Zmena zobrazenia osí grafu 3-D

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete, aby 3-D graf, napríklad 3-D stĺpcový, 3-D čiarový alebo 3-D povrchový graf) čitateľnejší, môžete zmeniť 3-D formát, otočenie a zmena veľkosti grafu.

Grafy, ktoré Zobraziť prvky grafu v 3-D bez použitia tretia os hĺbky (napríklad koláčový 3-D pruhový v 3-D alebo skladaný oblasti v 3-D grafu), môžete zmeniť 3-D formát prvkov 3-D grafu. Však 3-D otočenie a mierka možnosti nie sú k dispozícii pre jednotlivé prvky grafu, môžete zmeniť 3-D otočenie a mierka pre len celého grafu.

3-D chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Ak sú menšie rastu skryté za väčších 3-D grafu, môžete obrátiť poradie rad údajov, ktoré sú zobrazené v grafe alebo priehľadnosť môžete použiť na zlepšenie viditeľnosti všetky značky údajových bodov.

Poznámky: 

 • Príklady tu sú z programu Excel, keď grafov sú k dispozícii v programe Word, PowerPoint a Outlook rovnako. Ak používate niektorú z týchto programov, funkcie sú rovnaké, ale môžu byť mierne rozdiely pri získavaní počiatočného grafov.

 • Nasledujúci postup platí pre Office 2013 a novšie verzie. Kroky pre balík office 2010?

 1. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete použiť v grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku grafy, ak sa zobrazí ikona, alebo kliknite na graf, ktorý chcete použiť.

  Tlačidlá grafov programu Excel

Môžete tiež kliknúť Zobraziť všetky grafy ikonu v pravom dolnom rohu časti grafy. Otvorí sa dialógové okno grafu, kde môžete vybrať ľubovoľný typ grafu. Každej kategórii sa prejaví 2D a 3D. Vyberte zariadenie.

 1. 3-D grafe, kliknite na prvok grafu, ako je napríklad úsečky alebo riadky, ktoré chcete zmeniť 3-D formát, alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na požadovaný graf.
   Tým sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami návrh a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   Aktuálne vybratej oblasti s prvku výberu zvýraznená

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na prvok grafu, pre ktorú chcete zmeniť 3-D formát a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. V skupine Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

 4. Kliknite na položku efekty, kliknite na položku 3-D formát a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

  Tlačidlo graf efektov

  1. Kliknite na položku skosenie hornej alebo dolnej šikmé a potom kliknite na položku skosenie formát, ktorý chcete použiť.

   Do polí Šírka a výška vyberte veľkosť písma, ktoré chcete použiť.

  2. Kliknite na položku materiál, a potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  Nastavenie formátu 3D

  Poznámka: Dostupnosť z týchto možností závisí na prvok grafu, ktorý ste vybrali. Niektoré možnosti, ktoré sú uvedené v tomto dialógovom nie sú k dispozícii pre všetky grafy.

  Nastavenia v tomto dialógovom okne pracovať na prvok grafu, môžete vybrať. Ak sa rozhodnete celého grafu, ktorý vytvorí snímok, zatiaľ čo ak vyberiete rad údajov, to funguje len na prvky daného radu.

Môžete zmeniť hĺbku grafu 3-D grafy, ktoré majú osi, Hĺbka medzery v 3-D pohľadu grafy a šírka medzery v 3-D pruhový alebo stĺpcový graf.

 1. Kliknite na položku 3-D grafu, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na Vybratý rad údajov.

 3. Na karte Formátovať rad údajov, kliknite na položku Možnosti radu a potom vyberte položku hĺbka a šírka možnosti, ktoré chcete použiť.

  Nastavenie údajov rad medzera hĺbku a šírku vlastností

Poznámka: Dostupnosť z týchto možností závisí na prvok grafu, ktorý ste vybrali. Niektoré možnosti, ktoré sú uvedené v tomto dialógovom nie sú dostupné pre grafy.

 1. Kliknite na oblasť grafu 3-D grafu, ktorý chcete otočiť alebo vyberte oblasť grafu zo zoznamu prvkov grafu v časti aktuálny výber na karte Formát.

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na oblasť grafu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte Formátovať plochu grafu, kliknite na položku efekty a potom kliknite na položku 3-D otočenia.

  Tlačidlo graf efektov

 4. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  Otáčanie 3D vlastnosti

  1. Ak chcete zmeniť otočenie, kliknite na požadovaný stupeň otočenia v poliach Otáčania X a Y otočenia.

   Poznámka: Grafy je možné otáčať okolo vodorovných a zvislých osiach, ale nikdy okolo osi hĺbky. Preto nie je možné zadať stupeň otočenia do poľa Z.

  2. Ak chcete zmeniť pole pohľadu v grafe, kliknite na požadovaný stupeň perspektívu, ktorú chcete do poľa pohľadu alebo kliknutím na tlačidlá úzke pole zobrazenia alebo rozšíriť pole zobrazenia, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

   Pole zobrazenia tlačidiel

   Poznámka: Niektoré možnosti, ktoré sú uvedené v tomto dialógovom nie sú dostupné pre grafy. Nie je možné obnoviť možnosti, ktoré ste zmenili na predchádzajúce nastavenia.

Zadaním jej výšku a hĺbku ako percento základného grafu môžete zmeniť mierku 3-D grafu.

 1. Kliknite na oblasť grafu 3-D grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo vyberte oblasť grafu zo zoznamu prvkov grafu v časti aktuálny výber na karte Formát.

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na oblasť grafu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. V dialógovom okne Formátovať oblasť grafu kliknite na položku 3-D otočenia.

  Otáčanie 3D vlastnosti

 4. Vo vlastnostiach 3-D otočenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zmeniť hĺbku grafu, zadajte percento hĺbky v poli hĺbky (% base).

  2. Ak chcete zmeniť hĺbku a výšku grafu, zrušte začiarknutie políčka Autoscale a zadajte do polí výška (% base) a hĺbky (% base) percentuálny podiel hĺbku a výšku.

  3. Použiť zobrazenie pravouhlých osiach, začiarknite políčko Bez perspektívy a potom zadajte percento hĺbky, v poli hĺbky (% base).

Môžete zmeniť poradie zobrazenia radov údajov tak, aby veľkých 3-D rastu blokovať menších.

Možnosť bodkovanej čiary v dialógovom okne obsahu

 1. V grafe kliknite na os hĺbky alebo os hĺbky vyberte zo zoznamu prvkov grafu v časti aktuálny výber na karte Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V kategórii Možnosti osi kliknite v časti Možnosti osi, začiarknite políčko Rady v obrátenom poradí.

  Možnosť 3D rad obrátenom poradí

Hoci 3-D a 2D grafu možno použiť priehľadnosť, je užitočný najmä v 3-D grafy, kde mali menších väčších značky údajových bodov.

 1. 3-D grafu, kliknite na rad údajov alebo údajový bod, ktorý chcete vytvoriť priehľadný alebo výber radu údajov v zozname prvkov grafu v časti aktuálny výber na karte Formát.

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na prvok grafu, pre ktorú chcete zmeniť 3-D formát a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 4. Kliknite na položku výplň a čiara, kliknite na položku výplň a potom kliknite na položku Výplň plnou farbou, prechodom výplne alebo výplň obrázka alebo textúry.

  Vlastnosti výplň a čiara

 5. Kliknite na položku a vyberte farbu, ak chcete zmeniť farby prvok.

 6. Kliknite na rukoväť na jazdec Priehľadnosť a posuňte ho požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti, ktoré chcete použiť.

Vytvorenie grafu XY (závislosť) alebo v riadku v balíku Office 2010

 1. V hárku vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete použiť v grafe.

 2. V skupine Grafy na karte Vložiť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  • Na vytvorenie 3-D stĺpcový graf, kliknite na stĺpec a potom v časti 3-D stĺpcový, kliknite na položku 3-D stĺpcový.

  • Ak chcete vytvoriť graf 3-D valcový, kliknite na stĺpec a v časti činnosti, kliknite na položku 3-D valcový.

  • Ak chcete vytvoriť 3-D ihlanový graf, kliknite na stĺpec a v časti kužeľový, kliknite na položku 3-D kužeľový.

  • Ak chcete vytvoriť 3-D ihlanový graf, kliknite na stĺpec a v časti ihlan, kliknite na položku 3-D ihlan.

  • Vytvoriť 3-D čiarový graf, kliknite na položku riadok a potom v časti 3-D čiarový, kliknite na položku 3-D čiarový.

  • Ak chcete vytvoriť 3-D plošný graf, kliknite na položku oblasť a v časti 3-D oblasť, kliknite na položku 3-D oblasť.

  • Ak chcete vytvoriť 3-D povrchový graf, kliknite na položku Ďalšie grafy a potom v časti povrchu, kliknite na položku 3-D povrchový alebo 3-D drôtený povrchový.

   Tip: Ak ukazovateľ myši ponecháte nad ľubovoľným typom alebo podtypom grafu, v obrazovkovom komentári sa zobrazí názov typu grafu. Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Typy dostupných grafov.

 1. 3-D grafe, kliknite na prvok grafu, pre ktorú chcete zmeniť 3-D formát alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.
   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   excel ribbon image

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na prvok grafu, pre ktorú chcete zmeniť 3-D formát a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 4. Kliknite na položku 3-D formát a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

  1. V časti, skosenie, kliknite na možnosť nad sebou, a potom kliknite na položku skosenie formát, ktorý chcete použiť. Do polí Šírka a výška vyberte veľkosť písma, ktoré chcete použiť.

  2. Pod povrchom, kliknite na položku materiál a potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

   Poznámka: Dostupnosť z týchto možností závisí na prvok grafu, ktorý ste vybrali. Niektoré možnosti, ktoré sú uvedené v tomto dialógovom nie sú dostupné pre grafy.

Tip: Tento postup môžete použiť aj pri zmene 3-D formátu prvkov grafu v 2D grafu.

Môžete zmeniť hĺbku grafu 3-D grafy, ktoré majú osi, Hĺbka medzery v 3-D pohľadu grafy a šírka medzery v 3-D pruhový alebo stĺpcový graf.

 1. Kliknite na položku 3-D grafu, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na Vybratý rad údajov.

 3. Na karte Možnosti vyberte hĺbku a šírku, ktorú chcete použiť.

 1. Kliknite na oblasť grafu 3-D grafu, ktorý chcete otočiť, alebo nasledujúcim postupom vyberte oblasť grafu zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.
   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   excel ribbon image

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na oblasť grafu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte rozloženie kliknite v skupine pozadie kliknite na položku 3-D otočenia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 4. V kategórii 3-D otočenie v časti otáčania, vykonajte aspoň jednu z nasledovných možností:

  1. Ak chcete zmeniť otočenie, kliknite na požadovaný stupeň otočenia do polí X a Y.

   Poznámka: Grafy je možné otáčať okolo vodorovných a zvislých osiach, ale nikdy okolo osi hĺbky. Preto nie je možné zadať stupeň otočenia do poľa Z.

  2. Ak chcete zmeniť pole pohľadu v grafe, kliknite na požadovaný stupeň perspektívu, ktorú chcete do poľa pohľadu alebo kliknutím na tlačidlá úzke pole zobrazenia alebo rozšíriť pole zobrazenia, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

   Poznámka: Niektoré možnosti, ktoré sú uvedené v tomto dialógovom nie sú dostupné pre grafy. Nie je možné obnoviť možnosti, ktoré ste zmenili na predchádzajúce nastavenia.

Zadaním jej výšku a hĺbku ako percento základného grafu môžete zmeniť mierku 3-D grafu.

 1. Kliknite na oblasť grafu 3-D grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.
   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   excel ribbon image

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na oblasť grafu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte rozloženie kliknite v skupine pozadie kliknite na položku 3-D otočenia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 4. V kategórii 3-D otočenie v časti Mierka grafu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zmeniť hĺbku grafu, zadajte percento hĺbky v poli hĺbky (% base).

  2. Ak chcete zmeniť hĺbku a výšku grafu, zrušte začiarknutie políčka Autoscale a zadajte do polí výška (% base) a hĺbky (% base) percentuálny podiel hĺbku a výšku.

  3. Použiť zobrazenie pravouhlých osiach, začiarknite políčko Bez perspektívy a potom zadajte percento hĺbky, v poli hĺbky (% base).

Môžete zmeniť poradie zobrazenia radov údajov tak, aby veľkých 3-D rastu blokovať menších.

Možnosť bodkovanej čiary v dialógovom okne obsahu

 1. V grafe kliknite na os hĺbky, alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.
   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   excel ribbon image

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V kategórii Možnosti osi kliknite v časti Možnosti osi, začiarknite políčko Rady v obrátenom poradí.

Hoci 3-D a 2D grafu možno použiť priehľadnosť, je užitočný najmä v 3-D grafy, kde mali menších väčších značky údajových bodov.

 1. 3-D grafu, kliknite na rad údajov alebo údajový bod, ktorý chcete vytvoriť priehľadný alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.
   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete použiť.

   excel ribbon image

 2. Klávesová skratka Ak je to možné, namiesto toho kliknite na prvok grafu, pre ktorú chcete zmeniť 3-D formát a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Pokračujte krokom 3.

 3. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 4. Kliknite na položku výplň a potom kliknite na položku Výplň plnou farbou, prechodom výplne alebo výplň obrázka alebo textúry.

 5. Kliknite na rukoväť na jazdec Priehľadnosť, a potom posuňte rukoväť na požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti, ktoré chcete použiť.

Zistite, ako môžete zmeniť otočenie alebo pohľadu 3-D grafu v programe Word pre Mac a PowerPoint for Mac a Excel pre Mac.

Poznámka: Snímky obrazovky v nasledujúcom postupe boli prijaté v Exceli, hoci funkčnosť je rovnaké v programe Word a PowerPoint.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Formát na páse s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Efekty tvarov a potom kliknite na položku 3-D otočenie a kliknite na položku Možnosti 3-D otočenia.

  Možnosti 3-D otočenia
 3. Na table Formátovať plochu grafu v časti 3-D otočenie, postupujte takto:

  Tabla formátovať oblasť grafu
  1. Na zmenu otočenia v poliach Rotácie X a Y otočenie zadajte požadovaný stupeň otočenia.

  2. Zmena pohľadu, v dialógovom okne pohľadu zadajte požadovaný stupeň pohľadu sa má. Ak chcete zúžiť alebo rozšíriť pole pohľadu môžete použiť aj na Ikony úzkej pole zobrazenia a Rozširovať pole zobrazenia ikon šípky.

Pozrite tiež

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×