Zmena písiem

písmo môžete zmeniť na jednej snímke alebo v celej prezentácii.

Zmena písiem na jednej snímke

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

    • Ak chcete zmeniť písmo pre jeden odsek alebo jedno slovné spojenie, vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

    • Ak chcete zmeniť písmo pre celý text v zástupné symboly, vyberte celý text v zástupnom symbole alebo kliknite na zástupný symbol.

  2. Na karte Domov v skupine Písmo vyberte písmo v zozname Písmo.

Zmena písiem v celej prezentácii

Ak používate jednu predlohu snímky a zmeníte písmo v tejto predlohe, nové písmo sa použije v celej prezentácii.

Ak používate viaceré predlohy snímok (napríklad ak v prezentácii používate viaceré šablóna návrhu), je potrebné zmeniť štýl písma na každej predlohe snímky.

  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy kliknite na položku Predloha snímky.

  2. Na table na ľavej strane, ktorá obsahuje predlohy snímok a rozloženie, kliknite na miniatúru predlohy snímky alebo na rozloženie, ktoré obsahuje písmo, ktoré chcete zmeniť.

  3. Na predlohe snímky alebo v rozložení kliknite na text nadpisu alebo na úroveň základného textu, pre ktorú chcete použiť nový štýl písma.

  1. Na karte Predloha snímky v skupine Pozadie kliknite na položku Písma a potom vyberte písmo zo zoznamu.

Ak chcete zmeniť ďalšie písma, zopakujte kroky 1 až 4. Ak sa chcete vrátiť k upravovaniu snímok, na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na tlačidlo Zavrieť zobrazenie predlohy.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk