Zobrazenie alebo skrytie mriežky v hárku

Zistite viac o mriežkach buniek a o tom, ako ich zobraziť alebo skryť v excelových zošitoch.

Obsah tohto článku

Čo je mriežka bunky?

Skrytie mriežky v hárku

Zobrazenie mriežky v hárku

Čo je mriežka bunky?

Mriežka sa skladá zo svetlých čiar, ktoré sa zobrazujú okolo buniek. Tieto čiary sa používajú na rozlíšenie buniek v hárku.

Hárok so zobrazenou mriežkou

Počas práce s mriežkami zohľadnite nasledujúce informácie:

 • Mriežka sa predvolene zobrazuje v hárkoch farbou, ktorú priradí Excel. Farbu mriežky v konkrétnom hárku však môžete zmeniť kliknutím na možnosť Farba mriežky v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok (karta Súbor, Možnosti, kategória Rozšírené).

 • Používatelia si často mýlia orámovania a mriežku v Exceli. Mriežku nie je možné prispôsobiť rovnakým spôsobom ako orámovanie. Ak chcete zmeniť šírku alebo iné atribúty čiar orámovania, prečítajte si tému Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 • Ak použijete farbu výplne buniek v hárku, mriežku týchto buniek nebudete môcť zobraziť ani vytlačiť. Ak chcete zobraziť alebo vytlačiť mriežku týchto buniek, je potrebné výplň buniek odstrániť. Vyberte bunky, kliknite na šípku vedľa položky Farba výplne Obrázok tlačidla (karta Domov, skupina Písmo) a odstráňte farbu výplne kliknutím na položku Bez výplne.

  Poznámka : Farbu výplne je potrebné odstrániť úplne. Ak zmeníte farbu výplne na bielu, mriežka ostane skrytá. Ak chcete zachovať farbu výplne a zachovať zobrazenie čiar, ktoré oddeľujú bunky, namiesto mriežky môžete použiť orámovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 • Mriežka sa vždy používa v celom hárku alebo zošite a nie je možné ju použiť iba v rámci špecifických buniek alebo rozsahov. Ak chcete selektívne použiť čiary okolo špecifických buniek alebo rozsahov buniek, použite orámovanie (namiesto mriežky alebo spolu s ňou). Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

Na začiatok stránky

Skrytie mriežky v hárku

Mriežku môžete skryť, ak to návrh zošita vyžaduje:

Hárok so skrytou mriežkou

 1. Vyberte jeden alebo viacero hárkov.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karta aktívny hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

  Tip : Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. V programe Excel 2007: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

  Začiarkavacie políčko Mriežka v skupine Zobraziť

  V ostatných verziách Excelu: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

  Možnosti v skupine Zobraziť na karte Zobraziť

Na začiatok stránky

Zobrazenie mriežky v hárku

Ak je mriežka v hárku skrytá, na jej zobrazenie môžete použiť tento postup.

 1. Vyberte jeden alebo viacero hárkov.

  Postup pri výbere hárkov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jeden hárok

  Kliknite na kartu hárka.

  Karta aktívny hárok

  Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Dva alebo viaceré susediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

  Dva alebo viaceré nesusediace hárky

  Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

  Všetky hárky v zošite

  Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

  Tip : Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Excel 2007: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite políčko Mriežka.

  Ostatné verzie Excelu: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite políčko Mriežka.

Poznámka : Mriežka sa predvolene nevytlačí. Ak chcete, aby vytlačená strana obsahovala mriežku, na karte Rozloženie strany v skupine Možnosti hárka začiarknite políčko Tlačiť v časti Mriežka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×