Zmena veľkosti obrázka, tvaru, objektu WordArt alebo iného objektu v programe Word pre Mac

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete obrázok alebo tvar roztiahnuť, zmenšiť alebo iba zmeniť jeho veľkosť, použite rukoväte na zmenu veľkosti. Presnejšie ovládanie vám poskytnú možnosti na kartách Formát obrázkaFormát tvaru. Nechcené časti obrázka môžete odstrániť orezaním.

Rýchla zmena veľkosti obrázka, tvaru, objektu WordArt alebo iného objektu

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Ak chcete rozmer zväčšiť alebo zmenšiť v určitých smeroch, presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti smerom od stredu alebo k stredu a zároveň vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete stred objektu zachovať na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväti na zmenu veľkosti držte stlačený kláves OPTION.

  • Ak chcete zachovať pomer strán počas zmeny veľkosti objektu, stlačte a počas presúvania rohovej rukoväti na zmenu veľkosti držte stlačený kláves SHIFT.

Zmena veľkosti na presnú výšku a šírku

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete presne zmeniť.

 2. Na karte Formát obrázka alebo Formátu tvarov, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán.

  Vymazané pole Zachovať pomer strán je zvýraznené

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Formát obrázka zadajte do polí VýškaŠírka požadované rozmery.

   Karta Formát obrázka so zvýraznenými poliami Výška a Šírka.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo objektu WordArt, na karte Formát tvaru zadajte do polí VýškaŠírka požadované rozmery.

   Na karte Formát tvaru sú zvýraznené polia Výška a Šírka.

Zmena veľkosti na presný pomer strán pomocou percentuálnych hodnôt

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Formát obrázka kliknite na položky Pozícia > Ďalšie možnosti rozloženia.

   Na karte Formát obrázka sú zvýraznené položky Umiestnenie a Ďalšie možnosti rozloženia.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo objektu WordArt, na karte Formát tvaru kliknite na položky Pozícia > Ďalšie možnosti rozloženia.

 3. Kliknite na kartu Veľkosť a v časti Mierka sa uistite, že políčko Zachovať pomer strán nie je začiarknuté.

  Do polí VýškaŠírka zadajte požadované percentuálne hodnoty.

  Na karte Veľkosť v poli Rozšírené rozloženia sú zvýraznené možnosti mierky.

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete nastaviť rovnakú výšku a šírku pre rôzne objekty, vyberte všetky objekty, ktoré majú mať rovnaké rozmery, a potom tieto rozmery zadajte do polí VýškaŠírka. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na ďalšie objekty.

Pozrite tiež

Orezanie obrázka

Zarovnanie objektov

Premiestniť, otočiť alebo zoskupovať obrázka, textového poľa alebo iného objektu

Skupina alebo oddelenie objektov

Rýchla zmena veľkosti objektu

 1. Kliknite na objekt, ktorému chcete zmeniť veľkosť.

 2. Presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti, kým objekt nemá požadovanú veľkosť.

  Tipy: 

  • Ak chcete zachovať pomer strán počas zmeny veľkosti objektu, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom presúvajte rohovú rukoväť na zmenu veľkosti.

  • Ak chcete ponechať stred objektu v rovnakom umiestnení, počas presúvania rukoväti na zmenu veľkosti stlačte a podržte kláves OPTION.

  • Ak chcete ponechať stred v rovnakom umiestnení a zachovať pomer strán objektu počas zmeny jeho veľkosti, pri presúvaní rukoväti podržte stlačenú kombináciu klávesov SHIFT + OPTION.

Zmena veľkosti na presnú výšku a šírku

 1. Kliknite na objekt, ktorému chcete zmeniť veľkosť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

 2. V časti Veľkosť zadajte hodnoty VýškaŠírka.

  Skupina Veľkosť

 3. Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti objektu, začiarknite toto políčko.

Zmena veľkosti na presný pomer strán pomocou percentuálnych hodnôt

 1. Kliknite na objekt, ktorému chcete zmeniť veľkosť.

 2. V ponuke Formát kliknite na príkaz ponuky pre typ objektu, ktorý ste vybrali, ako je napríklad Tvar alebo Obrázok.

  Ponuka Formát, príkaz Obrázok

 3. Na ľavej table kliknite na položku Veľkosť.

 4. V časti Mierka v poliach VýškaŠírka zadajte požadované percentá.

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Orezanie obrázka

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×