Zmena nastavenia stránky pomocou automatického nastavenia veľkosti alebo výberu veľkosti a orientácie

Automatické nastavenie veľkosti rozširuje stránku s diagramami počas práce podľa aktuálnych potrieb a používateľ tak môže vytvárať diagramy, ktoré sú väčšie než jedna vytlačená strana.

Funkcia automatického nastavenia veľkosti nezmení veľkosť papiera v tlačiarni, keď sa prekročí veľkosť strany. Môžete však zobraziť miesta, v ktorých sa budú nachádzať zlomy strán v prípade tlače diagramu, ak vyberiete možnosť zobrazenia zlomov strán. (Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť začiarknite políčko Zlomy strán.)

Môžete určiť veľkosť papiera v tlačiarni a orientáciu každej stránky v rámci diagramu, ktorý sa vytlačí na viaceré stránky, a to nezávisle od ostatných strán. Ak je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti, zobrazenie stránky s diagramom sa bude zhodovať s veľkosťou papiera v tlačiarni a jeho orientáciou.

Čo chcete urobiť?

Zmena veľkosti papiera v tlačiarni, keď je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti

Zmena orientácie strany na výšku alebo na šírku, keď je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany

Rýchla zmena stránky kreslenia posunutím okrajov stránky

Automatická zmena veľkosti stránky kreslenia a prispôsobenie tvarov na stránke

Zmena veľkosti papiera v tlačiarni, keď je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Veľkosť.

 2. Kliknite na požadovanú veľkosť strany v tlačiarni.

Obrysy veľkosti strany vytvorené čiarami zlomu strany (tzv. dlaždice) na aktuálnej strane diagramu sa zmenia tak, aby sa zhodovali s veľkosťou papiera v tlačiarni.

Na začiatok stránky

Zmena orientácie strany na výšku alebo na šírku, keď je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia.

 2. Kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

Orientácia dlaždice (zobrazená pomocou čiar zlomu strany) sa nastaví pre aktuálnu stranu.

Na začiatok stránky

Pokročilé nastavenie strany

Veľkosť strany s diagramom a veľkosť strany papiera v tlačiarni môžete nastaviť nezávisle pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Na začiatok stránky

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany

 • Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

Pomocou ovládacích prvkov na kartách Nastavenie tlače a Nastavenie strany vykonajte nezávislé zmeny papiera v tlačiarni a zobrazenia stránky s diagramom.

Ukážka miniatúry na každej karte uvádza porovnanie zobrazenia stránky s diagramom s nastavením papiera v tlačiarni.

Na začiatok stránky

Rýchla zmena stránky kreslenia posunutím okrajov stránky

 1. Kliknite na nástroj Ukazovateľ.

 2. Umiestnite ukazovateľ na okraj stránky a potom stlačte kláves CTRL.

  Tvar ukazovateľa sa zmení na šípku s dvoma koncami alebo kurzor otáčania.

 3. Presuňte okraj stránky na požadované miesto.

Ak posuniete roh strany, veľkosť strany sa upraví v obidvoch rozmeroch. Ak chcete otočiť stranu, presuňte ukazovateľ mierne mimo rohu strany – ukazovateľ sa zmení na kurzor otáčania – a potom kliknite a posuňte stranu.

Ak je funkcia automatického nastavenia veľkosti zapnutá, posunutie okraja strany túto funkciu vypne.

Na začiatok stránky

Automatická zmena veľkosti stránky kreslenia a prispôsobenie tvarov na stránke

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Veľkosť.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť kresbe.

Veľkosť stránky kreslenia sa zmení a prispôsobí sa kresleniu – ako obklopujúci biely priestor sa zahrnie iba okraj stránky. Ak chcete nastaviť okraj stránky, podľa vyššie uvedeného postupu otvorte dialógové okno Nastavenie strany. Na karte Nastavenie tlače kliknite na položku Nastaviť. Môžete nastaviť okraje a vykonávať aj ďalšie úpravy.

Ak je zapnutá funkcia automatického nastavenia veľkosti, kliknutím na položku Prispôsobiť kresbe ju vypnete.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×