Zmena podrobností adresára offline pre e-mailové kontá servera Microsoft Exchange

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007 v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.

Adresár offline obsahuje vlastnosti používateľa, napríklad e-mailové adresy, na ktoré Microsoft Outlook je nevyhnutné odoslať e-mailovú správu. Adresár offline zároveň zobrazuje informácie o odosielateľovi. Pri používaní adresára offline sa program Outlook nemusí pripájať k programu Microsoft Exchange, ak potrebuje určiť mená alebo otvoriť záznamy o každom používateľovi. Týmto spôsobom sa znižuje zaťaženie siete a zlepšuje celkový výkon.

Adresár offline je snímka informácií uvedených v globálny zoznam adries. Preto nie všetky informácie uvedené v Globálnom zozname adries sú k dispozícii v adresári offline. V adresári offline nie sú k dispozícii nasledujúce informácie z Globálneho zoznamu adries:

 • Vlastné vlastnosti pridané správcom servera, napríklad identifikácia zamestnanca priradená každému zamestnancovi.

 • Organizačná hierarchia

 • Členstvá v skupinách.

Program Outlook musí mať prístup k programu Exchange, aby mohol získať tieto informácie. Preto ak používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou a pracujete v režime online — znamená to, že stav pripojenia je Pripojené k serveru Microsoft Exchange — program Outlook používa adresár offline aj globálny zoznam adries, čo mu umožňuje poskytnúť úplný zoznam informácií o používateľoch. Ak používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou a stav pripojenia je Odpojené, Prebieha pokus o pripojenie alebo Offline, v takom prípade sa zobrazia len informácie uvedené v adresári offline.

Prostredníctvom nasledujúceho postupu môžete vybrať, či prevezmete alebo neprevezmete adresár offline, taktiež môžete určiť množstvo preberaných podrobností:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Odoslať a prijať, na položku Nastavenie odosielania a prijímania a potom kliknite na príkaz Definovať skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

  Klávesová skratka  Ctrl+Alt+S

 2. Vyberte skupinu na odosielanie alebo prijímanie, ktorá obsahuje konto programu Exchange.

 3. V časti Možnosti priečinka začiarknite políčko Prevziať adresár pre režim offline.

 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenie adresára.

 5. V časti Informácie na prevzatie kliknite na položku Úplné podrobnosti alebo Bez podrobností.

Poznámka : Pri používaní režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou sa odporúča prevziať úplné podrobnosti adresára offline. Tým sa zníži pravdepodobnosť, že okno programu Outlook nebude reagovať, ako aj počet zbytočných pripojení k službe Active Directory servera Microsoft Windows Server.

Ak je program Outlook neustále spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou, adresár offline sa aktualizuje automaticky približne jedenkrát denne, v závislosti od aktualizácií realizovaných na serveri s programom Exchange.

Veľkosť adresára offline v dekomprimovanej forme môže byť rôzna, od niekoľkých megabajtov do stoviek megabajtov. Veľkosť adresára offline môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:

 • Používanie certifikátov zabezpečenia vo vašej organizácii. Tieto certifikáty sú jediným faktorom, ktorý sa významnou mierou podieľa na zvýšení veľkosti adresára offline.

 • Počet používateľov doménových služieb Active Directory servera Windows Server.

 • Počet distribučných skupín v doménových službách Active Directory servera Windows Server.

 • Informácie, ktoré organizácia pridala do doménových služieb Active Directory servera Windows Server pre každého používateľa a každú distribučnú skupinu. Napríklad niektoré organizácie napĺňajú vlastnosti adresy pre každého používateľa, iné nie.

Program Outlook disponuje nasledujúcimi prostriedkami, pomocou ktorých chráni sieť organizácie pred nadmerným preberaním adresárov offline:

 • V predvolenej konfigurácii môže program Outlook realizovať pokus o prevzatie úplného adresára offline len jedenkrát za 13 hodín. Vždy, keď program Outlook prijme odpoveď zo servera a bude môcť prinajmenšom spustiť preberanie adresára offline, tento pokus sa započíta ako pokus o prevzatie.

 • V predvolenej konfigurácii program Outlook neobmedzuje počet pokusov o rozdielové aktualizácie. Ak rozdielová aktualizácia zlyhá, program Outlook sa po hodine znova pokúsi o ďalšiu aktualizáciu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×