Zobrazenie alebo skrytie komentárov alebo sledovaných zmien

Sledované zmeny a komentáre sú na základe predvoleného nastavenia programu Word zobrazené, aby vám toto nastavenie zabránilo v neúmyselnej distribúcii dokumentov obsahujúcich sledované zmeny a komentáre. Ide o predvolenú možnosť Výsledný so značkami v poli Zobraziť na revíziu.

Všetky zmeny v dokumente môžete zobraziť rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad nastaviť v programe Microsoft Office Word zobrazenie sledovaných zmien podľa typu úpravy, ako je napríklad vkladanie a odstraňovanie alebo zmeny formátovania. Môžete tiež zobraziť len komentáre. Ak chcete, aby sa všetky komentáre a sledované zmeny zobrazovali v riadku, môžete bubliny vypnúť. Môžete dokonca zobraziť len zmeny vykonané autorom alebo určitým recenzentom.

Ak chcete rýchlo zobraziť sledované zmeny a komentáre, kliknite na položku Zobraziť značky v skupine Sledovanie na karte Posúdiť.

Poznámka : Kliknutím na položku Zobraziť značku zobrazíte alebo skryjete všetky značky v dokumente pre vybraných recenzentov. Ak zobrazíte všetky značky, všetky typy značiek sa v ponuke Zobraziť značku označia ako vybraté.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie všetkých zmien v texte

Zobrazenie obrazovkových komentárov namiesto komentárov v bublinách

Zobrazenie zmien podľa typu úpravy alebo recenzenta

Zobrazenie zmien a komentárov určitých recenzentov

Skrytie sledovaných zmien a komentárov pri tlači

Zobrazenie všetkých zmien v texte

V programe Word je predvolené zobrazenie odstráneného textu a komentárov v bublinách na okraji dokumentu. Zobrazenie však môžete zmeniť tak, aby sa komentáre zobrazovali v texte a odstránený text bol prečiarknutý, a nie v bublinách.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť značky.

  Príkaz Zobraziť revíziu

 2. Ukážte na položku Bubliny a potom kliknite na položku Zobraziť všetky revízie v texte, aby sa odstránený text zobrazoval prečiarknutý a komentáre sa zobrazovali v texte.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obrazovkových komentárov namiesto komentárov v bublinách

V programe Word je predvolené zobrazenie odstráneného textu a komentárov v bublinách na okraji dokumentu. Zobrazenie však môžete zmeniť tak, aby sa komentáre zobrazovali v texte. Komentáre v texte je možné zobraziť umiestnením ukazovateľa na indikátor komentára.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť značky.

  Príkaz Zobraziť revíziu

 2. Ukážte na položku Bubliny a potom kliknite na položku Zobraziť všetky revízie v texte, aby sa odstránený text zobrazoval prečiarknutý a komentáre sa zobrazovali v texte.

 3. Ukazovateľ umiestnite na komentár v dokumente. Komentár sa zobrazí ako obrazovkový komentár.

  Vnorená poznámka

Na začiatok stránky

Zobrazenie zmien podľa typu úpravy alebo recenzenta

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť značky.

  Príkaz Zobraziť revíziu

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Začiarknite typ zmeny, ktorú chcete zobraziť.

   Začiarknite napríklad políčko Komentáre alebo Vložený a odstránený text. Znak začiarknutia vedľa položky označuje výber položky.

   Zoznam Zobraziť revíziu s možnosťami

   Dôležité : Ak skryjete typ značky zrušením začiarknutia typu v ponuke Zobraziť značky, značky sa budú stále automaticky zobrazovať pri každom otvorení dokumentu vami alebo recenzentom.

  • Ukážte na položku Recenzenti a potom kliknutím zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem políčok vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny a komentáre chcete zobraziť.

   Poznámka : Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie všetkých políčok, kliknite na položku Všetci recenzenti.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zmien a komentárov určitých recenzentov

Editor alebo recenzent obyčajne potrebujú vidieť dokument tak, ako sa zobrazí po vložení ich zmien. Tento postup umožňuje editorom alebo recenzentom zobraziť dokument s aplikovanými zmenami.

 • Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na šípku v poli Zobraziť na revíziu a vyberte požadovanú možnosť.

  Ponuka Zobraziť na revíziu s možnosťami

  • Výsledný so značkami.     Toto zobrazenie zobrazí výsledný dokument so všetkými sledovanými zmenami a komentármi. Toto je predvolené zobrazenie pre všetky dokumenty otvorené v programe Word.

  • Výsledný.     Toto zobrazenie zobrazí dokument so všetkými zmenami vloženými do textu, ale bez zobrazenia sledovaných zmien. Všetky sledované zmeny a komentáre, ktoré neboli prijaté, zamietnuté alebo odstránené, však v dokumente ostávajú.

  • Pôvodný so značkami.     Toto zobrazenie zobrazí pôvodný text so sledovanými zmenami a komentármi.

  • Pôvodný.     Toto zobrazenie zobrazí pôvodný dokument bez sledovaných zmien a komentárov. V dokumente však ostávajú všetky sledované zmeny a komentáre, ktoré neboli prijaté, zamietnuté alebo odstránené.

Poznámka : Ak chcete zobraziť komentáre a sledované zmeny v bublinách, je potrebné zapnúť zobrazenie rozloženia pri tlači alebo zobrazenie Webové rozloženie.

Na začiatok stránky

Skrytie sledovaných zmien a komentárov pri tlači

Skrytím sa zmeny z dokumentu neodstránia. Ak chcete značky z dokumentu odstrániť, je potrebné použiť príkazy Prijať alebo Odmietnuť v skupine Zmeny.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Nastavenie kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť všetko.

 4. Kliknutím na políčko Tlačiť revíziu odstráňte začiarknutie.

  Tlač revízie vo Worde

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×