Zmena spôsobu úhrady za Office 365 for business

Po zakúpení služieb Office 365 for business si vyberiete, či budete platiť kreditnou kartou, z bankového účtu, na faktúru alebo prostredníctvom predplateného kódu Product Key. Počas trvania predplatného môžete kedykoľvek prepínať medzi platbou kreditnou kartou, platbou z bankového účtu alebo platbou na faktúru. Ak ste platbu uskutočnili prostredníctvom predplateného kódu Product Key, môžete po ukončení licenčného obdobia prepnúť na platbu kreditnou kartou, platbu z bankového účtu alebo platbu na faktúru. Po prepnutí spôsobu úhrady zostanú používateľom priradené rovnaké licencie ako predtým.

Dôležité: Platba prostredníctvom bankového účtu v Japonsku nie je k dispozícii.

Chcete zmeniť frekvenciu platieb? Ak chcete zmeniť frekvenciu platby za predplatné služieb Office 365 for business, buď z ročnej na mesačnú alebo z mesačnej na ročnú, požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory služieb Office 365.

Chcete len zmeniť informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte? Pozrite si tému Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu v službách Office 365 for business.

Čo ak mám nevyrovnaný zostatok?

Ak prechádzate z platby na faktúru na platbu kreditnou kartou alebo platbu z bankového účtu, neuhradené vyfakturované čiastky sa neprenesú na kreditnú kartu ani bankový účet, preto je nutné uhradiť nezaplatenú faktúru bankovým prevodom. V niektorých oblastiach môžete nevyrovnaný zostatok zaplatiť aj šekom. Ďalšie informácie o zaplatení nevyrovnaného zostatku nájdete na vašej faktúre.

Ak prechádzate z platby kreditnou kartou alebo platby z bankového účtu na platbu na faktúru, nevyrovnaný zostatok sa prenesie do ďalšej faktúry.

Poznámka: Ak platíte kreditnou kartou a tá je zamietnutá, dostanete e-mail s informáciou, že sa nám nepodarilo spracovať platbu. Informácie o kreditnej karte môžete aktualizovať a okamžite odoslať platbu pomocou tlačidla Zaplatiť na stránke Predplatné. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo robiť, ak uplynula platnosť kreditnej karty a úhrada je po termíne splatnosti? v téme Úhrada faktúry za Office 365 alebo Azure.

Po zakúpení služieb Office 365 for business si vyberiete, či budete platiť kreditnou kartou, z bankového účtu, na faktúru alebo prostredníctvom predplateného kódu Product Key. Počas trvania predplatného môžete kedykoľvek prepínať medzi platbou kreditnou kartou, platbou z bankového účtu alebo úhradou na faktúru. Ak ste platbu uskutočnili prostredníctvom predplateného kódu Product Key, môžete po ukončení licenčného obdobia prepnúť na platbu kreditnou kartou, platbu z bankového účtu alebo platbu na faktúru.

Poznámka: Po zmene spôsobu úhrady budú mať vaši používatelia priradené rovnaké licencie ako predtým.

Chcete zmeniť frekvenciu platieb? Ak chcete zmeniť frekvenciu platby za predplatné služieb Office 365 for business, buď z ročnej na mesačnú alebo z mesačnej na ročnú, požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory služieb Office 365.

Chcete len zmeniť informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte? Pozrite si tému Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu v službách Office 365 for business.

Čo ak mám nevyrovnaný zostatok?

Ak prechádzate z platby na faktúru na platbu kreditnou kartou alebo platbu z bankového účtu, neuhradené vyfakturované čiastky sa neprenesú na kreditnú kartu ani bankový účet, preto je nutné uhradiť nezaplatenú faktúru bankovým prevodom. V niektorých oblastiach môžete nevyrovnaný zostatok zaplatiť aj šekom. Ďalšie informácie o zaplatení nevyrovnaného zostatku nájdete na vašej faktúre.

Ak prechádzate z platby kreditnou kartou alebo platby z bankového účtu na platbu na faktúru, nevyrovnaný zostatok sa prenesie do ďalšej faktúry.

Poznámka: Ak platíte kreditnou kartou a tá je zamietnutá, dostanete e-mail s informáciou, že sa nám nepodarilo spracovať platbu. Informácie o kreditnej karte môžete aktualizovať a okamžite odoslať platbu pomocou tlačidla Zaplatiť na stránke Predplatné. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo robiť, ak uplynula platnosť kreditnej karty a úhrada je po termíne splatnosti? v téme Úhrada faktúry za Office 365 alebo Azure.

Čo vás zaujíma?

Čo vás zaujíma?

Tip: Tieto kroky sa vzťahujú na len na jednotlivé predplatné. Ak máte v organizácii viac predplatných, vykonajte tieto kroky pri všetkých predplatných, ktoré chcete zmeniť.

Keď zmeníte spôsob platby z faktúry na platbu kreditnou kartou alebo platbu z bankového účtu, automaticky vytvoríme za vás nové predplatné, presunieme vašich používateľov na nové predplatné a potom vypneme vaše staré predplatné. Nemusíte mať žiadne obavy, pretože vaši používatelia nezaregistrujú žiadne prerušenie služieb a všetky informácie súvisiace s nimi budú k dispozícii prostredníctvom nového predplatného.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Podrobnosti o platbe vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Snímka obrazovky časti Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom faktúry.

 3. Na table Zmeniť podrobnosti o platbe vyberte položku Zmena spôsobu platby.

  Tabla Zmeniť podrobnosti o platbe pre predplatné, za ktoré v súčasnosti platíte prostredníctvom faktúry.
 4. V dialógovom okne Zmena spôsobu platby vyberte položku Pokračovať.

  Oznámenie, ktoré sa zobrazí pri prechode z platby prostredníctvom faktúry na platbu prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 5. Na stránke Sú tieto údaje poriadku? môžete prípadne zvýšiť počet používateľských licencií, ktoré chcete mať pre toto predplatné. Pokračujte výberom položky Ďalej.

 6. Niektoré predplatné obsahujú možnosť výberu mesačnej alebo ročnej viazanosti. Keď sa na stránke Ako chcete platiť? zobrazí možnosť výberu platby na rok alebo na mesiac, vyberte požadovanú frekvenciu platieb.

  Časť Spôsob úhrady na stránke s názvom Ako chcete platiť? s možnosťami ročnej a mesačnej platby.
 7. V zozname Spôsob platby vyberte možnosť Existujúca karta, Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

  Časť Spôsob úhrady na stránke Ako chcete platiť? s rozbaleným rozbaľovacím zoznamom možnosti platenia.
 8. Ak ste v 9. kroku vybrali možnosť Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet, vyplňte ostatné informácie o platbe.

 9. Po vyplnení formulára vyberte položku Zadať objednávku.

Po návrate na stránku Predplatné sa staré predplatné zobrazí označené ako Deaktivované a nové predplatné bude mať označenie Aktívne. Platnosť starého predplatného môžete nechať uplynúť.

Tip: Tieto kroky sa vzťahujú na len na jednotlivé predplatné. Ak máte v organizácii viac predplatných, vykonajte tieto kroky pri všetkých predplatných, ktoré chcete zmeniť.

Keď zmeníte spôsob platby z faktúry na platbu kreditnou kartou alebo platbu z bankového účtu, automaticky vytvoríme za vás nové predplatné, presunieme vašich používateľov na nové predplatné a potom vypneme vaše staré predplatné. Nemusíte mať žiadne obavy, pretože vaši používatelia nezaregistrujú žiadne prerušenie služieb a všetky informácie súvisiace s nimi budú k dispozícii prostredníctvom nového predplatného.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Podrobnosti o platbe vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Snímka obrazovky časti Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom faktúry.

 3. Na table Zmeniť podrobnosti o platbe vyberte položku Zmena spôsobu platby.

  Tabla Zmeniť podrobnosti o platbe pre predplatné, za ktoré v súčasnosti platíte prostredníctvom faktúry.
 4. V dialógovom okne Zmena spôsobu platby vyberte položku Pokračovať.

  Oznámenie, ktoré sa zobrazí pri prechode z platby prostredníctvom faktúry na platbu prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 5. Na stránke Sú tieto údaje poriadku? môžete prípadne zvýšiť počet používateľských licencií, ktoré chcete mať pre toto predplatné. Pokračujte výberom položky Ďalej.

 6. Niektoré predplatné obsahujú možnosť výberu mesačnej alebo ročnej viazanosti. Keď sa na stránke Ako chcete platiť? zobrazí možnosť výberu platby na rok alebo na mesiac, vyberte požadovanú frekvenciu platieb.

  Časť Spôsob úhrady na stránke s názvom Ako chcete platiť? s možnosťami ročnej a mesačnej platby.
 7. V zozname Spôsob platby vyberte možnosť Existujúca karta, Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

  Časť Spôsob úhrady na stránke Ako chcete platiť? s rozbaleným rozbaľovacím zoznamom možnosti platenia.
 8. Ak ste v 9. kroku vybrali možnosť Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet, vyplňte ostatné informácie o platbe.

 9. Po vyplnení formulára vyberte položku Zadať objednávku.

Po návrate na stránku Predplatné sa staré predplatné zobrazí označené ako Deaktivované a nové predplatné bude mať označenie Aktívne. Platnosť starého predplatného môžete nechať uplynúť.

Poznámka: Možnosť platby na faktúru je k dispozícii len v prípade, ak je cena vášho predplatného služieb Office 365 vyššia ako určitá čiastka (táto čiastka závisí od miesta poskytovania služby). Pri platbách faktúr na vyššie sumy sa môže vyžadovať kontrola kreditu. Ďalšie informácie nájdete v téme Platba za predplatné na Office 365 for business.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Spôsob platby vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Časť Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom kreditnej karty.
 3. Na table Zmeniť podrobnosti o platbe vyberte položku Zmena spôsobu platby.

  Tip: Ak sa prepojenie Zmeniť spôsob platby nezobrazuje, znamená to, že zmena z platby kreditnou kartou alebo platby z bankového účtu na platbu na faktúru pre dané predplatné nie je k dispozícii, pretože predplatné nespĺňa minimálnu sumu požadovanú pre platby na faktúru. Minimálna suma požadovaná pre platby na faktúru sa líši v závislosti od geografickej polohy.

  Tabla Zmeniť podrobnosti o platbe pre predplatné, za ktoré v súčasnosti platíte prostredníctvom kreditnej karty, ale ktoré umožňuje zmenu na platbu prostredníctvom faktúry.
 4. V dialógovom okne Zmena spôsobu platby vyberte položku Pokračovať.

  Oznámenie, ktoré sa zobrazí pri prechode z platby prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu na platbu prostredníctvom faktúry.
 5. Ak sa chcete vrátiť do centra spravovania, vyberte tlačidlo OK.

  Snímka obrazovky s potvrdzujúcim upozornením, ktoré sa zobrazí po tom, čo sa vaše predplatné skonvertuje na platbu prostredníctvom faktúry.

Poznámka: Možnosť platby na faktúru je k dispozícii len v prípade, ak je cena vášho predplatného služieb Office 365 vyššia ako určitá čiastka (táto čiastka závisí od miesta poskytovania služby). Pri platbách faktúr na vyššie sumy sa môže vyžadovať kontrola kreditu. Ďalšie informácie nájdete v téme Platba za predplatné na Office 365 for business.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Spôsob platby vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Časť Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom kreditnej karty.
 3. Na table Zmeniť podrobnosti o platbe vyberte položku Zmena spôsobu platby.

  Tip: Ak sa prepojenie Zmeniť spôsob platby nezobrazuje, znamená to, že zmena z platby kreditnou kartou alebo platby z bankového účtu na platbu na faktúru pre dané predplatné nie je k dispozícii, pretože predplatné nespĺňa minimálnu sumu požadovanú pre platby na faktúru. Minimálna suma požadovaná pre platby na faktúru sa líši v závislosti od geografickej polohy.

  Tabla Zmeniť podrobnosti o platbe pre predplatné, za ktoré v súčasnosti platíte prostredníctvom kreditnej karty, ale ktoré umožňuje zmenu na platbu prostredníctvom faktúry.
 4. V dialógovom okne Zmena spôsobu platby vyberte položku Pokračovať.

  Oznámenie, ktoré sa zobrazí pri prechode z platby prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu na platbu prostredníctvom faktúry.
 5. Ak sa chcete vrátiť do centra spravovania, vyberte tlačidlo OK.

  Snímka obrazovky s potvrdzujúcim upozornením, ktoré sa zobrazí po tom, čo sa vaše predplatné skonvertuje na platbu prostredníctvom faktúry.

Pomocou nasledujúcich krokov môžete kedykoľvek overiť, aký spôsob úhrady je nakonfigurovaný pre predplatné.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete overiť. Spôsob platby nakonfigurovaný pre predplatné sa zobrazí v časti Spôsob platby a môže vyzerať podobne ako jedna z nasledujúcich snímok obrazovky:

  Používateľské rozhranie pre spôsob platby ukazuje, že toto predplatné je nakonfigurované na platbu na faktúru. Časť Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom kreditnej karty.

Pomocou nasledujúcich krokov môžete kedykoľvek overiť, aký spôsob úhrady je nakonfigurovaný pre predplatné.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete overiť. Spôsob platby nakonfigurovaný pre predplatné sa zobrazí v časti Spôsob platby a môže vyzerať podobne ako jedna z nasledujúcich snímok obrazovky:

  Používateľské rozhranie pre spôsob platby ukazuje, že toto predplatné je nakonfigurované na platbu na faktúru. Časť Spôsob úhrady na karte Predplatné v rámci predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom kreditnej karty.

Keď si kúpite Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, môžete si vybrať možnosť platiť buď faktúrou, alebo online platbou pomocou spoločnosti Alipay alebo China UnionPay. Spôsob platby môžete neskôr zmeniť zatelefonovaním podpore a opätovným vykonaním procesu nákupu.

Poznámka: Ak sú náklady na predplatné služieb Office 365 nižšie ako istá daná hodnota (jej výška sa mení s miestom služby), metóda platby na faktúru nie je vôbec k dispozícii. Ak sú náklady na predplatné služieb Office 365 vyššie ako istá daná hodnota, budete ho môcť zaplatiť aj použitím fakturácie. V prípade vyšších platieb na faktúru sa bude pravdepodobne vyžadovať kontrola kreditu.

 1. Zavolajte tímu podpory spoločnosti 21Vianet.

 2. Počkajte, kým pracovníci podpory nastavia pre vaše predplatné stav „zrušené – obmedzená funkčnosť“ alebo „s ukončenou platnosťou“. Nemusíte sa obávať, vaši pracovníci budú môcť počas tohto času stále služby využívať.

 3. Počas telefonického hovoru s pracovníkom podpory zakúpte nové predplatné a pri platbe vyberte požadovaný spôsob úhrady.

Po dokončení týchto krokov sa zmení váš spôsob úhrady a priradenia licencií pre vašich používateľov ostanú nezmenené.

Pridajte nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×