Známe problémy serverov Microsoft Office 2007 – súbor ReadMe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Serverové produkty

Najnovšie požiadavky na inštaláciu

Nastavenie (servera)

Všetky servery

Groove Server 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

Excel Services v programe SharePoint 2007

Iné

Súbory na stiahnutie

Všetky známe problémy uvedené nižšie sú zoskupené podľa aplikácie.

Najnovšie požiadavky na inštaláciu

Samostatná inštalácia

Počítač a procesor

Server s procesorom s rýchlosťou aspoň 2,5 GHz, duálny procesor, odporúča sa aspoň 3 GHz.

Pamäť

1 GB pamäte RAM, odporúčajú sa 2 GB.

Pevný disk

3 GB dostupného miesta na pevnom disku.

Jednotka

Jednotka DVD, lokálna alebo prístupná zo siete

Displej

Monitor s rozlíšením 1024x768 alebo vyšším

Operačný systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 alebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 alebo novšie.

Microsoft .NET Framework 2.0 a Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components alebo rozhranie Microsoft .net Framework 3.0. Ďalšie informácie o Microsoft .NET Framework 2.0 a 3.0 nájdete v téme Microsoft.NET Framework Developer Center.

Iné

Požadovaná rýchlosť 56 kb/s na pripojenie klienta na server. E-mailové upozornenia vyžadujú protokoly SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) alebo iný softvér na odosielanie správ kompatibilný s rozhraním MAPI.

Prehliadač

Centrálna správa vyžaduje:

- Systém Microsoft Windows s programom Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novším.

Základná funkčnosť vrátane úprav, správy lokality a zaraďovania formulárov vyžaduje jednu z týchto konfigurácií:

- Systém Microsoft Windows s programom Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novším, FireFox 1.5 alebo novším, Netscape 8.1 alebo novším alebo Mozilla 1.7 alebo novším.

Poznámka: Microsoft Office Project Server 2007 podporuje iba Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novšie verzie.

- Systém UNIX/Linux s programom FireFox 1.5 alebo novším alebo Netscape 7.2 alebo novším.

- Mac OS-X s prehliadačom FireFox 1.5 alebo novšou verziou alebo Safari 2.0 alebo novšou verziou.

Ďalšie

Špecifické požiadavky na počítač nájdete v dokumente Plánovanie kapacity k produktu.

Inštalácia vo farme

Počítač a procesor

Server s procesorom s rýchlosťou aspoň 2,5 GHz, duálny procesor, odporúča sa aspoň 3 GHz.

Pamäť

2 GB pamäte RAM. Pre server SQL a aplikačné servery sa odporúčajú 4 GB.

Pevný disk

3 GB voľného miesta na pevnom disku.

Jednotka

Jednotka DVD, lokálna alebo prístupná zo siete

Displej

Monitor s rozlíšením 1024x768 alebo vyšším

Operačný systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 alebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 alebo novšie.

Microsoft Windows Runtime súčasti pracovného postupu Foundation a rozhranie Microsoft .NET Framework 2.0 alebo Microsoft .net Framework 3.0. Ďalšie informácie o Microsoft .NET Framework 2.0 a 3.0 nájdete v téme Microsoft.NET Framework Developer Center.

Iné

Požadovaná rýchlosť pripojenia 100 Mb/s na pripojenie medzi servermi, 56 kb/s na pripojenie klienta na server. E-mailové upozornenia vyžadujú protokoly SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) alebo iný softvér na odosielanie správ kompatibilný s rozhraním MAPI.

Program SQL Server 2000 SP3a alebo novší alebo SQL 2005 SP1 alebo novší. Niektoré pokročilé funkcie vyžadujú program SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 alebo novší.

Prehliadač

Centrálna správa programu Office SharePoint Server vyžaduje:

- Systém Microsoft Windows s programom Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novším.

Bežné používanie vrátane úprav, správy lokality a zaraďovania formulárov vyžaduje jednu z týchto konfigurácií:

- Systém Microsoft Windows s programom Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novším, FireFox 1.5 alebo novším, Netscape 8.1 alebo novším alebo Mozilla 1.7 alebo novším.

Poznámka: Microsoft Office Project Server 2007 podporuje iba Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novšie verzie.

- Systém UNIX/Linux s programom FireFox 1.5 alebo novším alebo Netscape 7.2 alebo novším.

- Mac OS-X s prehliadačom FireFox 1.5 alebo novšou verziou alebo Safari 2.0 alebo novšou verziou.

Ďalšie

Špecifické požiadavky na počítač nájdete v dokumente Plánovanie kapacity k produktu.

Na začiatok stránky

Nastavenie (servera)

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Všetky servery

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

Inovácia - zdieľané služby

Po inovácii zostavy staršej ako vydanie B2TR na vydanie B2TR alebo RTM budú prepojenia na poskytovateľov zdieľaných služieb v ovládacom prvku navigácie centrálnej správy odkazovať na STARÚ farmu.

Spustite nasledujúci príkaz stsadm:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <adresa URL lokality správy poskytovateľa zdieľaných služieb>

Nasadenie obsahu

Pri vytváraní cesty nasadenia obsahu, ktorá replikuje kolekciu lokality do inej kolekcie lokality v rámci tej istej farmy, sa vyskytne nasledovná chyba:

Hodnota nie je v rámci očakávaného rozsahu.

Alternatívnym riešením je toto:

Stsadm -o deactivatefeature-názov deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o deactivatefeature-názov migrationlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-názov deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature -name migrationlinks -url <URL>

Konverzie dokumentov

Služba spúšťača konverzií dokumentov je vždy v „začínajúcom“ stave (konkrétne pri pokuse o povolenie služby spúšťača na viac než jednom serveri vo farme).

Používateľské rozhranie správcu služby spúšťača konverzií dokumentov nie je funkčné pre žiadny spúšťač, ktorý sa spúšťa na serveri, ktorý nie je hostiteľom webovej aplikácie centrálnej správy. Používateľské rozhranie nikdy nezohľadní aktuálny stav v tejto konfigurácie.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Na povolenie služby spúšťača treba zadať potrebné informácie o spúšťači, ktoré za normálnych okolností poskytuje používateľské rozhranie. Vykoná sa to aktualizáciou dvoch hodnôt v kľúči databázy Registry v počítači, v ktorom sa pokúšate spustiť službu spúšťača. Zahŕňa to umiestnenie vyrovnávania zaťaženia a port, ktorý sa použije na pripojenie.

Kľúč:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:port/HtmlTrLoadBalancer""Port"=dword:port

LoadBalancerUrl:

Toto je úplná URL adresa kanála diaľkového ovládanie .NET, ktorá je otvorená vyrovnávaním zaťaženia. Schéma by mala byť http://[uveďte server vyrovnávania zaťaženia]:[uveďte port vyrovnávania zaťaženia]/HtmlTrLoadBalancer a skontrolujte, či sú presné.

Port:

Toto je port, ktorý služba spúšťača otvorí pre prichádzajúce požiadavky diaľkového ovládania.NET Remoting na vykonanie konverzií, napríklad „8082“.

Po zmene oboch týchto nastavení (na začiatku alebo v prípade budúcich pridaných počítačoch, ktoré budú vyžadovať zmeny nastavení) treba zastaviť a spustiť službu spúšťača (služby spúšťača konverzie dokumentov v Office) na ovládacom paneli Služby (Štart | Ovládací panel | Nástroje na správu | Služby). Služby by ste mali nastaviť na možnosť Povolené a automatický štart (Automaticky), ak ešte nie sú. Akékoľvek budúce zmeny v nastavení vyrovnávania zaťaženia si budú vyžadovať aktualizácie nastavení spúšťača na každom počítači, v ktorom sa majú prejaviť. Aby sa nové zmeny prejavili, po aktualizácii budete musieť služby zastaviť a znovu spustiť.

Na začiatok stránky

Groove Server 2007

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

Groove Manager

Používatelia programu Groove v prostredí na LDAP nedostávajú e-maily programu Groove Manager.

Ak integrujete program Groove Manager s adresárovým serverom LDAP, najmä ak používate adresáre Lotus Domino, skontrolujte, či každý používateľský záznam obsahuje platnú e-mailovú adresu. Formát Domino automaticky vyplní prázdne používateľské e-mailové adresy s predvolenými položkami, čo zvyčajne znemožní e-mailom programu Groove Manager dostať sa k používateľom.

Groove Manager

V prostredí LDAP importovaní členovia zobrazujú stav adresára Odstránený.

Ak integrujete program Groove Manager s adresárovým serverom LDAP, mali by ste vstúpiť do položiek členov adresárového servera (napríklad na synchronizáciu údajov) pomocou rovnakého prihlasovacieho mena LDAP, ktoré sa použilo na importovanie členov do domény Groove Manager. Použitie iného prihlasovacieho mena LDAP môže narušiť položky adresára v programe Groove Manager pri synchronizácii údajov, pretože rôzne prihlasovacie mená LDAP môžu mať rôzny prístup k adresárovému serveru. Za týchto podmienok sa stav adresára používateľských kont v programe Groove Manager zobrazí ako Odstránený. Ak chcete aktualizovať stav adresára člena na Importovaný, zmeňte prihlasovacie meno LDAP na pôvodné meno použité na import členov.

Groove Manager

Udalosti synchronizácie adresára (aktualizácie a odstránenia používateľov) sa nezobrazujú v zostavách domény správy, zobrazujú sa iba v zostavách na úrovni servera.

Ak ste v pozícii správcu servera, hľadajte udalosti synchronizácie na úrovni aplikácie.

Groove Manager

Integračné funkcie programov Communicator a Groove nefungujú správne pre spravovaných klientov programu Groove.

V prostredí, kde kontaktné informácie o spravovaných používateľoch pochádzajú z databázy Active Directory (AD), mailová adresa používateľa a RTCSIP adresy v AD sa musia zhodovať (predvolená podmienka AD), aby integrácia programov Groove a Communicator fungovala správne. Pretože Groove Manager používa mailové adresy v AD pre e-mailové adresy používateľov, zatiaľ čo server LCS programu Communicator závisí od RTCSIP adries v AD, ak sa dve polia adries v AD nezhodujú (ak napríklad správca upravil mailovú adresu) a synchronizujete program Groove Manager s databázou AD, výsledná kontaktná e-mailová adresa programu Groove bude v konflikte s kontaktnou e-mailovou adresou programu Communicator a integrácia programov Groove a Communicator sa neuskutoční.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, skontrolujte so správcom služby Active Directory, či sa polia pre RTCSIP adresu a mailovú adresu v službe Active Directory zhodujú.

Groove Manager

V prostredí, ktoré zahŕňa používateľov programu Groove 3.1 (alebo starších verzií), pokus o odstránenie množiny licencií nebude úspešný.

Množiny poskytnutých licencií nie je možné odstrániť. Zrušte poskytovanie licencií z množiny licencií pre všetkých používateľov.

Groove Manager

Aké kroky sú potrebné na podporu e-mailov programu Groove Manager?

Ak chcete úspešne odoslať e-mail z programu Groove Manager, je potrebné udeliť povolenie na lokálnom počítači na prenos e-mailov prostredníctvom servera SMTP (cez nastavenie Obmedzenia prenosu na karte Vlastnosti a prístup k virtuálnemu serveru SMPT).

Groove Data Bridge

Ktoré predpoklady sú potrebné na spustenie programu Groove Data Bridge ako služby v systéme Windows?

Pred spustením programu Groove Data Bridge ako služby v systéme Windows dokončite konfiguráciu nastavenia konta Groove Data Bridge podľa pokynov na inštaláciu programu Groove Data Bridge (a v príručke pre správcu Groove Data Bridge, ktorá patrí k aplikácii Data Bridge). Ak je program Data Bridge spustený ako služba pred dokončením konfigurácie. Správca programu Data Bridge nebude môcť vytvoriť potrebné adresáre v systéme súborov.

Mali by ste vybrať možnosť Zapamätať si heslo, aby ste predišli výzvam na zadanie hesla ku kontu pri vykonávaní automatizovaných reštartov. Táto možnosť je nastavená počas inštalácie a možno ju nastaviť nanovo vždy, keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Groove Data Bridge

Aké osobitné kroky sú potrebné na spustenie externých PKI v programe Groove Data Bridge?

Keď doména správy používa externé PKI, certifikáty overovania klienta pre identity programu Groove Data Bridge by sa mali importovať do osobného obchodu lokálneho počítača, nie do osobného obchodu aktuálneho používateľa. Odporúčaný spôsob je použiť doplnok certifikátu konzoly Microsoft Management Console (MMC) a potom vybrať možnosť „počítač“.

Pri používaní externých PKI pre program Groove Data Bridge v počítači na serveri Vista Server exportujte certifikát z certifikačného servera Vista Server a importujte certifikát do lokálneho počítača s programom Dara Bridge.

Groove Data Bridge

Čo by sa malo brať do úvahy pri výbere cesty pre zálohy konta Data Bridge, archívy priestorov a pracovné priestory GFS?

Výzva servera proxy programu Groove Data Bridge nefunguje spoľahlivo v tejto verzii programu Groove Data Bridge. Zadajte všetky poverenia servera proxy na stránke Nastavenia servera Proxy (k dispozícii v ponuke Možnosti programu Groove Data Bridge). Pri spustení programu Groove Data Bridge so zariadením so serverom proxy, odporúča sa konfigurácia servera proxy prostredníctvom stránky Nastavenia servera Proxy.

Groove Data Bridge

Dostupná pamäť výrazne klesá.

Veľa požiadaviek na tvorbu priestoru a pozvánky s priestorom môže výrazne vyčerpať pamäť. Reštartujte službu Groove Data Bridge, keď celková používaná pamäť presahuje nainštalovanú fyzickú pamäť RAM.

Groove Data Bridge

Program Groove Data Bridge sa občas neobvykle ukončí.

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Neobvyklé ukončenie: Programu Groove rozpoznal, že redundantná databáza bola poškodená. Táto redundantná databáza bola odstránená a program Groove sa teraz musí vypnúť. Pri ďalšom spustení programu Groove sa vytvorí nová redundantná databáza.

Ide o neškodnú udalosť, ktorú je možné prispôsobiť prechodom na kartu Obnovenie apletu služieb Windows Services a konfiguráciou služby Microsoft Office Groove Data Bridge na automatický reštart.

Groove Data Bridge

Keď archivujete pracovné priestory programu Groove pre identitu Groove Data Bridge, nie sú archivované všetky pracovné priestory.

Ak funkcia archivácie nie je povolená, kým identita Data Bridge dostáva pracovné priestory, niektoré priestory možno nebudú archivované z dôvodu času potrebného pre program Groove Data Bridge na skenovanie všetkých pracovných priestorov. Všetky priestory by mali byť kompletne archivované počas ďalšieho 24-hodinového cyklu archivácie.

Groove Data Bridge

Počas inštalácie sa zobrazí táto chyba:

Nemôžete vytvoriť nový priečinok na tomto mieste. Vyberte iné umiestnenie, klikli ste na tlačidlo OK po chybe, teraz program Groove Data Bridge nebude fungovať.

Systém Windows obmedzuje celkovú dĺžku cesty na 250 znakov. Celková dĺžka vašej cesty bola príliš dlhá.

Na vyriešenie tohto problému a umožnenie opätovného spustenia stavu po inštalácii postupujte takto:

1. Spustite program REGEDIT a prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Odstráňte kľúč PersistRoot. 3. Nastavte hodnotu kľúča GDBInstallState na hodnotu 0.

Groove Data Bridge

Server Groove Data Bridge obsahuje viac osamotených pracovných priestorov (priestory s členmi len s identitou Data Bridge).

Program Groove Data Bridge môžete nakonfigurovať na automatické odstraňovanie priestorov, keď sa stane posledným členom daného priestoru. Ak chcete nakonfigurovať program Data Bridge na automatické odstraňovanie všetkých priestorov, ktorých obsah sa zmení z viacerých členov na jedného člena, postupujte takto: 1. Z ponuky Štart spustite program REGEDIT a prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Pridajte tento kľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Pridajte túto hodnotu DWORD: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Reštartujte server Data Bridge. Všimnite si, že žiadne priestory, ktoré vykonali tento prechod pred touto zmenou, sa automaticky neodstránia.

Groove Data Bridge

Podporuje server Groove Data Bridge v spravovanom prostredí identity z viacerých domén správy Groove?

Nie. Všetky spravované identity definované pre konto Groove Data Bridge musia byť členmi tej istej domény správy.

Groove Manager

Kontrola zlyháva pre členov domény správy v ich spravovaných zariadeniach po migrácii z programu Groove 3.0 na Office Groove 2007.

Člen domény Groove 3.0 by mal prejsť na Groove 3.1 pred inováciou na program Office Groove 2007.

Groove Data Bridge

„Nie je prístupný Zobrazovač udalostí pre Groove Data Bridge.“

Tento problém môžete vyriešiť tak, že odinštalujete a potom znova nainštalujete službu systému Windows Groove Data Bridge. Odinštalujte a znova nainštalujte službu Groove Data Bridge podľa týchto krokov:

 1. Odinštalujte službu Data Bridge tak, že do príkazového riadka zadáte toto: GrooveEIS.exe -u

 2. Znova nainštalujte službu Data Bridge tak, že do príkazového riadka zadáte toto: GrooveEIS.exe - I

Tento problém bude riešený v budúcich verziách produktu.

Groove Data Bridge

Toto hlásenie sa zobrazí, keď sa správca pokúša prijať pozvanie do pracovného priestoru archívu:

Nemôžete prijať pozvánky zo starších verzií programu Groove. Program Groove je nakonfigurovaný na prijímanie pozvánok do pracovných priestorov vytvorených vo verzii programu Groove 2007 alebo v novších verziách.

Klienta správcu programu Groove možno nakonfigurovať na prijímanie pozvánok zo starších verzií programu Groove spred roka 2007 nasledujúcim spôsobom:

 1. Vyberte položku Predvoľby z ponuky Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

 3. Zrušte nastavenie Obmedzenia pracovných priestorov: Obnoviť a pripojiť iba pracovné priestory programu Microsoft Office Groove 2007 (alebo novšieho).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak je správca spravovaný používateľ programu Groove, správca správy domény by mal nakonfigurovať politiku prijímania pracovného priestoru tak na povolenie verzií spred roka 2007 verzie nasledujúcim spôsobom:

 1. Z programu Groove Manager prejdite na šablónu politiky identít pre danú doménu.

 2. Prejdite na časť Politiky verzií pracovného priestoru na stránke Politiky členov a skontrolujte, či je Politika prijímania a obnovenia pracovného priestoru pre minimálnu verziu pracovného priestoru nastavená na možnosť Klientska predvolená hodnota alebo Bez minima.

Groove Data Bridge

Stiahli ste si kľúč správy zariadenia a použili ste ho na inštalovanie a konfiguráciu spravovaného konta Data Bridge, ale administratívne používateľské rozhranie sa nezobrazuje a proces viazne.

Heslo poskytnuté pri konfigurácii konta neprechádza politikou spravovaných zariadení, podľa ktorej sa riadi vytváranie hesiel.

Pozrite si politiku zariadení Groove Manager pre doménu správy Data Bridge a potom znova spustite inštaláciu pomocou vhodného hesla. Kontextová správa s informáciami o tejto podmienka bude k dispozícii v budúcich vydaniach produktu.

Groove Data Bridge

Aké obmedzenia veľkosti pre pracovné priestory existujú na serveri Groove Data Bridge?

Groove Data Bridge nearchivuje pracovné priestory, ktoré sú väčšie ako 2 GB, preto nepodporujte pracovné priestory, ktoré presahujú túto veľkosť.

Veľkosť všetkých pracovných priestorov, ktorých členom je identita Data Bridge, môžete skontrolovať tak, že prejdete do pracovných priestorov v administratívnom rozhraní Data Bridge, vyberiete pracovný priestor a kliknete na položku Vlastnosti.

Na začiatok stránky

Project Server 2007

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

Zobrazenia analýzy údajov

Nainštalovali ste súčasť Microsoft Office Web Components, ale stále nemôžete zobraziť údaje v zobrazeniach analýzy údajov.

Ak chcete zobraziť zobrazenia analýzy údajov, keď je databáza v službe Analysis Services 2005, musíte mať minimálne verziu Microsoft Office Web Components 2003.

Ak chcete povoliť súčasti Microsoft Office Web Components spojenie so službou Analysis Services 2005, musíte si nainštalovať aj klientsku súčasť Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services Client Components.

Ak chcete nainštalovať klientske súčasti, vyberte príslušnú verziu v zozname, ktorý je uvedený nižšie. Ak si nie ste istí, akú verziu máte, vyberte v zozname na základe voľby jazyka a počas inštalácie budete upozornení, ak máte vybrať 64-bitovú verziu.

32-bitová verzia:

64-bitová verzia:

Angličtina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Tradičná čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Nemčina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Francúzština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Taliančina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japončina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Kórejčina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Zjednodušená čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Španielčina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Plánovanie zostavenia kocky

Naplánované úlohy zostavenia kocky, ktoré sú nastavené na 30. minútu (napr. na 18:30) namiesto na celú hodinu, zlyhajú po počiatočnej požiadavke na zostavenie.

Naplánujte zostavenie kociek na celú hodinu (napr. na 19:00) a plánovanie bude fungovať bez problémov.

Na začiatok stránky

SharePoint Server 2007

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

Ľudia

Server inovácie na novšiu verziu, webová časť blogu verejnej stránky nezobrazuje príspevky do blogu. Zobrazí sa táto chyba:

Táto webová časť sa nedá zobraziť. Ak chcete tento problém odstrániť, otvorte túto webovú časť v editore HTML, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, napríklad v programe Microsoft Office SharePoint Designer. Ak problém pretrváva, obráťte sa na správcu webového servera.

Pokyny na vyriešenie:

Možnosť č. 1 (oprava nesprávne inovovanej stránky):

 1. V programe Poznámkový blok otvorte súbor \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl.

 2. V súbore vyhľadajte každý výskyt reťazca „$Resources:xxx,xxx“ a nahraďte ho správnym preloženým textom.

 3. Prejdite na verejnú stránku osobnej webovej lokality, kliknite na položku Nastavenie lokality a potom na položku Upraviť stránku.

 4. Upravte webovú časť Zobrazenie blogu.

 5. Otvorte rozšírenú časť, otvorte editor XSLT a vystrihnite a prilepte obsah z programu Notepad.

 6. Vyhľadajte textové pole s odkazom na súbor „blog.xsl“ a odstráňte ho.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

.

Možnosť č. 2 (nový hostiteľ osobnej webovej lokality):

 1. Vytvorte novú webovú aplikáciu.

 2. V koreni vytvorte novú kolekciu lokality pomocou šablóny lokality Hostiteľ osobnej lokality.

 3. Zálohujte všetky pôvodné osobné lokality a obnovte ich do tejto webovej aplikácie (alebo odpojte a znova pripojte databázy obsahu v prípade, že sú samostatné a obsahujú len osobné webové lokality).

 4. Na vytvorenej lokalite ju kliknutím na tlačidlo OK nastavte ako nové umiestnenie osobnej webovej lokality.

Ľudia

Pri inovácii na novšiu verziu je názov webovej časti členstiev: Zobrazuje členstvá lokality a distribučného zoznamu. Tým sa ľavá zóna natiahne a je väčšia, ako by mala byť.

Zmeňte názov webovej časti na Členstvá.

Na začiatok stránky

Služby Excel Services aplikácie SharePoint 2007

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

Konfigurácia

Ako povoliť služby Excel Services po vykonaní inštalácie farmy?

Ak ste nainštalovali program Office SharePoint Server ako farmu, služby Excel Services sú predvolene zakázané. Ak chcete povoliť služby Excel Services, najskôr otvorte centrálnu správu programu SharePoint 3.0. Kliknite na názov servera (alebo na názov aplikačného servera, ak ste nainštalovali samostatný aplikačný a webový klientský server). Zobrazí sa zoznam služieb spustených na serveri.

Ak chcete spustiť služby Excel Services, kliknite na tlačidlo Spustiť vedľa služby Excel Calculation Services. Po obnovení stránky by sa pole Stav malo aktualizovať na stav Spustené. Ak je vo farme viacero aplikačných serverov, bude potrebné spustiť služby Excel Services na každom serveri, ktorý má obsluhovať požiadavky služieb Excel Services.

Načítanie zošitov

Aká konfigurácia je potrebná na to, aby služby Excel Services mohli načítavať zošity?

Služby Excel Services načítajú len zošity z adresárov alebo umiestnení, ktoré výslovne určí správca. Nazývajú sa dôveryhodné umiestnenia súborov pre služby Excel Services. Ak chcete pridať dôveryhodné umiestnenie súborov do služieb Excel Services, otvorte konzolu centrálnej správy programu SharePoint 3.0. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na názov poskytovateľa zdieľaných služieb. V časti Nastavenie služieb Excel Services kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia súborov. Na ďalšej stránke kliknutím na položku Nové na paneli s nástrojmi vytvorte nové dôveryhodné umiestnenie súborov.

Dôveryhodné umiestnenia súborov umožňujú správcovi ovládať správanie zošita na granulárnej úrovni na serveri. Každé dôveryhodné umiestnenie súborov obsahuje veľa rôznych možností konfigurácie, ktoré ovplyvňujú výkon, zabezpečenie a funkčnosť zošita. Nastaveniami dôveryhodného umiestnenia súborov sa napríklad ovláda povolenie externých údajov, dĺžka, počas ktorej budú relácie aktívne na serveri, obmedzenia veľkosti zošitov načítaných z daného umiestnenia a pod. Tieto nastavenia budú platiť pre všetky zošity načítané z daného umiestnenia.

Ďalšie informácie a usmernenia týkajúce sa konfigurácie a používania dôveryhodných umiestnení súborov nájdete na adrese https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Externé údaje

Ako povoliť pripojenie externých údajov pre zošity načítané službami Excel Services?

Externé údaje sú jedným z nastavení dôveryhodného umiestnenia súborov, ktoré musí byť výslovne povolené v službách Excel Services. Ak chcete povoliť pripojenie externých údajov, otvorte konzolu centrálnej správy programu SharePoint 3.0. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na názov poskytovateľa zdieľaných služieb. V časti Nastavenie služieb Excel Services kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia súborov. Na ďalšej stránke kliknite na dôveryhodné umiestnenie súborov, pre ktoré chcete povoliť možnosť pripojenia externých údajov. V časti Externé údaje v časti Povoliť externé údaje vyberte správne nastavenie prepínača, ktorým určíte, odkiaľ je možné načítať pripojenia.

Služby Excel Services podporujú načítavanie pripojení údajov, ktoré sú vložené zošitoch, ako aj načítavanie pripojení z knižníc pripojení údajov (DCL) lokality SharePoint, na ktoré môžu viesť prepojenia z iných zošitov. Ak tieto knižnice DCL budú používané serverom, napríklad dôveryhodné umiestnenia súborov, musia byť výslovne označené ako knižnice dôveryhodných umiestnení súborov. Toto nastavenie sa vykonáva na stránke správy zdieľaných služieb v časti Nastavenia služieb Excel Services.

V predvolenom nastavení sa služby Excel Services pokúsia na pripojenie k externým zdrojom údajov použiť integrované overovanie systému Windows. Vo väčšine inštalácií podnikových fariem to vyžaduje overovanie Kerberos. Ak overovanie Kerberos nie je nakonfigurované, overovanie pre externé zdroje údajov sa musí explicitne nastaviť pre každé pripojenie údajov v zošite načítanom na serveri. Je to možné určiť v dialógovom okne vlastností v používateľskom rozhraní pripojení zošita klienta Excelu. V prostredí bez overovania Kerberos je ďalšom odporúčanou možnosťou použitie jediného prihlásenia (SSO) na poskytnutie poverení na pripojenie k externým údajom zo servera.

Ďalšie informácie o konfigurovaní externých údajov vrátane používania knižníc DCL, overovania a konfigurovania jediného prihlásenia nájdete na adrese https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Na začiatok stránky

Iné

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Súčasti na stiahnutie

Typ problému

Otázka alebo problém

Odpoveď

V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×