Zmeny kompatibility medzi verziami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontrola kompatibility zoznam prvkov v prezentácie programu Word 2013 alebo 2016 dokumentu, ktoré nie sú podporované, alebo ktoré sa správajú inak v starších verziách programu Word. Niektoré z týchto funkcií sa natrvalo zmenia pri konverzii dokumentu na Word 2016 alebo 2013 formát.

Ak chcete spustiť kontrolu kompatibility, kliknite na položky súbor > informácie, kliknite na položku overiť výskyt problémov > Skontrolovať kompatibilitu, a potom si prezrite všetky problémy liste kompatibility v časti súhrnné informácie.

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia

97-2003

2007

2010

2013 a 2016

Webové video

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Aplikácie pre Office

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Ovládací prvok opakovania obsahu

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Prispôsobené stĺpce s poznámkami pod čiarou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Predvolene zbalené nadpisy

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Označovanie komentárov ako dokončených

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Nové formáty číslovania

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové tvary a textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Textové efekty

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Alternatívny text pre tabuľky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Funkcie písma OpenType

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Blokovanie autorov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové efekty objektov WordArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové ovládacie prvky obsahu

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Ovládacie prvky obsahu vo Worde 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Motívy

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Hlavné a vedľajšie písma

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Sledované pohyby

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Karty okrajov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafické prvky SmartArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafy balíka Office 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vložené objekty Open XML

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Preddefinované bloky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Bibliografia a citácie

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Rovnice

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Relatívne textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Predchádzajúca verzia objektu WordArt

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Predchádzajúca verzia diagramov

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Diagramy predchádzajúcej verzie

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou


Na začiatok stránky

Zmeny správania funkcií

Označovanie komentárov ako dokončených

Označovanie komentárov ako dokončených je možné len v programe Word 2013 a 2016 formátov. Ako dlho komentára alebo odpovede nie je upravovať v staršej verzii programu Word, komentára alebo odpovede sa zobrazia rovnaké pri opätovnom otvorení súboru v programe Word 2013 alebo 2016.

Odpovede na komentáre nevyzerajú ako odpovede v starších verziách Wordu.

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Šablóny poskytujú obsah, ktorý sa zobrazuje v galérii preddefinovaných blokov vo Worde 2016, 2013, 2010 a 2007. Keď šablónu uložíte vo formáte programu Word 97-2003, obsah galérií preddefinovaných blokov sa natrvalo skonvertuje na statické položky automatického textu. Nebudete môcť konvertovať automatického textu späť na preddefinované bloky aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument programu Word 2013 alebo 2016 formátu.

Na automatický text sa skonvertuje obsah nasledovných galérií preddefinovaných blokov:

 • Tabuľky

 • Hlavičky

 • Päty

 • Čísla strán

 • Textové polia

 • Rovnice

 • Obsah

 • Bibliografie

 • Vodotlače

 • Vlastné galérie

Bibliografie a citácie

Citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text a už sa zaktualizuje automaticky.

V programe Word 2016 a 2013, citácie a bibliografie aktualizujú automaticky ak sa upravia ich zdroje alebo použiť nový štýl dokumentu.

Pri ukladaní Word 2016 alebo 2013 dokument vo formáte programu Word 97-2003, citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text, ktorý sa automaticky neaktualizuje a ich zdroje nie je k dispozícii.

Ak sa neskôr skonvertujete dokument programu Word 2016 alebo 2013, citácie a bibliografie sa automaticky neaktualizuje. Citácie a bibliografie automatickú aktualizáciu nájdete musí opätovné vytvorenie zdrojov v dokumente alebo ich skopírujte do Aktuálneho zoznamu v dialógovom okne Správca zdroja a potom nahradiť statické citácie a bibliografie novovytvorený tých.

Ďalšie informácie o citácie a bibliografie nájdete v téme vytvorenie bibliografie.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97 – 2003, všetky ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na obyčajný text a priradené vlastnosti sa natrvalo stratia aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument Wordu 2016 alebo 2013 formát súboru.

Používateľom programu Word 97–2003 sa už napríklad nezobrazia položky rozbaľovacieho zoznamu. Oblasti, ktoré sa nemôžu upravovať alebo odstraňovať, sa už tiež nebudú vynucovať a používatelia budú môcť odstraňovať a meniť obsah ovládacích prvkov.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v novšej verzii balíka Office. Možné upravovať v staršej verzii programu Word.

Vložené objekty Open XML môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

Konverzia vložených Excel 2013 alebo 2016 objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt hárka a potom kliknite na príkaz Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Hárok programu Microsoft Excel 97-2003.

Konverzia vložený PowerPoint 2013 alebo 2016 snímky objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Snímka a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Snímka programu Microsoft PowerPoint 97-2003.

Konverzia vložený PowerPoint 2013 alebo 2016 prezentácie objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt prezentácie a potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003:

Konverzia vložených Word 2013 alebo 2016 objektov

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať používatelia starších verzií programu Word.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku Objekt dokumentu a kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknutím vyberte položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Dokument programu Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice sa skonvertujú na obrázky. Nebudete môcť upravovať, kým dokument sa skonvertuje na nový formát súboru. Všetky komentáre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou sú v rovniciach sa natrvalo stratia pri ukladaní.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, rovnice sa skonvertujú na obrázky, ktoré nie je možné upravovať. Ak sa dokument neskôr skonvertuje do Wordu 2016 alebo 2013 formáte a obrázky rovnice v predchádzajúcej verzii vykonávať žiadne zmeny, rovnice sa zmenia na text a budete môcť upravovať.

Grafické prvky SmartArt

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nemožno upravovať v starších verziách programu Word.

Ak dokument obsahujúci objekty grafických prvkov SmartArt uložíte vo formáte programu Word 97-2003, tieto objekty sa skonvertujú na statické obrázky. V grafickom prvku nebude možné upravovať text, zmeniť jeho rozloženie ani celkový vzhľad.

Ak sa neskôr skonvertujete dokument programu Word 2016 alebo 2013 formátu a obrázky v staršej verzii vykonávať žiadne zmeny, grafický objekt sa zmení späť na grafické prvky SmartArt objekt.

Karty okrajov

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Vo Worde 2016 a 2013 tabulátory zarovnania sa používajú na umiestnenie textu vzhľadom na okraje dokumentu alebo oblasť dokumentu a na úpravu umiestnenia, ak zmeníte okraje.

Ak uložíte dokument vo formáte programu Word 97-2003, tabulátory zarovnania sa natrvalo nahradia tradičnými tabulátormi a už sa ich umiestnenie v prípade zmeny okrajov sa už nebude automaticky upravovať. Ak ste používali tabulátory zarovnania na vytvorenie zložitého rozloženia, karty sa môžu posunúť a zmeniť vzhľad dokumentu.

Textové polia

Niektoré z umiestnení textového poľa sa zmení.

Do textových polí, text, ktorý je centrovaný vertikálne alebo zarovnaný nadol sa natrvalo zarovná do hornej aj v prípade, že neskôr skonvertujete dokument Wordu 2016 alebo 2013 formátu.

Sledované pohyby

Sledované pohyby sa skonvertujú na odstránené a vložené položky.

Ak dokument uložíte vo formáte programu Word 97-2003, sledované pohyby sa stanú sledovanými odstránenými a vložené položky. Ak sa neskôr skonvertujete dokument programu Word 2016 alebo 2013 formátu, sledovaných vložený a odstránený text nie sa skonvertuje späť na sledované pohyby.

Nové formáty číslovania

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4,...).

Zoznamy, ktoré sú formátované podľa nových formátov číslovania (0001, 0002, 0003, 0004, ...), sa skonvertujú na štandardné formáty arabských číslic (1, 2, 3, 4, ...).

Nové tvary a textové polia

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Tvary a textové polia, ktoré boli vytvorené v programe Word 2016 alebo 2013 je možné formátovať s rôznymi nových efektov, ako napríklad skosenie a 3-D otočenie, ktoré nie sú k dispozícii v starších verziách programu Word. V starších verziách programu Word, tieto efekty sa skonvertujú na efekty, ktoré sú k dispozícii v týchto verziách.

Položka Textové efekty na karte Domov

Efekty pre text budú odstránené

Efekty pre text budú natrvalo odstránené, ak neboli priradené s použitím vlastného štýlu.

Ak textové efekty použijú pomocou vlastného štýlu, zobrazia sa znova pri opätovnom otvorení dokumentu v programe Word 2016 alebo 2013.

Alternatívny text pre tabuľky

Tabuľky stratia informácie o alternatívnom texte.

Alternatívny text sa zobrazí pri umiestnení dokumentu na webe. Vo formáte programe Word 97-2003 bude alternatívny text pre tabuľky natrvalo odstránený.

Blokovanie autorov

Natrvalo sa odstránia všetky informácie o upravujú ďalší autori v tomto dokumente.

Autorské bloky sú odstránené z každej oblasti, v ktorej boli použité, a pre úpravy je dostupný celý dokument.

Objekt WordArt

Efekty pre text budú odstránené.

Objekt WordArt sa skonvertuje na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumente môže obsahovať údaje v bunkách mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje 256 stĺpcov (IV) podľa 65 536 riadkov sa položiek.

Niektoré grafy a diagramy sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné zmeniť. Ak je graf alebo diagram založený na údajoch mimo riadkov a stĺpcov podporovaných programom Word 97-2003, údaje sa stratia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×