Zobrazenie a sledovanie faktorov plánovania

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou programu Microsoft Project úlohy kontroly môžete zistiť, vplyv zmeny na jednu úlohu zvyšok projektu. Môžete ho použiť aj na sledovanie vykonaných zmien plán.

Ak chcete otvoriť nástroj Kontrola úloh, kliknite na položku úlohy. Na karte úloha v skupine úlohy na položku Skontrolovať úlohu. Na table Úlohy kontroly sa zobrazí naľavo od informácií o projekte.

Úloha editora úloh

Poznámka: Ak používate Microsoft Project 2007, na table úlohy kontroly sa nazýva contenttypes a je prístupná z panela s nástrojmi kliknutím Ovládače úlohy je vybraná úlohy.

Tip: Môžete kliknúť na rôzne úlohy bez toho, aby ste museli zatvoriť tablu Kontrola úloh.

Na table Kontrola úloh sa zobrazia nasledujúce informácie.

Nadpis

Popis

Príklad

Skutočný začiatok a Priradenia

Ak ste zadali skutočné údaje úlohy, zobrazí sa dátum skutočného začiatku spolu s údajmi, ktoré spustili úlohu.

Plánujete začať úlohu 1. marca a úlohu priradíte Cyrilovi. Cyril začne pracovať a v období od 1. marca do 5. marca vykáže skutočnú vykonanú prácu v rozsahu 40 hodín. Na ďalší týždeň musíte revidovať plán úlohy a zohľadniť neskorší dátum začatia. Po tom, ako sa pokúsite premiestniť dátum začatia na neskorší dátum, overíte tablu Kontrola úloh a budete sa snažiť o zistenie, čo spôsobuje konflikt plánovania. Zobrazí sa priradenie pre Cyrila a skutočný dátum začiatku.

Oneskorenie vyrovnávania

Ak ste použili vyrovnávanie ako pomôcku na vyváženie pracovnej záťaže prostriedkov, úlohy sa môžu oneskoriť s cieľom zabrániť prehnaným požiadavkám. Na table Kontrola úloh sa zobrazí časový úsek, o ktorý sa vybratá úloha oneskorí z dôvodu vyváženia prostriedku.

Tým, že sa prostriedky v rámci projektu vyvažujú (vyrovnávajú), úloha sa kontinuálne oneskoruje. Pozriete si tablu Kontrola úloh a zistíte, že úloha sa oneskorila o 10 dní, pretože ste čakali na dostupnosť priradeného prostriedku. Na základe tejto skutočnosti sa rozhodnete priradiť úlohu inému prostriedku, aby bolo možné úlohu dokončiť bez oneskorenia.

Typ obmedzenia a Dátum

Typ aktuálne uplatňovaného obmedzenia na úlohu vrátane dátumu priradeného k obmedzeniu.

Dostali ste nedávno novú množinu úloh na správu. Osoba, ktorá predtým spravuje úlohy, ktoré už vložené do projektu. Pri úprave niektorej z úloh tak, aby zodpovedali zmena jedného závislostí úloh, narazíte na vyskytli sa problémy pri pokuse o rozšírenie plán o dva týždne. Kontrola na table Úloh kontrola a zistil, že úloha dokončenie neskôr než obmedzenie, nastavte na dátum, ktorý sa nachádza v strede príponu dvoch týždňov.

Súhrnná úloha

Ak ste uplatnili obmedzenia na súhrnnú úlohu, ktoré ovplyvňujú dátumy vedľajších úloh, po výbere vedľajšej úlohy sa súhrnná úloha zobrazí na table Kontrola úloh.

Dátum začatia projektu je 1 marec. vytvoríte súhrnnú úlohu s niekoľkými vedľajšími úlohami a pre súhrnnú úlohu nastavíte obmedzenie Nezačať skôr než s dátumom 10. marca. Na table Kontrola úloh sa zobrazí súhrnná úloha pre vedľajšie úlohy, pretože dátumy ich začatia sa odvíjajú od obmedzenia Nezačať skôr než (na rozdiel od dátumu začatia projektu).

Predchádzajúce úlohy

Ak ste prepojili úlohy, predchádzajúce úlohy sa zobrazia na table Kontrola úloh spolu s typmi obmedzenia a dobou oneskorenia alebo realizácie. Môžete kliknúť na názov predchádzajúcej úlohy a zobraziť jej stimuly.

Dve z úloh v projektovom pláne sú Testovanie a Vydanie. Projektový plán nastavíte tak, že úloha Vydanie sa začne 5 dní po dokončení úlohy Testovanie, aby ste získali nejaký čas na sledovanie anomálií produktu pred tým, než ho uvoľníte do predaja pre zákazníkov. Keď overíte tablu Kontrola úloh pre úlohu Vydanie, uvidíte prepojenie na úlohu Testovanie s obmedzením Začať až po dokončení a dobou oneskorenia 5 dní.

Vedľajšie úlohy

Ak ste vybrali súhrnnú úlohu, na table Kontrola úloh sa zobrazia vedľajšie úlohy a súhrnné úlohy, podľa ktorých sa riadi plán.

Plán obsahuje súhrnné úlohy predstavujúce každú fázu projektu. V rámci každej súhrnnej úlohy sa nachádza niekoľko vedľajších úloh, ktoré odrážajú vykonanú prácu v priebehu každej fázy. Keď si na table Kontrola úloh zobrazíte súhrnnú úlohu, uvidíte prepojenie na najbližšiu vedľajšiu úlohu, podľa ktorej sa riadi dátum začiatku danej fázy.

Kalendáre

Ak pracovný čas, ktorý je uvedený v kalendári pre vybratú úlohu, ovplyvňuje plán úlohy, názov kalendára sa zobrazí na table Kontrola úloh. Môžete kliknúť na názov kalendára a zobraziť informácie o pracovnom a nepracovnom čase.

Plánujete projekt s dátumom začiatku 1. marca. Projektový plán používa predvolený kalendár, ktorý za pracovný čas považuje dni pondelok až piatok. 1. marca pripadá na sobotu. Počas vytvárania úloh v projekte pomocou predvoleného kalendára sa úlohy automaticky oneskoria tak, aby sa začínali v priebehu prvého pracovného dňa mesiaca, t. j. 3. marca. Ak chcete zistiť, prečo je dátum začatia úlohy 3. marca namiesto 1. marca, zobrazíte si úlohy na table Kontrola úloh. Zobrazí sa prepojenie na predvolený kalendár.

Manuálne naplánované alebo Automaticky naplánované

Ak ste vybrali manuálne naplánovanú úlohu, na table Kontrola úloh bude k dispozícii možnosť automatického naplánovania úlohy, ktorá umožňuje programu Project vypočítať dátumy na základe prepojení, obmedzení a iných faktorov.

Po vytvorení plánu projektu niekoľko úloh nastavíte rečí, pretože nie ste vedeli, ako dlho bude trvať. Teraz už viete, môžete automaticky naplánovať úlohy preto tento projekt nevykoná výpočet za vás. Pomocou Úlohy kontrolatable zobrazíte ako úloha je ovplyvnená inými úlohami.

Poznámka: 

  • Ak ste vložili iný projekt do aktuálneho projektu, najskôr musíte rozbaliť súhrnnú úlohu projektu a až potom môžete zobraziť informácie o danom projekte na table Kontrola úloh. Ak sa úloha nerozbalí, zobrazí sa chybové hlásenie.

  • Ak sú informácie na table Kontrola úloh nesprávne alebo nemáte istotu o ich správnosti, stlačením klávesu F9 prepočítate projekt a obnovíte informácie pomocou aktuálnych údajov projektu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×