Zmena spôsobu zobrazenia kontaktov

V programe Office Communicator 2007 R2 môžete prepínať medzi štyrmi rôznymi spôsobmi zobrazenia zoznamu kontaktov. Kontakty môžete tiež zoradiť podľa dostupnosti a zobrazovaného mena. Môžete tiež skryť alebo zobraziť zoznam najnovších kontaktov, delegátov alebo skupiny tímových hovorov.

Obsah tejto témy

Ktoré zobrazenia sú dostupné v okne programu Office Communicator?

Výber zobrazenia

Prispôsobenie zobrazení

Spôsob zoradenia kontaktov v zozname kontaktov

Ktoré zobrazenia sú dostupné v okne programu Office Communicator?

Program Office Communicator 2007 R2 poskytuje nasledujúce zobrazenia:

Zobrazenie

Účel

Zoznam kontaktov

Toto zobrazenie je predvolené zobrazenie, ktoré vidíte pri spustení programu Office Communicator.

Úrovne prístupu

V tomto zobrazení sú kontakty rozdelené do skupín podľa úrovní prístupu. Úrovne prístupu predstavujú mieru povolenia, ktorú priraďujete kontaktom, čím určujete ich prístup k informáciám o vašej prítomnosti.

Správa úrovní prístupu

Toto zobrazenie umožňuje vykonať hromadné zmeny v úrovniach prístupu pre kontakty vnútri alebo mimo vašej spoločnosti.

Označené kontakty

Toto zobrazenie zoskupuje kontakty, ktoré ste označili. Označením kontaktu zadáte programu Communicator požiadavku, aby vás upozornil na každú zmenu stavu tohto kontaktu.

Na začiatok stránky

Výber zobrazenia

  • V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov a potom vyberte možnosť zobrazenia.

Výber zobrazenia Správa úrovní prístupu

  • V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, položku Zobraziť a potom na položku Správa úrovní prístupu.

    Poznámka: Zobrazenie Správa úrovní prístupu nie je prístupné pomocou tlačidla Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zobrazení

Zobrazenie zoznamu kontaktov môžete prispôsobiť takto:

  • Zobraziť priateľské meno.     V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, položku Zobraziť a potom vyberte položku Zobraziť priateľské meno.

  • Zoskupiť kontakty podľa dostupnosti.     V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, skontrolujte, či je vybraté zobrazenie Zoznam kontaktov, a potom kliknite na položku Zoradiť kontakty podľa dostupnosti.

  • Zoradiť kontakty podľa zobrazovaného mena.     V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov. Môžete vybrať ľubovoľné zobrazenie. Kliknite na položku Zoradiť kontakty podľa zobrazovaného mena.

  • Skupina Najnovšie kontakty.     V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, skontrolujte, či je vybraté zobrazenie Zoznam kontaktov, a následným kliknutím na položku Zobraziť najnovšie kontakty skryte alebo zobrazte zoznam najnovších kontaktov.

  • Delegáti.     V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, skontrolujte, či je vybraté zobrazenie Zoznam kontaktov, a následným kliknutím na položku Zobraziť delegátov skryte alebo zobrazte zoznam delegátov, ktorých ste vytvorili v nastavení presmerovania hovorov.

  • Skupina tímových hovorov.     V okne programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť spôsob zobrazenia kontaktov, skontrolujte, či je vybraté zobrazenie Zoznam kontaktov, a následným kliknutím na položku Zobraziť skupinu tímových hovorov skryte alebo zobrazte zoznam členov skupiny tímových hovorov, ktorých ste vytvorili v nastavení presmerovania hovorov.

Na začiatok stránky

Spôsob zoradenia kontaktov v zozname kontaktov

Program Communicator predvolene zoraďuje kontakty v jednotlivých skupinách v zozname kontaktov najprv podľa dostupnosti a potom v abecednom poradí. Dostupné kontakty (tie, ktoré možno kontaktovať) majú stav prítomnosti nastavený na možnosť Dostupný alebo Nemám čas. V skupine Najnovšie kontakty sú kontakty zoradené zhora nadol podľa kontaktov, s ktorými ste naposledy komunikovali. Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia kontaktov v zozname kontaktov, v okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť zobrazenie a vyberte položku Zoradiť kontakty podľa dostupnosti. Táto možnosť zoskupí kontakty so stavmi Som preč, Nedostupný a Neznáme, ponechá kontakty so stavmi Nemám čas a Dostupný v príslušných skupinách a zoradí kontakty v abecednom poradí.

V ktoromkoľvek zobrazení môžete kontakty zoradiť v abecednom poradí podľa zobrazovaného mena. V okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Zmeniť zobrazenie a vyberte položku Zoradiť kontakty podľa zobrazovaného mena. Táto možnosť zoradí kontakty v zobrazených skupinách v abecednom poradí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×