Zmena rozloženia a štýlu grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení grafu môžete zmeniť jeho vzhľad. Namiesto manuálneho formátovania poskytuje program Microsoft Office Excel celú škálu užitočných predvolených rozložení a štýlov, ktoré môžete použiť v grafe. Potom môžete prispôsobiť graf manuálnou zmenou štýlu rozloženia a formátovania jednotlivých prvkov grafu.

Vlastné rozloženie alebo formát nie je možné uložiť. Ak však chcete rovnaké rozloženie alebo formát opätovne použiť, môžete graf uložiť ako šablónu grafu.

Dôležité    Ak chcete vykonať nasledujúce kroky, musíte mať existujúceho grafu. Ďalšie informácie o vytváraní grafu nájdete v téme Vytvorenie grafu od začiatku do konca.

Čo vás zaujíma?

Výber preddefinovaného rozloženia grafu

Výber preddefinovaného štýlu grafu

Manuálna zmena rozloženia prvkov grafu

Manuálna zmena štýl formátovania prvkov grafu

Uloženie grafu ako šablóny

Výber predvoleného rozloženia grafu

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. V karte Návrh kliknite v skupine Rozloženia grafov na rozloženie grafu, ktoré chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi

  Poznámka    Ak je okno programu Excel zmenšené, rozloženia grafov sú dostupné v galérii Rýchle rozloženie v skupine Rozloženia grafov.

  Tip.    Ak chcete zobraziť všetky dostupné rozloženia, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Výber predvoleného štýlu grafu

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Tip    Ak chcete zobraziť všetky preddefinované štýly grafu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Obrázok pása s nástrojmi

  Poznámka    Ak je okno programu Excel zmenšené, štýly grafov sú dostupné v galérii Rýchle štýly grafov v skupine Štýly grafov.

Tip    Štýly grafu používajú farby aktuálneho motívu dokumentu, ktorý ste použili v zošite. Farby môžete zmeniť prepnutím na iný motív dokumentu. Taktiež môžete prispôsobiť motív dokumentu na zobrazenie grafu v požadovaných farbách.

Na začiatok stránky

Manuálna zmena rozloženia prvkov grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe alebo vyberte prvok grafu, ktorého rozloženie chcete zmeniť.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Rozloženie vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

  • V skupine Menovky kliknite na možnosť rozloženia menovky grafu, ktorú chcete zmeniť.

   Obrázok pása s nástrojmi

  • V skupine Osi kliknite na možnosť rozloženia osi alebo mriežky, ktorú chcete zmeniť.

   Obrázok pása s nástrojmi

  • V skupine Pozadie kliknite na možnosť rozloženia pozadia, ktoré chcete zmeniť.

   Možnosti pre steny grafu, plochy a trojrozmernú rotáciu sú dostupné iba v trojrozmerných grafoch.

   Obrázok pása s nástrojmi

  • V skupine Analýza kliknite na možnosť rozloženia čiar alebo pruhov, ktorú chcete pridať alebo zmeniť.

   V závislosti od typu grafu môžu byť niektoré možnosti analýzy nedostupné.

 3. Poznámka    Vybraté možnosti rozloženia sa použijú na vybratý prvok. Ak ste napríklad vybrali celý graf, menovky údajov sa použijú na všetky rady údajov. Ak ste vybrali len jeden údajový bod, menovky údajov sa použijú len na vybraný rad údajov alebo údajový bod.

Tipy    

 • Na karte Rozloženie nájdete možnosti pridávania obrázkov, tvarov alebo textových polí (skupina Vložiť) a súčasne môžete zmeniť názov grafu (skupina Vlastnosti).

 • Ak chcete zmeniť formát špecifického prvku grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na prvok grafu a potom kliknite na položku Formátovať <prvok grafu>.

Na začiatok stránky

Manuálna zmena štýlu formátovania prvkov grafu

 1. Kliknite na prvok grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo ho nasledujúcim postupom vyberte v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku v poli Prvky grafu a kliknite na prvok grafu, ktorého štýl formátovania chcete zmeniť.

   Obrázok pása s nástrojmi

 2. Na karte Formát vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. V skupine Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber a v dialógovom okne Formátovanie <prvkov grafu> vyberte požadované možnosti formátovania.

  2. V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovaný štýl.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  3. V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru, Obrys tvaru alebo Efekty tvaru a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  4. V skupine Štýly grafiky WordArt kliknite na možnosť štýlu grafiky WordArt alebo kliknite na položku Textová výplň, Textový obrys alebo Textové efekty, a potom vyberte požadované možnosti formátovania textu.

Tip    Ak chcete zmeniť formát špecifického prvku grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na prvok grafu a potom kliknite na položku Formátovať <prvok grafu>.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny grafu

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu použiteľnú ako základ na vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu grafu.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Návrh v skupine Typ kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre šablónu.

  Tip.    Pokiaľ nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka grafy a šablóna bude k dispozícii v časti šablóny v dialógovom okne Vložiť graf (kartaVložiť, skupina grafy, Spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla ) a v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (kartanávrh, skupina Typ, tlačidlo Zmeniť typ grafu ).

Poznámka    Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu  a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom kliknite na položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×