Zobrazenie alebo skrytie riadkov v opakujúcej sa tabuľke pomocou podmieneného formátovania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe InfoPath balíka Microsoft Office môžete použiť podmienené formátovanie na zadanie rôznych možností formátovania ovládacieho prvku založeného na podmienkach, ktoré sa vyskytnú vo formulári. Ak sú zadané podmienky pravdivé, keď používateľ vypĺňa formulár založený na šablóne formulára, použije sa podmienené formátovanie.

Tento článok popisuje spôsob, ako pomocou podmieneného formátovania zobraziť alebo skryť riadok v opakujúcej sa tabuľke alebo sekcii v závislosti od toho, či údaje v riadku zodpovedajú hodnote v ovládacom prvku rozbaľovacieho zoznamu. Ak napríklad opakujúca sa tabuľka v šablóne formulára obsahuje riadky s produktmi, ktoré spadajú do jednej z troch klasifikácií (A, B alebo C), pomocou podmieneného formátovania môžete určiť, ktoré riadky sa na základe výberu používateľov zobrazia vo formulári.

Poznámka : Ak chcete používateľom umožniť Zobraziť alebo skryť informácie vo formulári, môžete použiť filtre. Keďže filtre nie sú podporované pre šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, podmienené formátovanie je však užitočné alternatívu k filtrov v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Obsah tohto článku

Krok 1: Pridanie ovládacích prvkov

Krok 2: Určenie podmieneného formátovania

Krok 3: Ukážka šablóny formulára

Krok 1: Pridanie ovládacích prvkov

Ak chcete vykonať tento postup, šablóna formulára musí obsahovať zoznam a opakujúcu sa tabuľku. Tieto ovládacie prvky pridáte nasledujúcim spôsobom:

 1. V šablóne formulára kliknite na miesto, kam chcete vložiť zoznam a opakujúcu sa tabuľku.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite v časti Vložiť ovládacie prvky na položku Zoznam a potom na položku Opakujúca sa tabuľka.

 4. Po vložení opakujúcej sa tabuľky sa zobrazí výzva na zadanie počtu stĺpcov. Ako predvolenú hodnotu ponechajte číslo 3 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Nad zoznam, ktorý ste vložili do šablóny, zadajte menovku v znení Filtrovať podľa typu:.

 6. Zadajte menovky stĺpcov v prvom riadku opakujúcej sa tabuľky tak, aby v prvom stĺpci stálo produkt, v druhom stĺpci Typa v treťom stĺpci cena.

Na začiatok stránky

Krok 2: Určenie podmieneného formátovania

Po pridaní ovládacích prvkov do šablóny formulára môžete určiť vhodné podmienené formátovanie.

 1. Dvakrát kliknite na zoznam.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V časti Položky zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Do poľa Hodnota v dialógovom okne Pridať voľbu zadajte hodnotu A a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zopakovaním krokov 3 a 4 pridajte hodnoty B, C a D.

 6. V zozname hodnôt vyberte možnosť D a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť predvolené.

 7. Vyberte opakujúcu sa tabuľku v šablóne formulára a potom v ponuke Formát kliknite na položku Podmienené formátovanie.

 8. V dialógovom okne Podmienené formátovanie kliknite na tlačidlo Pridať.

 9. V časti Ak je táto podmienka pravdivá vyberte v prvom poli pole, ktoré zodpovedá druhému stĺpcu opakujúcej sa tabuľky.

 10. V druhom poli kliknite na položku nerovná sa.

 11. V treťom poli kliknite na položku Vyberte pole alebo skupinu.

 12. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny vyberte pole, ktoré zodpovedá zoznamu vloženému do šablóny formulára, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Podmienka dynamicky porovná obe hodnoty.

 13. V časti Potom použiť toto formátovanie v dialógovom okne Podmienené formátovanie začiarknite políčko Skryť tento ovládací prvok.

  Poznámka : Táto podmienka určuje, že ak je obsah druhého stĺpca riadka opakujúcej sa tabuľky odlišný od vybratého zoznamu, zodpovedajúce riadky v opakujúcej sa tabuľke by mali byť skryté.

 14. Ak chcete obnoviť šablónu formulára, dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 15. Dvakrát kliknite na ovládací prvok v druhom stĺpci opakujúcej sa tabuľky.

 16. Kliknite na kartu Údaje.

 17. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu D.

Na začiatok stránky

Krok 3: Ukážka šablóny formulára

Po pridaní podmieneného formátovania do šablóny formulára sa odporúča otestovať zmeny s cieľom uistiť sa, či fungujú správne.

 1. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Poznámka : V predvolenom nastavení je v zozname vybratá možnosť D. Ak chcete zobraziť ostatné hodnoty, musíte sa v bloku textu posunúť nahor.

 2. Ak chcete pridať niekoľko riadkov do opakujúcej sa tabuľky, pod tabuľkou niekoľkokrát kliknite na položku Vložiť položku.

 3. Pre každý riadok v druhom stĺpci opakujúcej sa tabuľky nahraďte predvolenú hodnotu D hodnotou A, B alebo C.

  Poznámka : Vo výrazoch sa rozlišujú malé a veľké písmená.

 4. Zmeňte výber v zozname. Riadky opakujúcej sa tabuľky sa zobrazia alebo sa prestanú zobrazovať v závislosti od vybratých možností.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×