Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ

V Outlooku môžete určiť priečinok, kde sa budú ukladať odoslané e-mailové správy.

Outlook 2016 a Outlook 2013 pre Windows používajú na pripojenie k službe Outlook.com (predtým Hotmail) protokol Exchange ActiveSync (EAS), ktorý neukladá odoslané správy do priečinka, z ktorého ste ich odoslali. Namiesto toho ich Outlook ukladá do priečinka Odoslané položky. Pri používaní konta IMAP nie je možné miesto ukladania odoslaných správ zmeniť, môžete však ukladanie odoslaných správ úplne vypnúť.

Ak máte e-mailové konto, ktoré nie je kontom služby Outlook.com ani iným kontom Exchange ActiveSync, môžete svoje odoslané správy ukladať do priečinka, z ktorého pochádzajú, a to podľa nasledujúcich krokov.

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ pri používaní konta Exchange

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta.

 2. V časti Uloženie správ musí byť začiarknuté políčko Ukladať kópie správ v priečinku Odoslané položky.

 3. Začiarknite políčko Pri odpovedaní na správu, ktorá nie je v priečinku Doručená pošta, uložiť odpoveď do rovnakého priečinka.

  Ukladanie položiek do pôvodného priečinka

Vypnutie ukladania odoslaných položiek v e-mailovom konte IMAP

Ak s Outlookom používate konto IMAP, môžete si všimnúť, že odoslané správy sa ukladajú dvakrát. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete v Outlooku ukladanie odoslaných správ vypnúť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položky Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 2. Vyberte konto IMAP a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu kliknite na kartu Spresnenie a potom začiarknite políčko Neukladať kópie odoslaných položiek.

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ pri používaní konta Exchange

Predvolene sa kópia každej odoslanej správy uloží do priečinka Odoslané položky.

Keď budete odpovedať alebo preposielať e-mailovú správu, ktorá je uložená v ľubovoľnom priečinku okrem priečinka Doručená pošta, môžete Outlook nakonfigurovať tak, aby ukladal kópie odoslaných správ do toho istého priečinka ako pôvodné správy.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta.

 2. V časti Uloženie správ musí byť začiarknuté políčko Ukladať kópie správ v priečinku Odoslané položky.

 3. Začiarknite políčko Pri odpovedaní na správu, ktorá nie je v priečinku Doručená pošta, uložiť odpoveď do rovnakého priečinka.

  Ukladanie položiek do pôvodného priečinka

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných správ pri používaní e-mailového konta IMAP

 1. V ponuke Súbor kliknite na položky Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré nie je kontom Exchange, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu kliknite na kartu Odoslané položky.

  Výber priečinka na karte Odoslaná pošta

 5. Kliknite na položku Ukladať odoslané položky do nasledujúceho priečinka na serveri, rozbaľte zoznam priečinkov a potom kliknite na priečinok.

  Alebo ak chcete na ukladanie odoslanej pošty použiť vlastný priečinok, kliknite na položku Ukladať odoslané položky do nasledujúceho priečinka na serveri a potom kliknite na položku Nový priečinok alebo Viac priečinkov.

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ pri používaní konta Exchange

Predvolene sa kópia každej odoslanej správy uloží do priečinka Odoslané položky.

Keď budete odpovedať alebo preposielať e-mailovú správu, ktorá je uložená v ľubovoľnom priečinku okrem priečinka Doručená pošta, môžete Outlook nakonfigurovať tak, aby ukladal kópie odoslaných správ do toho istého priečinka ako pôvodné správy.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na karte Vlastnosti kliknite na položku Možnosti e-mailu.

 2. V časti Spracovanie správy musí byť začiarknuté políčko Kópie odoslaných správ ukladať do priečinka Odoslané položky.

  Možnosti spracovania správ
 3. Kliknite na položku Rozšírené možnosti pošty.

 4. Začiarknite políčko Okrem priečinka Doručená pošta ukladať odpovede s pôvodnou správou.

Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných správ pri používaní e-mailového konta IMAP

Poznámka : Keď prvýkrát odosielate e-mailovú správu s kontom IMAP, zobrazí sa výzva na výber priečinka, do ktorého chcete ukladať odoslané položky.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie konta.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré nie je kontom Exchange, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu kliknite na kartu Priečinky.

  Zmena priečinka pre ukladanie odoslaných položiek

  1 Ak chcete vybrať vlastný priečinok na ukladanie odoslaných položiek, kliknite na položku Vybrať existujúci priečinok alebo vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa majú ukladať odoslané položky pre toto konto.

  2 Kliknite na priečinok, do ktorého chcete ukladať odoslané položky, alebo kliknite na položku Nový priečinok.

  Predvolene sa odoslané správy zo všetkých vašich kont uložia v predvolenom priečinku Odoslané položky programu Outlook. Ak máte konto servera Exchange v profile programu Outlook, predvoleným priečinkom sú Odoslané položky v poštová schránka servera Exchange.

 5. Kliknite na položku Vybrať existujúci priečinok alebo vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa majú ukladať odoslané položky pre toto konto, rozbaľte zoznam priečinkov a potom kliknite na niektorý priečinok. Zvyčajne to bude priečinok Odoslané položky v súbore s údajmi pre konto, ktoré ste vybrali.

  Poznámka : Najprv by ste sa mali uistiť, či ste prihlásení na odber priečinka Odoslané položky, aby sa zobrazil v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu, ako sa popisuje v kroku 4. Informácie o tom, ako sa prihlásiť na odber priečinkov konta IMAP, nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×