Zmena veľkosti snímok

V starších verziách PowerPointu pripomínali snímky viac štvorec (4:3). V PowerPointe 2013 je predvolená širokouhlá veľkosť snímky (16:9). Veľkosť snímok však možno zmeniť na pomer strán 4:3 alebo dokonca na vlastnú veľkosť.

Optimalizácia na použitie širokouhlého formátu

Zmena veľkosti snímky zo širokouhlého (16:9) na štandardný (4:3) formát

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Veľkosť snímky.

 2. Kliknite na položku Štandardná (4 : 3).

Poznámka   Ak PowerPoint nedokáže automaticky zmeniť rozmery obsahu, zobrazí výzvu s dvoma možnosťami:


 • Maximalizovať:Vyberte túto možnosť, ak chcete zväčšiť rozmery obsahu pri zväčšovaní rozmerov snímky. Výber tejto možnosti môže spôsobiť, že sa obsah na snímku nezmestí.

 • Zabezpečiť prispôsobenie:Vyberte túto možnosť, ak chcete zmenšiť rozmery obsahu pri zmenšovaní rozmerov snímky. Výberom tejto možnosti sa obsah zmenší, ale na snímke sa zobrazí celý.

  Zabezpečiť prispôsobenie alebo Maximalizovať

Zmena veľkosti snímky zo štandardného (4:3) na širokouhlý (16:9) formát

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Veľkosť snímky.

 2. Kliknite na položku Širokouhlá (16 : 9).

Zmena veľkosti snímok na vlastný rozmer

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Veľkosť snímky a potom kliknite na možnosť Vlastná veľkosť snímok.

 2. V poli Veľkosť snímky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Nastavte výšku, šírku a orientáciu.

  • Kliknite na šípku nadol vedľa položky Veľkosť snímok a vyberte niektorú z možností.

   Tipy   V poli Veľkosť snímky si môžete všimnúť dve možnosti pomeru strán 16:9: Širokouhlá a Prezentácia na obrazovke (16:9). Tieto dve možnosti sa líšia:

   • Možnosť Prezentácia na obrazovke (16:9) nastaví rozmery snímky na 25,4 cm x 14,288 cm.

   • Možnosť Širokouhlá nastaví rozmery na 33,867 cm x 19,05 cm.


   Obidve tieto možnosti používajú rovnaký pomer strán a v normálnom zobrazení budú vyzerať rovnako, pretože lupa sa upravuje automaticky. Širokouhlá veľkosť (33,867 cm x 19,05 cm) poskytuje obsahu väčšiu plochu snímky, a preto je najlepšou voľbou na prezentácie. Do úvahy však treba vziať aj ďalšie vlastnosti. Širokouhlá veľkosť (33,867 cm x 19,05 cm) sa nezmestí na list papiera s rozmermi 21 x 29,7 cm bez toho, aby ste zmenili jej mierku.

   Širokouhlá veľkosť snímky a Prezentácia na obrazovke 16:9

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk