Zmena usporiadania kariet sekcií a kariet strán vo OneNote 2016 pre Windows

OneNote 2016 neusporadúva karty sekcií a karty strán automaticky ani podľa abecedy. Prehľad v poznámkových blokoch si môžete udržať usporiadaním kariet sekcií a kariet strán tak, aby to pre vás malo zmysel.

Zmena usporiadania kariet sekcií

Karty sekcií sa nachádzajú pozdĺž horného okraja poznámkového bloku a sú skvelým spôsobom, ako obsah zorganizovať podľa témy alebo predmetu. Poradie sekcií môžete kedykoľvek zmeniť.

  • V riadku sekcií v hornej časti strany presuňte kartu doľava alebo doprava, kým ju neumiestnite na požadované miesto.

    Pri presúvaní kurzoru myši sa bude v priestoroch medzi sekciami zobrazovať malá šípka, vďaka ktorej budete vedieť, kam sa karta presuniete, keď uvoľníte tlačidlo myši.

Tip :  Ak sa pomýlite, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zmeny vráťte a skúste to znova.

Môžete tiež pridať nové sekcie a vytvoriť skupiny sekcií, ktoré vám pomôžu zabezpečiť lepšiu organizovanosť. Skupiny sekcií umožňujú skombinovanie sekcií do vlastnej skupiny, ktorá zjednoduší navigáciu v rámci kariet sekcií vo veľkých poznámkových blokoch.

Zmena usporiadania kariet strán

Karty strán sú umiestnené pozdĺž bočnej strany poznámkového bloku a predstavujú užitočný spôsob na zorganizovanie obsahu sekcie.

  • V stĺpci kariet strán na bočnej strane presuňte kartu strany nadol alebo nahor, kým ju neumiestnite na požadované miesto.

    Pri presúvaní kurzora myši sa v priestoroch medzi stranami zobrazí vodorovná čiara, vďaka ktorej budete vedieť, kam sa karta presunie, keď uvoľníte tlačidlo myši.

Ak chcete poznámkové bloky zorganizovať ešte podrobnejšie, môžete vytvoriť ďalšie strany a pomocou podstránok medzi nimi môžete vytvoriť hierarchiu.

Poznámka :  Ak chcete kartu strany alebo kartu sekcie premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu a vyberte položku Premenovať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×