Zmena nastavení e-mailového konta

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri zmene hesla zmeny Internet služby poskytovateľa internetových služieb, e-mailový server alebo nastavenia zabezpečenia, alebo ak chcete prispôsobiť nastavenia, napríklad ako vaše meno sa zobrazí ostatným používateľom, musíte aktualizovať nastavenia e-mailového konta.

Položky, ktoré možno zmeniť, sa líšia podľa typu konta. Ak napríklad používate konto servera Exchange, spôsob, akým sa vaše meno zobrazuje ďalším ľudom, môže zmeniť iba správca servera Exchange.

Čo chcete urobiť?

Zmeniť nastavenia konta servera Microsoft Exchange

Zmeniť nastavenia konta POP3 alebo IMAP

Zmena nastavení konta servera Microsoft Exchange

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte konto programu Exchange a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  • Predvolene sa na základe vašich sieťových poverení v systéme Microsoft Windows informácie o konte na serveri Exchange zadajú automaticky.

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ďalšie informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

  Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto programu Exchange. V tomto režime je kópia poštovej schránky uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a server, na ktorom je spustený Microsoft Exchange, ju pravidelne aktualizuje.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Vo vašom profile Microsoft Outlooku neexistuje e-mailové konto servera Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval konto servera Exchange.

  • Správca servera Exchange túto funkciu vypol     Správcovia servera Exchange môžu túto funkciu v Outlooku vypnúť. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange.

  • Sú nainštalované Terminálové služby spoločnosti Microsoft     Keď sú nainštalované Terminálové služby Microsoft, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je v počítačoch so systémom Windows Server dostupný.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Na karte Všeobecné v časti Konto servera Exchange zadajte názov, ktorý vám pomôže konto identifikovať, napríklad Môj pracovný e-mail.

  • Na karte Všeobecné v časti Pri spúšťaní kliknite na možnosť určenia stavu pripojenia pri spúšťaní programu Outlook.

  • Na karte Rozšírené môžete zadať ďalšie poštové schránky na serveri Exchange, ktoré sa majú otvoriť. Túto možnosť môžete využiť, ak vám iná osoba poskytne prístup k niektorým priečinkom svojej poštovej schránky servera Exchange alebo ak vám niekto udelí prístup delegáta.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime, kliknite na karte Rozšírené na položku Nastavenie údajového súboru programu Outlook a potom kliknite na položku Komprimovať.

  • Nastavenie zabezpečenia je možné zmeniť na karte Zabezpečenie. Tieto nastavenia by ste nemali meniť, ak vás o zmenu nastavenia nepožiada správca servera Exchange.

  • Keď sa nachádzate mimo siete vašej organizácie, služba Outlook Anywhere umožňuje pripojiť Outlook na server Exchange z akéhokoľvek internetového umiestnenia bez použitia pripojenia na virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Ak chcete zapnúť funkciu Outlook Anywhere, na karte Pripojenie v časti Outlook Anywhere začiarknite políčko Pripájať na server Microsoft Exchange použitím protokolu HTTP a kliknite na tlačidlo Server proxy servera Exchange – nastavenie. Je nutné, aby správca servera Exchange túto funkciu aktivoval a poskytol vám nastavenia servera proxy.

Na začiatok stránky

Zmena nastavení konta POP3 alebo IMAP

Obsah tejto časti

Zmena hesla k e-mailovému kontu

Zmena e-mailovej adresy

Zmena e-mailového servera

Zmena spôsobu zobrazenia mena ďalším ľudom

Ďalšie nastavenia

Zmena hesla k e-mailovému kontu

Ak chcete zmeniť heslo, ktoré sa používa na prístup k poštovému serveru, postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo e-mailového správcu. Keď sa zmení heslo pre váš poštový server, zmeňte heslo, ktoré je uložené v nastaveniach konta Outlooku.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete zmeniť heslo a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Prihlasovacie informácie do poľa Heslo zadajte heslo pridelené správcom poskytovateľa internetového pripojenia alebo e-mailového servera alebo heslo, ktoré ste sami vytvorili.

 5. Ak nechcete, aby vás Outlook vyzval na zadanie hesla vášho e-mailového konta pri každom odoslaní alebo prijatí správy, začiarknite políčko Zapamätať si heslo.

  Poznámka : Ak začiarknete políčko Zapamätať si heslo, vaše konto bude prístupné komukoľvek, kto má prístup k vášmu počítača.

Zmena e-mailovej adresy

Niekedy sa môže zmeniť názov e-mailovej domény. Napríklad názov bruce@cohovineyardandwinery.com sa môže zmeniť na bruce@cohowinery.com.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať e-mailovú adresu, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Informácie o používateľovi do poľa E-mailová adresa napíšte úplnú e-mailovú adresu pridelenú správcom e-mailového servera alebo poskytovateľom internetových služieb. Skontrolujte, či ste zadali meno používateľa, symbol @ a názov domény. Napríklad bruce@cohowinery.com je platnou e-mailovou adresou.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Ak ste na karte Všeobecné v časti Ďalšie informácie o používateľovi už zadali do poľa E-mail pre odpovede e-mailovú adresu, skontrolujte, či je ešte správna. Ak ponecháte pole E-mail pre odpovede prázdne, príjemcovia vašich e-mailov budú odpovedať na adresu, ktorú ste zadali v kroku 4.

Zmena e-mailového servera

Server, ku ktorému sa pripájate, aby ste prijímali a odosielali e-maily, sa môže zmeniť.

Napríklad poskytovateľa internetových služieb s upozornením, že odchádzajúce alebo poštový server SMTP sa mení z outgoing.example.com na smtp.example.com. Môžete aktualizovať nastavenie v nastavení konta servera.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.
  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte E-mail kliknite na e-mailové konto, ktoré sa má zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Informácie o serveri zadajte do poľa server prichádzajúcej pošty úplný názov servera vášho poskytovateľa internetových služieb alebo správca pošty. Často je hromadnej. nasleduje názov domény, napríklad mail.example.com.

 5. V časti Informácie o serveri zadajte do poľa server odosielanej pošty úplný názov servera vášho poskytovateľa internetových služieb alebo správca pošty. Často je smtp. nasleduje názov domény, napríklad smtp.example.com.

Zmena spôsobu zobrazenia mena ďalším ľudom

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať zobrazované meno, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Do poľa Vaše meno v časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má zobrazovať ostatným.

Ďalšie nastavenia

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte konto, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia.

 4. Po kliknutí na tlačidlo Ďalšie nastavenia môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Do poľa Poštové konto na karte Všeobecné zadajte názov, ktorý vám pomôže identifikovať konto, napríklad Domáca pošta.

  • Ak používate e-mailové konto typu IMAP, môžete určiť, kedy sa položky odstránia. V časti Možnosti vymazania začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Vymazať položky pri prepnutí priečinkov v režime online.

  • Na karte Priečinky môžete určiť, kam sa bude ukladať pošta odosielaná z tohto konta.

  • Na karte Server odosielanej pošty môžete zadať, či SMTP server odosielanej pošty vyžaduje overenie. To sa takmer vždy vyžaduje, ak vám poskytovateľ internetových služieb umožní posielať e-mailové správy z e-mailového konta poskytovateľa internetových služieb, keď nie ste priamo pripojení na sieť poskytovateľa internetových služieb. Ak napríklad chcete poslať e-mailovú správu zo svojho súkromného e-mailového konta a ste v práci pripojení na sieť zamestnávateľa, vtedy je zvyčajne potrebné vybrať túto možnosť.

  • Pomocou karty Pripojenie môžete konfigurovať, ako sa bude Outlook pripájať k poštovému serveru.

  • Ak podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailového servera musíte zmeniť čísla portov alebo šifrovanie, ktoré používa e-mailový server, môžete tak urobiť na karte Spresnenie.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×