Zmeny kompatibility medzi verziami

Kontrola kompatibility zobrazuje zoznam prvkov v dokumente, ktoré nie sú podporované, alebo ktoré sa v programoch Word 2007 alebo Word 97-2003 budú správať inak. Niektoré z týchto funkcií sa natrvalo zmenia a neskonvertujú sa na prvky programu Microsoft Word 2010 ani v prípade, ak sa dokument neskôr skonvertuje na formát programu Word 2010.

V kontrole kompatibility môžete skontrolovať súhrn prvkov, ktoré sa v starších verziách programu Word správajú inak, a potom môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať a uložiť tak dokument vo formáte programu Word 97-2003, alebo môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť.

Poznámka: Ak používate program Microsoft Word Starter 2010, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word 2010 sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v časti Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia

97-2003

2007

2010

Nové formáty číslovania

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Nové tvary a bloky textu

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Textové efekty

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Alternatívny text pre tabuľky

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Funkcie písma OpenType

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Blokovanie autorov

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Nové efekty objektov WordArt

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Nové ovládacie prvky obsahu

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Ovládacie prvky obsahu v programe Word 2007

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Motívy

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Hlavné a vedľajšie písma

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Sledované pohyby

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Karty okrajov

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafické prvky SmartArt

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafy balíka Office 2007

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vložené objekty Open XML

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Preddefinované bloky

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Bibliografia a citácie

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Rovnice

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Relatívne bloky textu

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Predchádzajúca verzia objektu WordArt

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Predchádzajúca verzia diagramov

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Červené X

Diagramy predchádzajúcej verzie

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Červené X

Zmeny správania funkcií

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Šablóny poskytujú obsah, ktorý sa zobrazuje v galérii preddefinovaných blokov programu Word 2007. Ak uložíte šablónu vo formáte programu Word 97-2003, obsah galérií preddefinovaných blokov sa natrvalo skonvertuje na statické položky automatického textu. Automatický text už nebude možné skonvertovať späť na preddefinované bloky ani v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje na formát programu Word 2010.

Na automatický text sa skonvertuje obsah nasledovných galérií preddefinovaných blokov:

 • Tabuľky

 • Hlavičky

 • Päty

 • Čísla strán

 • Bloky textu

 • Rovnice

 • Obsah

 • Bibliografie

 • Vodotlače

 • Vlastné galérie

Citácie a bibliografie

Citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text a už sa nebudú aktualizovať automaticky.

V programe Word 2010 sa citácie a bibliografie aktualizujú automaticky, ak sa upravia ich zdroje alebo ak sa použije nový štýl dokumentu.

Ak sa dokument programu Word 2010 uloží vo formáte programu Word 97-2003, citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text, ktorý sa automaticky neaktualizuje a ich zdroje budú nedostupné.

Ak neskôr dokument skonvertujete do programu Word 2010, citácie a bibliografie sa nebudú automaticky aktualizovať. Ak chcete, aby sa citácie a bibliografie automaticky aktualizovali, musíte v dokumente opätovne vytvoriť zdroje alebo skopírovať ich do zoznamu Aktuálny zoznam v dialógovom okne Správca zdroja a potom nahradiť statické citácie a bibliografie novovytvorenými.

Ďalšie informácie o vytváraní citácií a bibliografií nájdete v časti Vytvorenie bibliografie.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97–2003, všetky ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na obyčajný text a priradené vlastnosti sa natrvalo stratia, a to aj v prípade, že sa dokument neskôr skonvertuje do formátu súborov programu Word 2010.

Používateľom programu Word 97–2003 sa už napríklad nezobrazia položky rozbaľovacieho zoznamu. Vlastnosti zabezpečenia (čiže oblasti, ktoré sa nemôžu upravovať alebo odstraňovať) sa už tiež nebudú presadzovať a používatelia budú môcť odstraňovať a meniť obsah ovládacích prvkov.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v novšej verzii balíka Office. Nebude ho možné upravovať v starších verziách programu Word.

Vložené objekty Open XML môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

Poznámka: Program Word Starter nepodporuje konverziu objektov. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v časti Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Konverzia vložených objektov programu Excel 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt hárka a potom kliknite na príkaz Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Pracovný hárok programu Microsoft Excel 97-2003.

Konverzia vložených objektov snímok programu PowerPoint 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Snímka a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Snímka programu Microsoft PowerPoint 97-2003.

Konverzia vložených objektov prezentácie programu PowerPoint 2010

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt prezentácie a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003:

Konverzia vložených objektov programu Word 2010

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt dokumentu a kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknutím vyberte položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Dokument programu Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice sa skonvertujú na obrázky. Rovnice nebude možné upravovať, kým sa dokument neskonvertuje na nový formát súboru. Všetky komentáre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou, ktoré sa nachádzajú v rovniciach, budú po uložení natrvalo stratené.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, rovnice sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné upravovať. Ak však dokument neskôr skonvertujete do formátu programu Word 2010 a v predchádzajúcej verzii sa v obrázkoch rovníc nevykonali žiadne zmeny, rovnice sa zmenia na text, ktorý bude možné upravovať.

Grafika SmartArt

Objekty grafiky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách programu Word.

Ak dokument obsahujúci objekty grafiky SmartArt uložíte vo formáte programu Word 97-2003, tieto objekty sa skonvertujú na statické obrázky. V grafike nebude možné upravovať text, zmeniť jej rozloženie alebo celkový vzhľad.

Ak dokument neskôr skonvertujete na formát programu Word 2010 a v starších verziách obrázkov nie sú vykonané žiadne zmeny, grafika sa zmení späť na grafický objekt SmartArt.

Karty okrajov

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Tabulátory zarovnania sa v programe Office Word 2007 používajú na umiestnenie textu vzhľadom na okraje dokumentu alebo oblasť dokumentu a na úpravu umiestnenia v prípade, že sa zmenia okraje.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, tabulátory zarovnania sa natrvalo nahradia tradičnými tabulátormi a už sa ich umiestnenie v prípade zmeny okrajov sa už nebude automaticky upravovať. Ak ste používali tabulátory zarovnania na vytvorenie zložitého rozloženia, karty sa môžu posunúť a zmeniť vzhľad dokumentu.

Bloky textu

Niektoré z umiestnení bloku textu sa zmení.

Text v blokoch textu, ktorý je centrovaný vertikálne alebo zarovnaný nadol, sa natrvalo zarovná nahor, a to aj v prípade, že dokument neskôr skonvertujete do formátu programu Word 2010.

Sledované pohyby

Sledované pohyby sa skonvertujú na odstránené a vložené položky.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, sledované pohyby sa stanú sledovanými odstránenými a pridané položkami. Ak dokument neskôr skonvertujete na formát programu Word 2010, sledované pridané a odstránené položky sa neskonvertujú späť na sledované pohyby.

Nové formáty číslovania

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Zoznamy, ktoré sú formátované podľa nových formátov číslovania (0001, 0002, 0003, 0004, ...), sa skonvertujú na štandardné formáty arabských číslic (1, 2, 3, 4, ...).

Nové tvary a bloky textu

Tvary a bloky textu sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Tvary a bloky textu vytvorené v programe Word 2010 sa môžu formátovať s použitím rôznych nových efektov, ako je napríklad skosenie a 3-D otočenie, ktoré nie sú dostupné v predchádzajúcich verziách programu Word. V predchádzajúcich verziách programu Word budú tieto efekty skonvertované na efekty dostupné v týchto verziách.

Textové efekty

Efekty pre text budú odstránené

Efekty pre text budú natrvalo odstránené, ak neboli priradené s použitím vlastného štýlu.

Ak sa textové efekty použijú pomocou vlastného štýlu, pri opätovnom otvorení dokumentu v programe Word 2010 sa zobrazia znova.

Alternatívny text pre tabuľky

V tabuľkách sa stratia informácie o alternatívnom texte.

Alternatívny text sa zobrazí pri umiestnení dokumentu na webe. Vo formáte programe Word 97-2003 bude alternatívny text pre tabuľky natrvalo odstránený.

Blokovanie autorov

Všetky informácie o tom, ktoré časti tohto dokumentu upravujú ďalší autori, budú natrvalo odstránené.

Autorské bloky sú odstránené z každej oblasti, v ktorej boli použité, a pre úpravy je dostupný celý dokument.

Objekt WordArt

Efekty pre text budú odstránené.

Objekt WordArt sa skonvertuje na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumente môže obsahovať údaje v bunkách, ktoré sa nachádzajú mimo limitu pre počet riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje, ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu 256 (IV) stĺpcov a 65 536 riadkov, sa neuložia.

Niektoré grafy a diagramy sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné zmeniť. Ak je graf alebo diagram založený na údajoch mimo riadkov a stĺpcov podporovaných programom Word 97-2003, údaje sa stratia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×