Zmena odporúčaných nastavení pre aktualizáciu a diagnostiku

Po dokončení inštalácie balíka Microsoft Office sa zobrazí výzva na výber úrovne účasti na využívaní ponúk spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad dôležité aktualizácie produktov a diagnostické nástroje balíka Office. Ak tieto možnosti nenastavíte hneď, môžete ich kedykoľvek zmeniť.

Dôležité    Žiadne informácie, ktoré boli zhromaždené spoločnosťou Microsoft alebo poskytnuté tejto spoločnosti, sa nepoužívajú na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa. Ďalšie informácie získate v téme Dôležité body Prehlásenia o používaní osobných údajov pre balík Microsoft Office 2010 alebo Dôležité body prehlásenia o ochrane osobných údajov pre balík Microsoft Office 2013 na webovej lokalite Office.com.

Zmena nastavenia

Zmena nastavenia služby Windows Update

Poznámka    Ak bol produkt balíka Microsoft Office nainštalovaný s technológiou Microsoft Office Klikni a spusti, použite aktualizácie produktov pomocou technológie Klikni a spusti namiesto aktualizácie pomocou služby Microsoft Update. V programoch balíka Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť. V programoch balíka Office 2013 kliknite na položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Ak používate Windows 8 (platí pre Office 2010 a 2013)

 1. Na paneli Kľúčové tlačidlá vyhľadajte Aplikácie pre ovládací panel .

 2. Kliknite na položku Systém a zabezpečenie a potom na položku Windows Update.

 3. Kliknite na položku Zmena nastavení.

 4. Vyberte požadované nastavenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak používate Windows 7 (platí pre Office 2010 a 2013)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel

 2. Kliknite na položku Systém a zabezpečenie a potom na položku Windows Update.

 3. Kliknite na položku Zmena nastavení.

 4. Vyberte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak používate Windows Vista (platí iba pre Office 2010)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel

 2. V časti Zabezpečenie kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom na položku Zmeniť nastavenia.

 3. Vyberte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak používate Windows XP (platí iba pre Office 2010)

 1. Navštívte webovú lokalitu služby Microsoft Update.

 2. Kliknite na položku Zmena nastavení.

 3. V ponuke Ak chcete prestať používať službu Microsoft Update začiarknite políčko Vypnúť službu Microsoft Update a používať iba službu Windows Update.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť zmeny a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia Možnosti ochrany osobných údajov

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti používania osobných údajov.

 2. Začiarknite políčko nastavenia, ktoré chcete zmeniť, alebo jeho začiarknutie zrušte.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach

Použiť odporúčané nastavenie

Inštalovať iba aktualizácie

Nevykonávať zmeny

Použiť odporúčané nastavenie

Poznámka    Ak bol produkt balíka Microsoft Office nainštalovaný s technológiou Microsoft Office Klikni a spusti, použite aktualizácie produktov pomocou technológie Klikni a spusti namiesto aktualizácie pomocou služby Microsoft Update. V programoch balíka Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť. V programoch balíka Office 2013 kliknite na položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť.

 • Windows Vista, Windows 7 a Windows 8      Výberom tohto nastavenia zapnete službu Microsoft Update a automatické aktualizácie, čím umožníte automatickú inštaláciu dôležitých a odporúčaných aktualizácií pre balík Office a ďalšieho softvéru od spoločnosti Microsoft. Dôležité aktualizácie vám poskytujú významné výhody, ako je napríklad účinnejšia ochrana voči hrozbám pre zabezpečenie a ochranu osobných údajov. Okrem toho zvyšujú spoľahlivosť počítača a softvéru. Ak sa softvér pripája k službe online, podľa potreby sa môžu inštalovať dôležité aktualizácie na udržanie prístupu k službe online. Odporúčané aktualizácie odstraňujú iné než kritické problémy a pomáhajú vám účinnejšie pracovať s počítačom. Môžu sa zobrazovať aj ponuky na prevzatie nového softvéru pre balík Office alebo softvéru od spoločnosti Microsoft, ktorý môžete nainštalovať podľa vlastného uváženia. Nový softvér sa nenainštaluje automaticky.

 • Systém Windows XP      Výberom tohto nastavenia zapnete službu Microsoft Update a automatické aktualizácie, čím umožníte automatickú inštaláciu aktualizácií s vysokou prioritou pre balík Office a ďalší softvér od spoločnosti Microsoft. Aktualizácie s vysokou prioritou poskytujú významné výhody, ako je napríklad účinnejšia ochrana voči hrozbám pre zabezpečenie alebo pre ochranu osobných údajov. Okrem toho zvyšujú spoľahlivosť počítača a softvéru. Ak sa softvér pripája k službe online, podľa potreby sa môžu inštalovať aktualizácie s vysokou prioritou na udržanie prístupu k službe online. Pri použití tohto nastavenia tiež prijímate upozornenia na aktualizácie pre nový softvér.

Získate aj nasledujúce služby:

 • Pomocník online pri pripojení na Internet

  Táto funkcia vám umožňuje prehľadávať obsah Pomocníka na webovej lokalite Office.com a rozhodnúť, či sa má aktualizovaný obsah Pomocníka stiahnuť do počítača.

 • Relevantnosť vyhľadávania v Pomocníkovi online

  Táto funkcia zisťuje prítomnosť programov balíka Office v počítači a poskytuje vám lepšie výsledky hľadania, ak ste pripojení k webovej lokalite Office.com.

 • Aktualizácie spoľahlivosti

  Táto funkcia umožňuje automaticky prijímať do počítača aktualizácie, ktoré slúžia na zlepšenie sledovania a riešenia neočakávaného ukončenia programov a systémových chýb.

 • Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP)

Zapnutím tejto funkcie sa stanete účastníkom Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, ktorý nám pomáha pri vylepšovaní balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Inštalovať iba aktualizácie

Poznámka    Ak bol produkt balíka Microsoft Office nainštalovaný s technológiou Microsoft Office Klikni a spusti, použite aktualizácie produktov pomocou technológie Klikni a spusti namiesto aktualizácie pomocou služby Microsoft Update. V programoch balíka Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť. V programoch balíka Office 2013 kliknite na položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie a potom kliknite na požadovanú možnosť.

 • Windows Vista, Windows 7 a Windows 8      Výberom tohto nastavenia zapnete službu Microsoft Update a automatické aktualizácie, čím umožníte automatickú inštaláciu dôležitých a odporúčaných aktualizácií pre balík Office a ďalšieho softvéru od spoločnosti Microsoft. Dôležité aktualizácie vám poskytujú významné výhody, ako je napríklad účinnejšia ochrana voči hrozbám pre zabezpečenie a ochranu osobných údajov. Okrem toho zvyšujú spoľahlivosť počítača a softvéru. Ak sa softvér pripája k službe online, podľa potreby sa môžu inštalovať dôležité aktualizácie na udržanie prístupu k službe online. Odporúčané aktualizácie odstraňujú iné než kritické problémy a pomáhajú vám účinnejšie pracovať s počítačom. Môžu sa zobrazovať aj ponuky na prevzatie nového softvéru pre balík Office alebo softvéru od spoločnosti Microsoft, ktorý môžete nainštalovať podľa vlastného uváženia. Nový softvér sa nenainštaluje automaticky.

 • Systém Windows XP      Výberom tohto nastavenia zapnete službu Microsoft Update a automatické aktualizácie, čím umožníte automatickú inštaláciu aktualizácií s vysokou prioritou pre balík Office a ďalší softvér od spoločnosti Microsoft. Aktualizácie s vysokou prioritou poskytujú významné výhody, ako je napríklad účinnejšia ochrana voči hrozbám pre zabezpečenie alebo pre ochranu osobných údajov. Okrem toho zvyšujú spoľahlivosť počítača a softvéru. Ak sa softvér pripája k službe online, podľa potreby sa môžu inštalovať aktualizácie s vysokou prioritou na udržanie prístupu k službe online. Pri použití tohto nastavenia tiež prijímate upozornenia na aktualizácie pre nový softvér.

Na začiatok stránky

Nevykonávať zmeny

Ak zvolíte toto nastavenie, do vášho počítača sa nebudú automaticky sťahovať žiadne aktualizácie, služba Diagnostické nástroje balíka Office nebude môcť určiť a vyriešiť problémy s nainštalovanými programami balíka Office a v spoločnosti Microsoft sa nebudú zhromažďovať žiadne informácie, ktoré by pomohli vylepšiť balík Office.

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Excel Starter, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, Word Starter, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk