Viewer nie zobrazenie vzorkovnice, priečky, pravítka, vodiace čiary a vodiacich bodov. Visio Viewer nepodporuje vložený DGN kresby, otočený stránok, viac než jedno hypertextové prepojenie priradené k tvaru, hypertextové prepojenia priradené k strane kresby a kresby vlastností stránky.

  • Vlastné štýly výplne, štýly čiary a niektoré ukončenia čiar nemusia po otvorení v zobrazovači programu Visio vyzerať rovnako, ako keď otvoríte kresbu v programe Visio.

Nie je možné otvoriť kresbu pomocou programu Visio Viewer?     Možno máte zastaraný verziu. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Visio Viewer z Microsoft Download Center.

Posúvanie kresby v okne zobrazovača programu Visio

Ak chcete posunúť kresbu, presuňte ju myšou na požadované miesto v okne prehľadávača.

Tip : Ak kresbu nechcete posúvať myšou, môžete kliknúť na posúvače alebo ju môžete posunúť aj stlačením klávesov so šípkami. Kresbu môžete posúvať nahor a nadol aj otáčaním kolieskového tlačidla a stlačením klávesu SHIFT a otáčaním kolieskového tlačidla môžete kresbu posúvať doľava a doprava.

Priblíženie a vzdialenie

Ak chcete kresbu priblížiť alebo vzdialiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Na zväčšenie kresby, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu a potom kliknite na položku Priblížiť. Alebo kliknite na položku Priblížiť tlačidlo Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov ALT + F7.

 • Ak chcete vykonať priblíženie v špecifickej oblasti kresby, stlačte klávesy CTRL+SHIFT a myšou nakreslite obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

 • Ak chcete priblížiť špecifický bod kresby, stlačte klávesy CTRL+SHIFT a kliknite na bod, ktorý chcete zväčšiť.

 • Vzdialenie kresby, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu a potom kliknite na položku Vzdialiť. Alebo kliknite na položku Vzdialiť tlačidlo Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F7.

 • Ak chcete vzdialiť špecifický bod kresby, stlačte klávesy CTRL+SHIFT a pravým tlačidlom myši kliknite na bod, ktorý chcete vzdialiť.

 • Na priblíženie alebo vzdialenie kresby pomocou lupy, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku priblížiť, a potom kliknite na položku Lupa percentá alebo percento priblíženia alebo vzdialenia vyberať priblíženie poľa pole Lupa na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer.

 • Dialógové okno vlastností formulára a zobraziť celú stránku v okne programu Visio Viewer, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku priblížiť, a potom kliknite na položku Celá strana alebo kliknite na tlačidlo Priblíženie stránky vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer.

Zarovnanie kresby na stred okna zobrazovača programu Visio

Ak chcete zarovnať kresbu na stred okna prehľadávača, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na kresbu, kliknite na položku Lupa a potom kliknite na položku Celá strana.

 • Kliknite na tlačidlo Priblíženie stránky vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer.

 • Myšou presuňte kresbu do stredu okna prehľadávača.

Použitie hypertextového prepojenia

 1. Umiestnite ukazovateľ nad tvar, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite na tvar.

Poznámka : Ak sa chcete presunúť naspäť do kresby programu Visio po tom, ako kliknete na hypertextové prepojenie, ktoré sa otvorí v rovnakom okne, kliknite na tlačidlo prehľadávača Späť.

Prechod na inú stranu

Ak chcete prejsť na inú stranu kresby, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • V spodnej časti okna kresby kliknite na kartu tej strany, na ktorú chcete prejsť.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na kresbu, kliknite na položku Prejsť na stranu a potom kliknite na požadovanú stranu.

Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + PAGE DOWN Prejsť na ďalšiu stranu a CTRL + PAGE na presun na predchádzajúcu stranu.

Zobrazenie vlastností tvaru uložených v tvare

Ak chcete zobraziť vlastnosti tvaru, dvakrát kliknite na tvar v kresbe programu Visio.

Klávesová skratka stlačte kláves TAB, SHIFT + TAB alebo ALT + klávesy so šípkami na presun k tvaru a potom stlačte kláves ENTER.

Vlastnosti tvaru sa zobrazia v dialógovom okne Vlastnosti a nastavenia na karte Vlastnosti tvaru. Ak je táto karta prázdna, tvar neobsahuje žiadne vlastnosti. Nie je možné pridávať nové vlastnosti ani upravovať existujúce vlastnosti (údaje). Na túto činnosť budete potrebovať program Visio.

Poznámka : Ak chcete zobraziť vlastnosti tvaru uložené v tvare v zoskupenom tvare, stlačte kláves CTRL a kliknite na tvar, stlačte kláves CTRL a znova kliknite na tvar, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu a potom kliknite na položku Vlastnosti a nastavenia.

Na začiatok stránky

Tlač kresby zo zobrazovača programu Visio

 1. Overte, či používate rovnaký faktor lupy a stredový bod v okne prehľadávača, ktorý chcete použiť na vytlačenej strane.

  Ak chcete vytlačiť celú kresbu, zobrazte celú kresbu v okne prehľadávača a zarovnajte ju v okne na stred. (Pravým tlačidlom myši kliknite na kresbu, kliknite na položku Lupa a potom kliknite na položku Celá strana.)

 2. Vyberte orientáciu papiera v tlačiarni (na výšku alebo na šírku), ktorá sa zhoduje s orientáciou kresby programu Visio.

 3. Overte, ako bude vytlačená kresba vyzerať ešte pred tým, než ju vytlačíte.

 4. Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Poznámky : 

  • Ak zmeníte nastavenia v dialógovom okne Tlač v prípade tlače z programu Internet Explorer, kresba sa môže vytlačiť nesprávne. Ak sa chcete vyhnúť týmto problémom, nemeňte žiadne nastavenia v tomto dialógovom okne. Ak musíte zmeniť nastavenia tlačiarne, zmeňte ich pred tým, než budete tlačiť v dialógovom okne Nastavenie strany.

  • Keď vytlačíte kresbu programu Visio pomocou zobrazovača programu Visio, kresba sa vytlačí z webového prehľadávača, nie z programu Visio. Tlač z prehľadávača znamená, že kresba nemusí vyzerať presne tak, ako kresba vytlačená z programu Visio – nad procesom tlače máte menšiu kontrolu a naraz môžete tlačiť iba jednu stránku.

  • Keď tlačíte kresby programu Visio z webového prehľadávača, na vytlačenej stránke sa použije rovnaký faktor lupy a stredový bod ako v okne prehľadávača, t. j. to, čo vidíte na monitore, sa pomerne presne zhoduje s tým, čo sa vytlačí. Odporúčame však, aby ste pred tlačou vždy zobrazili ukážku a overili, či sa kresba vytlačí požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Dočasná zmena vlastností a nastavení kresby

 1. Na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer kliknite na položku Vlastnosti a nastavenie tlačidlo vzhľad tlačidla , alebo kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu a potom kliknite na položku Vlastnosti a nastavenia.

 2. Ak chcete zmeniť farbu stránky kreslenia, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Nastavenie farieb vyberte požadovanú farbu v zozname Strana kreslenia.

 3. Ak chcete zmeniť farbu pozadia kresby, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Nastavenie farieb vyberte požadovanú farbu v zozname Pozadie kresby.

 4. Ak chcete zmeniť farbu vrstvy, kliknite na kartu Nastavenie vrstvy, v stĺpci Farba vyberte vrstvu, ktorú chcete zobraziť vo farbe, a potom vyberte farbu vrstvy v zozname Farba vrstvy.

 5. Ak chcete skryť vrstvu na strane kreslenia, kliknite na kartu Nastavenie vrstvy a v stĺpci Zobraziť zrušte začiarknutie políčka vrstvy, ktorú chcete skryť.

 6. Ak chcete skryť prekrytia značiek kresby, kliknite na kartu Nastavenie značky a v stĺpci Zobraziť zrušte začiarknutie políčka prekrytia značky, ktoré chcete skryť.

 7. Ak chcete skryť všetky prekrytia značiek kresby, kliknite na kartu Nastavenie značky a potom zrušte začiarknutie políčka Zobraziť prekrytia značiek.

Na začiatok stránky

Prispôsobenia prostredia zobrazovača programu Visio

 1. Na paneli s nástrojmi programu Visio Viewer kliknite na tlačidlo Vlastnosti a nastavenie vzhľad tlačidla . Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu a potom kliknite na položku Vlastnosti a nastavenia.

 2. Ak chcete skryť karty na stránke zobrazovača programu Visio, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Karty strán.

 3. Ak chcete skryť posúvače zobrazovača programu Visio, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Posúvače.

 4. Ak chcete skryť panel s nástrojmi zobrazovača programu Visio, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Panel s nástrojmi.

 5. Ak chcete zobraziť mriežku na stránke kreslenia, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Zobraziť začiarknite políčko Mriežka.

  Poznámka : Ak je začiarkavacie políčko Mriežka sivé, overte, či je začiarknuté políčko Strana. Ak chcete zobraziť mriežku, v kresbe sa musí zobrazovať ohraničenie strany.

 6. Ak chcete zobraziť ohraničenie strany kresby, kliknite na kartu Nastavenie zobrazenia a v časti Zobraziť začiarknite políčko Strana.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×